Větší odpařování zesiluje skleníkový efekt

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Globální oteplování, Vydáno dne: 13.11.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005110002

Proces globálního oteplování neurychlují pouze emise skleníkových plynů ale také stoupající množství vodních par v ovzduší. Tvrdí to vědci ze Světového radiačního centra (World Radiation Center, WRC) ve švýcarském Davosu. Výzkum se soutředil na analýzu teplotního vývoje, vlhkosti a dlouhovlnného záření v Evropě. Článek s podrobnými informacemi byl otištěn v odborném časopise Geophysical Research Letters.

Větší odpařování zesiluje skleníkový efekt. V posledním desetiletí stoupaly teploty v centrální části Evropy tempem, které nelze vysvětlit pouze zvyšující se koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře. Experti upozorňují, že důležitějším faktorem je zvyšující se množství vody odpařující se ze zemského povrchu. K odpařování dochází především brzy na jaře, kdy vlhkou zimu vystřídají vysoké teploty. Ve středu a na východě Evropy stále více mohutní tzv. skleníková vrstva a teploty se v tomto regionu zvyšují o pětinu stupně za rok (2 stupně za 10 let). V Německu, Rakousku, Polsku, Česku, Slovensku, Maďarsku, Švýcarsku a Slovinsku má oteplování trojnásobně rychlejší průběh, než jaký je průměr na celé severní polokouli. Na jihozápadě, v oblastech sousedících s Atlantským oceánem, je zvyšování teplot pomalejší, protože počasí tam má znatelně sušší charakter. Dokladem toho je i situace na Pyrenejském poloostrově.

Výzkum potvrdil, že vodní pára má silnější skleníkový účinek než oxid uhličitý. Za růst teploty v Evropě je odpařování odpovědné ze 70 procent.

"Zaznamenali jsme, že mezi lety 1995 a 2002 se významně zvýšila intenzita dlouhovlnného záření dopadajího na Zemi v Evropě, zatímco intenzita slunečního záření nikoli," vysvětlil šéf výzkumného týmu Rolf Philipona. Sluneční paprsky ve formě krátkovlnného záření pronikají skrze atmosféru k zemskému povrchu. Odtud se pak odrážejí jako dlouhovlnné tepelné záření. Oblačnost toto záření pohlcuje.

Klimatologové považují nové poznatky za velice znepokojivé. "Výzkum ukazuje, že malé změny v teplotě způsobené skleníkovými plyny, vedou k většímu objemu vodních par v atmosféře, které teplotu znásobí," shrnul výsledky studie klimatolog Lonnie Thompson ze státní univerzity v Ohiu.


Mechanismů, které umocňují dynamický průběh globálního oteplování, je více:


Zpracováno podle:
- BBC Slovak (10.11.2005, K otepľovaniu prispievajú aj vodné výpary)
- BBC News (12.11.2005, Water builds the heat in Europe)
- National Geographic (10.11.2005, Global Warming Supercharged by Water Vapor?)


Další zdroje:
- PMOD/WRC (Physikalisch-Meteorologische Observatorium Davos - World Radiation Center)
- Geophysical Research Letters