Pokusy na krysách dokazují, že GM sója škodí zdraví

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: GMO, Vydáno dne: 19.11.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005110008

Dr. Irina Jermaková, přední expertka moskevského Institutu vyšší nervové aktivity a neurofyziologie při Ruské akademii věd, provedla experiment, v jehož rámci krmila laboratorní krysy geneticky modifikovanou sójou. Výsledky výzkumu vědce šokovaly. Konzumace upravené sóji zvýšila agresivitu pokusných zvířat a jejich náchylnost ke stresu. U jater a pohlavních orgánů byly pozorovány abnormální patologické změny. Přes 55 procent potomků krys se narodilo mrtvých nebo zemřelo krátce po narození. Další neměli dostatečnou hmotnost. Alarmující informace byly zveřejněny 10. října 2005 během vědecké konference o genetických modifikacích, kterou v Moskvě organizoval Národní svaz pro genetickou bezpečnost (National Association for Genetic Security, NAGS). O výzkumu referovaly také světové tiskové agentury.

Rozdílná velikost stejně starých krys je patrná na první pohled. Tým dr. Jermakové rozdělil krysy do tří skupin. První skupině přidával do potravy 5 až 7 gramů moučky z geneticky upravené sóji. Druhá skupina dostávala běžnou stravu doplněnou nemanipulovanou sójou. Třetí kontrolní skupina nepřišla se sójou vůbec do kontaktu.

Experiment začal dva týdny před tím, než krysy otěhotněly a ukončen byl několik týdnů po narození mláďat. Novorozené krysy z první skupiny nebyly dostatečně vyvinuté. Ještě dva týdny po porodu nedosahovalo 36 procent z nich hmotnosti 20 gramů. To vyniklo při srovnání s dalšími skupinami - ve druhé mělo obdobné problémy pohých 6,7 procenta mláďat. Nejzávažnější je fakt, že 25 z 45 mláďat v první skupině se narodilo mrtvých nebo zemřelo během prvních tří týdnů života, úmrtnost tak činila 55,6 procenta. Ve druhé skupině oproti tomu uhynuly pouze 3 mláďata z 33, což je 9 procent. Také ve třetí skupině zemřely jen 3 z 44 mláďat, tedy 6,8 procenta.

Dlužno podotknout, že potomci krys krmených upravenou sójou umírali v bolestech, protože měli napuchlé vnitřnosti a celkově nebyli v dobrém zdravotním stavu.

Geneticky modifikovaná potrava se negativně projevila také u přímých konzumentů. Mateřský instinkt rodiček byl potlačený. Byly pozorovány nezvyklé poruchy chování (zvýšená nervozita a agresivita). Vědci si všimli i abnormálních patologických změn na játrech a pohlavních orgánech.

Rozdílná velikost stejně starých krys je patrná na první pohled. Výzkum ukázal, že "geneticky modifikované rostliny a zvířata mohou způsobit zcela nečekané procesy a důsledky," uvedla dr. Jermaková. Podle ní by měl být import GM výrobků do Ruska zakázán.

Pravdou je, že pokusy uskutečněné v různých zemích a na různých druzích zvířat skončily s podobnými výsledky. Případy zdravotních problémů a dokonce i úmrtí lidi a zvířat po konzumaci GM potravin byly popsány sdělovacími prostředky v Kanadě, Německu a na Filipínách.

Ruští vědci jsou znepokojeni výsledky dosavadních pokusů a považují za nutné zahájit další pečlivé studie dopadů GM potravin na zdraví lidí a zvířat. Přinejmenším do té doby by mělo pronikání GM potravin na ruský trh podléhat přísným bezpečnostním opatřením.

Netřeba dodávat, že zástupci biotechnologického průmyslu pohlížejí na zprávy s podobným obsahem s nelibostí. Dobře si totiž uvědomují, že by mohli přijít o své mnohamiliardové zisky. Až doposud se jim celkem dařilo přesvědčovat celý svět argumentem, že GM organismy jsou bezpečné. Prohlášení o neškodnosti GM produktů dokonce letos v červnu prezentovala Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO). Podle zástupců této intituce neexistují žádné důkazy o tom, že by některé z dosavadních genově obohacených produktů zvyšovaly zdravotní riziko. K tomu viz článek WHO označila GM potraviny za bezpečné.

Stále častěji se však objevují informace, které dokazují opak. Za připomenutí stojí utajovaná studie americké agrochemické firmy Monsanto, v níž autoři přiznávají, že krysy krmené GM kukuřicí měly v porovnání s ostatními krysami menší ledviny a zvýšenou hladinu bílých krvinek. Více si můžete přečíst v článku Utajovaná studie: GM kukuřice škodí zdraví.


Na obou fotografiích můžete porovnat velikost laboratorních krys narozených během experimentu. Větší krysa z kontrolní skupiny je 19 dnů stará. Menší krysa narozená ve skupině krmené GM sójou se narodila před 20 dny.


Zdroje:
- Proti Prúdu (11/2005, Ľudia, ktorí jedia geneticky modifikované potraviny môžu žiť kratšie)
- Pravda.ru (27.10.2005, People eating genetically modified food may have rat-short lifespan)
- PhysOrg.com (25.10.2005, Russia is cautious about GM foods)
- Seeds of Deception (55.6% Mortality in Rats Whose Mothers Were Fed GM Soy)
- Rense.com (31.10.2005, Most Offspring Died When Mother Rats Ate GM Soy)
- Greenpeace SK (18.01.2006, Ruskí vedci varujú pred GMO!)
- EkoList (18.01.2006, Greenpeace: Ruskí vedci objavili škodlivosť geneticky modifikovanej sóje)
- Independent (08.01.2006, GM: New study shows unborn babies could be harmed)
- WHO (23.06.2005, Current GM foods can bring benefits but safety assessments must continue)