Kapři prodávaní ve střední Evropě obsahují ftaláty

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Znečištění vody, Vydáno dne: 30.11.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005110013

Kapři prodávaní v obchodních řetězcích ve střední Evropě obsahují nebezpečné chemikálie. Tento fakt by si měli uvědomit všichni zákazníci, až budou kupovat jídlo na Štědrý den. Členové ekologické organizace Greenpeace podrobili analýze kapry zakoupené ve dvanácti supermarketech v Česku, Polsku, Rakousku a na Slovensku. Laboratorní testy prokázaly, že veškeré vzorky obsahují zdraví škodlivé ftaláty.

Kapři prodávaní ve střední Evropě obsahují ftaláty. V případě České republiky se rozbor zaměřil na kapry ze tří pražských obchodů - Delvity, Carrefouru a Tesca. Množství ftalátů ve všech případech výrazně přesáhlo detekční limity. Taková kontaminace u komerčně prodávaných kaprů, pocházejících navíc z chráněných sádek, ukazuje, jak rozšířené jsou ftaláty v životním prostředí. Výskyt těchto látek v kaprech z různých evropských zemí je jen dalším důkazem, že výroba a používání ftalátů ve spotřebních výrobcích vede k závažné kontaminaci životního prostředí, potravního řetězce a následně i lidského organismu. To samé platí pro všechny persistentní a bioakumulativní chemikálie.

"Na příkladu kaprů chceme poukázat na to, že škodlivé chemické látky jsou rozšířené v životním prostředí, dostávají se do něj z výrobků denní spotřeby. V těle se průběžně akumulují a stávají se větší zátěží," upozornil ředitel české pobočky Greenpeace Jiří Tutter.

Ftaláty negativně ovlivňují lidský reprodukční a hormonální systém. Nedávno zveřejněná studie Greenpeace a Světového fondu na ochranu přírody (World Wildlife Fund, WWF) prokázala přítomnost ftalátů dokonce i v tělech ještě nenarozených dětí. K tomu viz článek Toxiny působí na děti už před narozením.

Ftaláty se používají jako změkčovadla při výrobě mnoha produktů, zejména předmětů z PVC, ale přidávají se také do kosmetiky. Mezi ftaláty zjištěnými v organismech zkoumaných kaprů, se vyskytly ftaláty DEHP a DnBP, klasifikované v EU jako látky narušující reprodukční systém. Další zjištěné ftaláty, DIBP a DINP, byly nedávno zakázány s poukazem na poškozování hormonálního vývoje dětí. Poslední ftalát DEP, běžně užívaný v parfémech a voňavkách, sice není zakázán, avšak vědecká literatura mu přisuzuje stejné rizikové vlastnosti.

Výrobci ftalátů nemají snahu tyto rizikové látky sami dobrovolně nahradit, přestože bezpečnější alternativy již existují. Dokazuje to i příklad velkého producenta ftalátů – chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí, jejíž vedení odmítlo o takovém kroku s Greenpeace diskutovat. Tato firma podle svého vyjádření ftaláty nahradí pouze v případě, pokud bude přijat zákon, který jejich použití výslovně zakáže.

Greenpeace vyzvala národní vlády všech členských států EU, aby se v zájmu ochrany životního prostředí a zdraví občanů zasadily o schválení co nejpřísnějších chemických norem.


Zpracováno podle:
- EcoMonitor (25.11.2005, Ekologové: i vánoční kapři mají v těle nebezpečné látky)
- Greenpeace ČR (25.11.2005, Toxické chemikálie pronikly až na vánoční stůl)


Další zdroje:
- Greenpeace ČR (Christmas dinner, pdf)