Masivní vybníjení klokanů může vést k jejich vyhubení

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Vymírání a úbytek druhů, Vydáno dne: 28.05.2004

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005100022

Některé druhy klokanů jsou ohroženy vyhubením. Týká se to například klokana rudého (Macropus rufus), jehož rychlý úbytek je způsoben agresivním lovem a klimatickými změnami. Pokud nebudou podniknuta účinná opatření, je pravděpodobné, že tento a možná i další druhy do 10 let vyhynou. Oznámila to Australská společnost na ochranu přírody (Wildlife Protection Association of Australia, WPAA).

"Myslím, že do deseti let už tu neuvidíme jediného klokana rudého, ledaže bychom okamžitě zarazili jejich vybíjení," uvedl předseda WPAA Pat O'Brien.

Klokan rudý Australané se ke zvířatům, které jsou symbolem jejich kontinentu, nechovají zrovna přívětivě. Klokani jsou považováni za škůdce, což je jeden z důvodů, proč jsou vybíjeni rychleji, než jaká je jejich reprodukční schopnost. Australské ministerstvo životního prostředí stanovuje každoročně kvóty pro průmyslové vybíjení klokanů. V roce 2003 bylo podle oficiálních statistik usmrceno 6,55 milionů jedinců. Vláda se odvolává na statistiky z roku 1999, podle nichž se populace tří hlavních druhů klokanů (klokana rudého - Macropus rufus, klokana obrovského - Macropus giganteus a klokana velkého - Macropus fuliginosus) v daném roce pohybovala kolem 30 milionů kusů.

Vědci upozornili, že genofond klokanů je neustále oslabován. Jelikož lovci střílejí především velké kusy, populace je tvořena stále menšími jednotlivci. V posledních letech se k lidem jako nositelům zkázy připojily také změny podnebí. Historicky rekordní sucha zasahují klokany velmi citelně. Nejžalostnější situace je ve státech Jižní Austrálie a Nový Jižní Wales. Výrobci klokaního masa a zpracovatelé kůží však o své zisky nehodlají přijít, a tak se může docela dobře stát, že za 10 nebo 20 let budeme klokana v Austrálii hledat marně.


Zdroje:
- EcoMonitor (24.05.2004, Klokanům hrozí vyhynutí)
- News24.com (05.05.2004, Kangaroos face extinction)
- WPAA (Wildlife Protection Association of Australia)