Do EU míří ilegálně vykácené dřevo z celého světa

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Kácení stromů, Vydáno dne: 26.11.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005110011

Státy Evropské unie se podílejí na devastaci lesních porostů v Asii, Africe a Latinské Americe. Evropské firmy nakupují na světových trzích obrovské množství ilegálně pokáceného dřeva, které končí především ve Velká Británii, Finsku, Německu, Francii, Itálii a Nizozemí. Podle Světového fondu na ochranu přírody (World Wildlife Fund, WWF) nesou Evropané velký díl odpovědnosti za ničení přírodního bohatství celé planety.

Do EU míří ilegálně vykácené dřevo z celého světa. "Evropská unie pravděpodobně dováží stále větší množství nelegálního dřeva ze všech regionů, ale většinou nepřímo přes Čínu," uvádí se ve zprávě WWF. Její autoři zkoumali obchodní styky EU s Indonésií, Ruskem, východoafrickými státy a státy v povodí Konga a Amazonky. Zjistili přitom, že největším evropským importérem nelegálního dřeva je Velká Británie. Pro uspokojení potřeb angličanů je každým rokem zničeno zhruba 600 tisíc hektarů lesa, což je přibližně dvakrát větší území než rozloha Lucemburska.

Kvůli vysoké spotřebě dřeva v průmyslově vyspělém světě hrozí do 10 let úplná likvidace pralesů v Africe a Indonésii. Významně se tím také zhoršují životní podmínky domorodých obyvatel.

Zástupci WWF kritizovali současnou politiku EU, která toleruje dohody mezi 25 členskými státy a dovozci dřeva. EU by měla podle ochránců přírody přistoupit k vyhlášení plošného zákazu dovozu dřeva nelegálního původu. "Evropská unie musí přijmout tvrdá opatření, pokud chce skutečně na jedné straně pomoci zmírnit chudobu v rozvojových zemích a na straně druhé ochránit nejdůležitější lesní porosty světa," prohlásil Duncan Pollard, ředitel evropského lesního programu WWF.

Nelegální těžbu dřeva s velkým ziskem provozují dobře organizované nadnárodní společnosti v rozvojových státech, kde je vládní moc omezená nebo nevykazuje dostatečnou vůli k nápravě. Dřevo se obvykle pašuje do jiné země, odkud se následně dostává na světový trh. Hlavní přestupní stanicí je Čína.


WWF kritizuje výrobu toaletního papíru v Evropě

Každý den se de facto spláchne do záchodu nebo vyhodí čvrt milionu zdravých stromů. Z výrazného přispění k odlesnění planety WWF obvinil evropské výrobce toaletního papíru, papírových kapesníků a ubrousků. Organizace prozkoumala praktiky pěti největších firem. Zaměřila se především na údaje o původu dřeva využívaného při výrobě, dále na poměr recyklovaných surovin a také na ochotu poskytnout příslušné informace veřejnosti. WWF konstatovala, že firmy používají především dřevo z čerstvě pokácených stromů a převážná většina výsledných produktů obsahuje jen minimum recyklovaných surovin.

Kvůli neochotě Evropanů kupovat toaletní papír z recyklovaného materiálu jsou káceny lesy nejenom v Evropě, ale také v Africe, Asii a Americe. Používání dřeva z dosud nenarušených lesů je zbytečným mrháním a nelze to nijak ospravedlnit. Každý den se de facto spláchne do záchodu nebo vyhodí 270 tisíc zdravých stromů.

Zpráva WWF zmiňuje pouze jedinou firmu, která přijala opatření proti dovozu ilegálního nebo nešetrně vykáceného dřeva. Ostatní společnosti se nákupu surovin pochybného původu nebrání.

Ani dostupnost informací o použitých surovinách nehodnotí zástupci WWF z pozice spotřebitelů jako dostatečnou.


Zdroje:
- EkoList (23.11.2005, Reuters: Evropa ničí lesy chudých zemí, říká WWF)
- Reuters (21.11.2005, EU destroying forests of poor countries: WWF)
- BBC Czech (11.11.2005, WWF kritizuje výrobu toaletního papíru v Evropě)
- WWF (20.11.2005, Don’t flush our forests and wildlife down the toilet)
- WWF (World Wildlife Fund)