GM plodiny jsou pěstovány stále častěji

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: GMO, Vydáno dne: 28.11.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005110007

Zemědělci stále častěji pěstují geneticky modifikované plodiny. V roce 2004 je na svých polích zaselo přibližně 8.250.000 farmářů z 18 převážně rozvojových zemí. Upravená kukuřice, sója, bavlník, pšenice a řepka rostly na ploše o celkové rozloze 81 milionů hektarů. GM plodiny jsou nejvíce rozšířené v Severní a Jižní Americe. V rámci EU se GMO ve velkém pěstují pouze ve Španělsku (kukuřice Bt-11). Největším producentem GM sóji v Evropě je Rumunsko, které není členem EU. Statistické informace shromažďuje Mezinárodní služba pro získávání údajů o používání zemědělských biotechnologií (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, ISAAA).

GM plodiny jsou pěstovány stále častěji. Vzrůstající oblibu GM osiv ve světě se znepokojením sledují zejména ochránci životního prostředí. V posledních letech se objevilo několik významných studií, které dokazují negativní vliv pěstování GM rostlin na přírodu. Znepokojivé jsou rovněž informace o zdravotních problémech zvířat, jimž bylo podáváno modifikované krmivo.

Zájem německých sdělovacích prostředků nedávno upoutal případ farmáře Gottfrieda Glöcknera, jehož krávy po požití GM kukuřice Bt-11 onemocněly a uhynuly.

Kanadský včelař Anicet Desrochers v rozhovoru pro agenturu Swissinfo poznamenal že, zákonem stanovená ochranná pásma mezi konvenčními a transgenními plodinami nefungují, protože včely je jednoduše ignorují. "Biofarmář riskuje, že přijde o svůj certifikát, pokud bude mít osivo kontaminované GM," řekl Desrochers. Podle něj už na to mnoho farmářů v Kanadě doplatilo.

Modifikované osivo je také mnohem dražší než konvenční. Hlavní výrobce GM osiv, americká společnost Monsanto, nabízí své produkty zpočátku zdarma nebo se slevou a teprve později využívá skutečnosti, že se farmáři stanou na GM osivu závislými. Promyšlená obchodní strategie přináší Monsantu obrovské zisky. "Genové technologie by měly být osvobozeny od drahých patentů, pokud mají farmářům v rozvojových zemích pomoci," domnívá se Tewolde Egziabher, ředitel etiopské agentury pro ochranu životního prostředí.

Na hlavní argument zástánců GMO, že modifikované plodiny pomáhají v boji proti hladomoru a chudobě, ekologové namítají, že o tom neexistují žádné důkazy. Někteří rolníci si však přechod na GM osivo pochvalují. "S modifikovanou kukuřicí mé výnosy z jednoho hektaru vzrostly z 3,5 na 7 tun. Díky tomu jsem vydělal dost peněz, abych dokázal zajistit vše, co potřebuje moje dcera," uvedl filipínský farmář Edwin Paraluman.


Zdroje:
- EcoMonitor (25.11.2005, Swissinfo: GM osivo se ve světě užívá stále častěji)
- Swissinfo (23.11.2005, GM crops win ground on a global level)
- ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications)
- Monsanto