OSN: Afrika přichází o svá jezera a vodní zdroje

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Sucho a šíření pouští, Vydáno dne: 19.11.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005110004

V Africe se nachází celkem 677 jezer a vodních nádrží, které dohromady obsahují 30 tisíc kilometrů kubických vody. Obyvatelé černého kontinentu mají v této chvíli k dispozici největší vodní zásoby na světě. Pokud však nezmění své chování, už v blízké budoucnosti se budou muset obejít bez nich. Kromě plýtvání vodou přispívá k zániku jezer také globální oteplování. To jsou hlavní body dokumentu vypracovaného vědci v rámci Programu OSN na ochranu životního prostředí (United Nations Environment Programme, UNEP). S obsahem studie byli seznámeni účastníci mezinárodní konference o jezerech, jež se počátkem listopadu uskutečnila v hlavním městě Keni Nairobi. Při té příležitosti byl publikován Atlas afrických jezer, který obsahuje satelitní fotografie vodních ploch v Africe a dokumentuje jejich proměnu v posledních desetiletích.

UNEP Klimatické změny, zneužívání vodních rezerv a přelidnění jsou podle OSN hlavními příčinami vývoje, který rychle směřuje k ekologické a humanitární katastrofě. Mezi další negativní faktory patří aplikace primitivních zemědělských metod, znečištění životního prostředí, odlesňování, šíření pouští, těžební zásahy a nadměrný rybolov. "Atlas dokazuje, že se africká jezera zásadně mění," uvedl Nick Nuttall, mluvčí UNEP. "Na všechny jezerní systémy v Africe je vyvíjen obrovský populační tlak," dodal Nuttall v rozhovoru pro BBC News. Už dnes nemají dvě třetiny venkovanů a čtvrtina obyvatel měst přístup k nezávadné pitné vodě. A vyhlídky na další roky nezvěstují nic dobrého.

Dramatické zhoršování situace se týká převážné většiny z 677 jezer. Například jezero Čad se za posledních 40 let zmenšilo o 95 procent. Snímky v atlase svědčí o vymýcení rozsáhlých lesních ploch v okolí keňského jezera Nakuru nebo o úbytku vody v ghanském poloslaném jezeře Sonor, což je částečně způsobeno těžbou soli. Také hladina vody ve Viktoriině jezeře poklesla od počátku 90. let o 1 metr, což není dobrá zpráva především pro přilehlou přelidněnou oblast obývanou 30 miliony lidí, kteří jsou na vodě z jezera více či méně závislí. K závažným změnám došlo na senegalském jezeře Djoudj a na řece Zambezi, kde je jako hlavní viník označována výstavba přehrad.

Se zánikem jezer přicházejí afričané mimo jiné o možnost obživy prostřednictvím rybolovu a také se tím značně zhoršují vyhlídky zemědělců, kteří se bez dostatečných zásob vody neobejdou. "Jezera jsou krví milionů a milionů afričanů," zdůraznil Nuttall.

Odborníci tvrdí, že studie UNEP by měla sloužit jako důrazné varování před dalším poškozováním životního prostředí v Africe. Jednotlivé státy by měly jasně formulovat vzájemné smlouvy o využívání a sdílení společných vodních zdrojů.

Není pochyb o tom že pokud se dosavadní trend nepodaří v nejbližší době zvrátit, nebude možné naplnit rozvojový plán OSN pro africký kontinent. Ten si v roce 2000 stanovil za cíl snížit do roku 2015 o 50 procent počet obyvatel, kteří nemají přístup k nezávadné pitné vodě. Poslední studie bohužel svědčí o tom, že reálnější je pravý opak. Se zánikem klíčových vodních rezerv se bude situace v Africe dále zhoršovat. Významně poroste také pravděpodobnost válek a ozbrojených konfliktů.


Jezero Čad v roce 1972 a 2001.
Jezero Čad v roce 1972 a 2001. Od poloviny 60. let se rozloha jezera tvořícího hranici mezi Čadem, Nigerem, Nigérií a Kamerunem zmenšila o 95 procent. Příčiny jsou známé - intenzivní zemědělství a klesající úhrn dešťových srážek.


Jezero Nakur a jeho okolí v roce 1973 a 2000.
Při srovnání obou fotografií je jasně patrné odlesnění prostoru kolem jezera Nakuru v Keni. První snímek je z roku 1973, druhý z roku 2000. Na detailním záběru si všimněte vyznačené plochy vykácené v roce 2001.


Zdroje:
- BBC News (31.10.2005, Mapping damage to African lakes)
- Lidové noviny (02.11.2005, Africká jezera v ohrožení)
- PART.cz (01.11.2005, Mizející africká jezera: zdroj nestability a napětí)
- UNEP (United Nations Environment Programme)