Globální oteplování zvyšuje úhrn srážek v Japonsku

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Globální oteplování, Vydáno dne: 11.11.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005110003

Četnost dešťových srážek v Japonsku a dalších oblastech východní Asie stoupá. Tento trend je pravděpodobně spojen s globálním oteplováním. Oznámila to Japonská meteorologická agentura (Japan Meteorological Agency, JMA).

Intenzivní deště a záplavy jsou v Japonsku stále častějším jevem. V prvních třech desetiletích 20. století propršelo ročně v Japonsku v průměru 25,18 dní, kdy spadlo 100 a více milimetrů srážek. Kromě toho se ročně vyskytlo v průměru 2,08 dní, kdy úhrn srážek překonal hranici 200 milimetrů. V posledních třech dekádách se počet vlhkých dní se srážkami nad 100 milimetrů zvýšil na 29,95 a v případě srážek nad 200 milimetrů na 3,05.

Zajímavé je také další srovnání vycházející z údajů naměřených na zhruba 1300 místech. V dekádě od roku 1976 meteorologové evidovali v průměru 0,010 krát za rok intenzivní průtrže mračen s 80 a více milimetry srážek za hodinu. Od roku 1996 se toto číslo zvýšilo na 0,017.

"Japonsko a další země v širokém okruhu východní Asie sdílejí stejnou tendenci se zvyšující se četností silných dešťů," píše se ve zprávě meteorologické agentury. "Je možné, že globální oteplování, stejně jako rostoucí množství vodních par ve vzduchu a další okolnosti způsobené globálním oteplováním, přispívají k tomuto trendu."

Podle novinářů je to vůbec poprvé, co JMA připustila v této věci souvislost s globálním oteplováním. Autoři zprávy navíc upozornili, že množství srážek v Japonsku i nadále poroste, pokud budou stoupat emise oxidu uhličitého. V četných oblastech, nejvíce pak na západě země u Japonského moře, naprší přinejmenším jeden den v roce 100 a více milimetrů vodního sloupce.


Zpracováno podle:
- EcoMonitor (11.11.2005, Globální oteplování je zřejmě spojeno s vyššími dešťovými srážkami)
- Asahi.com (29.10.2005, Heavier rainfall tied to global warming)


Další zdroje:
- Climate Ark (29.10.2005, Japan: Heavier rainfall tied to global warming)
- JMA (Japan Meteorological Agency)