Rekordní úbytek pralesů v Brazílii

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Kácení stromů, Vydáno dne: 20.05.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005100018

Brazilská vláda seznámila veřejnost se statistickými údaji o těžbě dřeva v amazonském deštném pralese. Čísla z oficiálních zdrojů potvrzují dosavadní trend. Tempo devastace největší původní lesní plochy na planetě Zemi se stále zvyšuje. Jen od srpna 2003 do srpna 2004 bylo vykáceno 26.130 kilometrů čtverečních lesa (rozloha Moravy je 26.095 km2), což je o 6 procent více než v minulém roce. Celkově se jedná o druhý nejvyšší údaj v historii. Definitivně zmizela už pětina původní rozlohy brazilského pralesa.

Tempo devastace deštného pralesa v Brazílii se stále zvyšuje. I přes opakovaná ujišťování odpovědných osob se situace nelepší. A v nejbližší době se ani lepšit nebude. Není v zájmu mocných politiků cokoli na svém přístupu měnit. Příkladem budiž fakt, že guvernérem brazilského státu Mato Grosso, kde byla vytěžena téměř polovina z celkového objemu dřeva, je člověk, který sám z ničení lesů nejvíce profituje.

Pan Blairo Maggi patří mezi nejvýznamnější pěstitele sóji na světě. A je vhodné dodat, že především sója se na odlesněných územích pěstuje nejvíce. Ekologové z Greenpeace už pana guvernéra velmi příhodně označili za nekorunovaného "krále dřevorubců". (Blairo Maggi na snímku níže.)

Blairo Maggi, guvernér brazilského státu Mato Grosso, jeden z nejvýznamnějších světových pěstitelů sóji a nekorunovaný král dřevorubců. Brazilští politici dávají před ochranou původní vegetace přednost zemědělskému exportu, protože je jedním z hlavních pilířů ekonomického růstu. Do Číny i do Evropy směřuje v posledních letech bezprecedentní množství sóji. Málokdo si ale uvědomuje, čím vším je vysoká spotřeba sóji vykoupena. Brazílii sice export této plodiny přináší rekordní obchodní přebytek, ovšem pokud by měly být vyčísleny negativní důsledky rychlého úbytku amazonského pralesa, postoj k dravému pustošení jedné z nejcennějších přírodních lokalit na Zemi by se bezpochyby musel změnit. Jenomže tak nikdo z mocipánů v Brazílii ani jindě ve světě neuvažuje. Hlavním parametrem prosperity v "moderní společnosti" je stále jen krátkodobý ekonomický zisk.

Ochránci životního prostředí se bezúspěšně pokoušejí nabádat k větší ohleduplnosti k přírodě a upozorňují na přímé důsledky stupňující se devastace. Čistící vlastnosti původního porostu se den ode dne ztrácejí a naopak spalováním části pokáceného dřeva se do atmosféry uvolňuje velké množství oxidu uhličitého. Podle odhadů se toto množství pohybuje kolem hranice 370 milionů tun ročně, což je 5,38 procent z celkového úhrnu znečištění Země. Kromě toho vědci upozorňují na mnohé další negativní jevy, například na ochuzování biodiverzity a zvýšené riziko eroze půdy.

Proklamovaná tvrzení brazilské vlády o vytváření největších ekologických rezervací v dějinách působí tváří v tvář faktické realitě poněkud neupřimným a rádoby alibistickým dojmem.


Meziroční srovnání míry odlesnění v Amazonii.


AKTUALIZACE (31.05.2005)

Ve zprávě zveřejněné během květnového summitu Fóra OSN pro lesy bylo konstatováno, že každým rokem zmizí v Brazílii plocha lesa o rozloze více než 14 milionů hektarů, což odpovídá velikosti Řecka. Oficiální statistika brazilské vlády operuje s nižšími čísly, protože nebere v potaz nelegální těžbu, která je přitom velmi rozšířená. Ani OSN se rychlé tempo devastace pralesů nezamlouvá, přesto současný stav nedokáže nijak ovlivnit. Pěstitelé sóji naopak donutili vládu k zahájení stavby dálnice z nitra Amazonie do přístavu na severu země. Tím se ovšem celková situace ještě více zhorší. Pěstitelé sóji očekávají exportní boom. Dopravní dostupnost přiláká do tohoto koutu světa další zahraniční firmy. Původní domorodé indiánské kmeny proti všeobecnému pustošení protestují a obracejí se na soudy. Řadu svých vesnic už přesto museli opustit.

Podrobnosti v článku v Hospodářských novinách.


Zpracováno podle:
- iHNed.cz (31.05.2005, Sója a asfalt ničí brazilské pralesy)
- BBC Czech (19.05.2005, Brazilské pralesy mizí rekordním tempem)
- BBC News (19.05.2005, Amazon destruction accelerating)
- ABC (19.05.2005, Amazonský prales mizí rekordní rychlostí)
- CNN (19.05.2005, Greenpeace: Brazil rainforest destruction 'a national shame')


Další zdroje:
- MSNBC News (19.05.2005, Amazon reduced by 10,000 square miles)
- FT.com (20.05.2005, Amazon rainforest destruction at 10-year high)
- Greenpeace