Klimatické změny ohrožují biodiverzitu planety Země

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Vymírání a úbytek druhů, Vydáno dne: 07.10.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005100021

Globální oteplování bude mít zničující dopad na biodiverzitu planety Země. Podle nové studie vypracované britským Ministerstvem pro životní prostředí, výživu a venkov (Department for Environment Food and Rural Affairs, DEFRA) jsou rychlým průběhem klimatických změn ohroženy tisíce druhů zvířat. Mezi první vyhynulé druhy se zařadila ropucha zlatá (Bufo periglenes). Zpráva byla zveřejněna na úvod odborné konference ve skotském Aviemore.

Jednou z prvních obětí globálního oteplování se stala ropucha zlatá. Neradostné vyhlídky mají před sebou zejména druhy endemické, jež jsou vázané na jediné místo. Velkému nebezpečí budou vystaveny i druhy stěhovavé, které migrují na velké vzdálenosti a jsou závislé na široké škále přírodních zdrojů. Klimatické změny je už nyní zasahují velmi citelně. Například očekávané rozšiřování Sahary by v budoucnu mohlo znemožnit vlaštovkám jejich dlouhé přesuny mezi jižní Afrikou a Evropou. "Zpráva ukazuje velmi jasně, jak ničivé důsledky mohou mít změny klimatu na migrující druhy," shrnul studii britský vládní expert na biodiverzitu Jim Knight.

Mnoho zvířat se není schopno adaptovat na rychle se měnící životní podmínky. Poslední živý exemplář ropuchy zlaté, endemického druhu vyskytujícího se pouze v kostarické rezervaci Monteverde, byl spatřen v roce 1989. Podle odborníků může za vyhynutí této drobné žabky oteplování.

Bouřlivý charakter počasí zase nesvědčí koloniím největších mořských ptáků - albatrosů, kteří se navíc v obrovském počtu stávají obětí rybářských lovů na dlouhý vlasec. Ochránci zvířat už dříve upozornili, že při této praxi každoročně umírá kolem 100 tisíc albatrosů.

Jiným druhům se vlivem stoupající teploty ztenčují zdroje potravy. Kromě ptáků jsou existenčně ohroženi například tuleni, tučňáci, lední medvědi a celá řada ryb a plazů. Polární druhy na rozdíl od ostatních nemají před oteplováním kam ustupovat. Jejich šance na přežití jsou o to menší.

V tomto století zničí stoupající hladina moře pobřežní ekosystémy, na což největší měrou doplatí želvy a brodiví ptáci. U želv zoologové očekávají, že se budou měnit v čistě samičí, neboť poměr pohlaví je závislý na teplotě a se zvyšující se teplotou poroste zastoupení samiček v populaci. Pohlavní nerovnováha se nakonec může stát příčinou jejich vyhynutí. Je také známo, že vyšší teplota vody snižuje plodnost velryb a v některých mořích dochází kvůli oteplování k mizení planktonu, což je nepostradatelná součást potravního řetězce.


Zpracováno podle:
- BBC News (05.10.2005, Animals 'hit by global warming')
- BBC Czech (06.10.2005, Kvůli změnám klimatu hrozí vymírání druhů)
- iDNES (06.10.2005, Oteplování může zničit stěhovavé ptáky i želvy)
- Reuters AlertNet (05.10.2005, Global warming to hit migratory and static species)


Další zdroje:
- DEFRA (Department for Environment Food and Rural Affairs)
- EkoList (20.11.2003, BBC: Konec vymírání albatrosů)