Pěstování GM plodin zamoří pole na 15 let

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: GMO, Vydáno dne: 14.10.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005100015

Geneticky modifikované plodiny kontaminují krajinu i 15 let po té, co byly sklizeny. Takový je závěr studie vypracované vědci z britské Královské společnosti (Royal Society). Nejnovější poznatky dokazují, že není možné efektivně kontrolovat a regulovat použití GMO v zemědělství.

Podle studie britské Královské společnosti pěstování GM plodin kontaminuje pole na 15 let. Autoři vládou podporované studie zkoumali pět lokalit v Anglii a Skotsku, kde byla pěstována modifikovaná řepka olejka. Během výzkumů vyšlo na jevo, že i po té, co se s pěstováním řepky přestalo a na pokusných plochách byly vysázeny obvyklé druhy plodin, kontaminace GM materiálem zůstala vysoká. Dokonce i po devíti letech byly na jednom metru čtverečním nalezeny v průměru dvě modifikované rostliny. Ještě po 15 letech obsahoval každý metr čtvereční jednu modifikovanou rostlinu. Přetrvávání GM osiva řepky olejky v půdě je podle odborníků závažným problémem.

Zjištěné údaje překračují evropské limity pro přípustnou kontaminaci GMO. Značně se tak komplikuje možnost definice jasných pravidel pro koexistenci manipulovaných a konvenčních druhů rostlin. Vědci se domnívají, že z praktického hlediska to ani není možné. Přitom právě tato okolnost je zásadní překážkou pro schválení pěstování GMO v Británii.

Pete Riley, ředitel GM Freeze, což je sdružení více než 120 britských spotřebitelských a ekologických organizací, komentoval výsledky studie slovy: "Stává se stále zřejmějším a zřejmějším, že pěstování GM plodin v Británii bude vyloučeno."


Zdroje:
- EcoMonitor (12.10.2005, Independent: GM plodiny zamoří pole na 15 let dopředu)
- Independent (09.10.2005, GM crop 'ruins fields for 15 years')
- Rense.com (09.10.2005, GM crop 'ruins fields for 15 years', kopie článku)
- Royal Society
- GM Freeze
- DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs)