Ryby v Labi jsou kontaminovány rtutí

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Znečištění vody, Vydáno dne: 16.11.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005110012

Ryby po celém toku Labe jsou kontaminovány nadlimitním množství rtuti. Příslušné rozbory provedl Státní veterinární ústav (SVÚ) v Praze na zakázku firmy Spolana, a.s. Neratovice. Testy ryb vylovených z Vltavy dokládají, že podobná situace je i na dalších českých řekách.

Spolana Neratovice Nejvyšší koncentrace rtuti byla naměřena v lokalitě Obříství u Neratovic - 1,58 mg/kg. Tloušť z Debrné u Dvora Králové obsahoval 1,07 mg/kg. Vzorek s nejmenší hodnotou odborníci získali v Děčíně. Podle hygienických norem by maso sladkovodních ryb nemělo obsahovat více než 0,5 miligramu rtuti na kilogram masa. Limit překročily vzorky z větších, tedy starších tloušťů. Výsledky se prakticky neliší od analýzy uskutečněné minulý rok. Celkově je možné konstatovat, že ryby jsou rtutí kontaminovány po celém toku Labe.

Profesor Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze Miroslav Suchánek se domnívá, že se rtuť šíří především ovzduším a "nelze určit viníka, protože maximální obsah rtuti je emitován z hladin o ceánů a z dalších přírodních zdrojů." Emise rtuti ze Spolany mohou podle Suchánka ovlivňovat životní prostředí od chemičky na vzdálenost 50 i 100 kilometrů.

Ekologické organizace kritizují Spolanu za to, že životní prostředí neúměrně zatěžuje úniky rtuti. Do ovzduší se v Neratovicích každoročně dostane přes 100 kilogramů této toxické látky, v roce 2004 to bylo 108 kilogramů. Ve stejném roce uniklo při výrobě chlóru do vody 7,7 kilogramu rtuti a jejich sloučenin.

Amalgámový postup výroby je podle zákona o integrované prevenci považován za nejhorší možný, přesto je firma rozhodnuta výrobu změnit až od roku 2015. Aktivisté vyzývají k rychlejšímu postupu.

“Ověřili jsme si, že je reálné, aby Spolana rtuť nahradila nejpozději do roku 2009 nebo 2010. Životní prostředí by tak ušetřila toxické zátěže mnoha stovek kilogramů rtuti,” argumentuje Mgr. Hana Kuncová, vedoucí kampaně Arniky “Stop nebezpečí ze Spolany”.

Ve zvýšené míře se rtuť do Labe dostává také z Aliachemu, a.s. - odštěpného závodu Synthesia v Pardubicích a ze Spolchemie v Ústí nad Labem.


Zpracováno podle:
- EcoMonitor (16.11.2005, Měření opět prokázalo vyšší obsah rtuti v těle některých ryb)
- Arnika (15.11.2005, Spolana může významně ušetřit životní prostředí, ale nechce)
- ČT 24 (15.11.2005, I letos veterináři našli v části ryb nadměrné množství rtuti)


Další zdroje:
- iHNed.cz (15.11.2005, Spolana plánuje snížit únik rtuti při výrobě)
- SVU Praha (Státní veterinární ústav Praha
- VŠCHT (Vysoká Škola chemicko-technologická)
- Spolana Neratovice
- Aliachem
- Synthesia
- Spolchemie