Klimatické změny zvyšují počty ekologických uprchlíků

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Klimatická genocida, Vydáno dne: 12.10.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005100014

Experti z Univerzity Organizace spojených národů (United Nations University, UNU) očekávají, že do roku 2010 bude na Zemi ekologickými katastrofami postiženo až 50 milionů lidí, což je více než počet lidí strádajících ve válkách a ozbrojených konfliktech. Navrhují proto vytvořit novou kategorii - ekologický uprchlík.

Klimatické změny a přírodní katastrofy postihují obyvatele afrického kontinentu velice tvrdě. Mezinárodní úmluvy v současné době nepřiznávají statut uprchlíka osobám, které přicházejí o své domovy působením přírodních katastrof nebo nevratných změn životního prostředí. Přitom už dnes nutí nepříznivé přírodní podmínky k migraci miliony lidí. Největší měrou se na tom podílejí tyto faktory: pokles úrodnosti půdy, sucho, rozšiřování pouští, ničivé záplavy a odlesňování. V roce 1999 bylo uvedenými okolnostmi podle údajů Červeného kříže z původních sídel vyhnáno 25 milionů obyvatel. Zástupci OSN tvrdí, že neexistence právní definice znesnadňuje pomoc takto postiženým osobám.

"Zejména v chudých venkovských oblastech patří mezi nejčastější původce uprchlíků eroze půdy a šíření pouští, což může být způsobeno neudržitelným využíváním půdy v součinnosti s klimatickými změnami a zvyšujícím se přírůstkem obyvatelstva," řekl pro BBC Janos Bogardi, ředitel Instituitu pro životní prostředí a bezpečnost lidí při Univerzitě OSN (United Nations University's Institute for Environment and Human Security, UNU-EHS) v německém Bonnu. "Dalším problémem jsou záplavy, které jsou, řekl bych, způsobované rostoucími hodnotami oxidu uhličitého v atmosféře a umocňované některými přirozenými výkyvy. Panují obavy, že počty osob, prchajících před nezvládnutelnými ekologickými problémy, porostou exponenciálně, jak bude celý svět čelit podnebným změnám. Je proto nezbytné pozměnit mezinárodní dohody, aby v nich bylo místo pro tento druh uprchlíků," dodal Bogardi.

Prognózy klimatických změn počítají do budoucna s poměrně rychlým zhoršováním podmínek pro život. Desertifikace, zvyšující se hladiny moří a extrémní výkyvy počasí vyženou na celém světě z domovů stovky milionů lidí. Situace na některých místech už začíná být neúnosná. K nejnaléhavějším změnám dochází v subsaharské Africe, ale také v Číně nebo Indii. Evropa a USA čelí stále většímu tlaku zoufalců snažících se dostat pryč z chudého severu Afriky a Latinské Ameriky. Nutí je k tomu neúroda a nedostatek vody. Zpráva OSN uvádí konkrétní příklady: Na nejnovější výzvu OSN reagovala část politiků i vědců kriticky. Termín "ekologický uprchlík" je podle nich příliš zjednodušující. Lidé totiž opouštějí své domovy z mnohem složitějších příčin. Často si navíc ekologické katastrofy způsobují sami, například tím, že špatně hospodaří s přírodními zdroji. Kromě toho by za ekologické uprchlíky mohli být prohlášeni pouze jedinci, kteří odejdou na území jiného státu. Obyvatelé zůstávající poblíž místa katastrofy budou znevýhodněni.


Zdroje:
- BBC Czech (11.10.2005, OSN pro kategorii 'ekologický uprchlík')
- BBC News (11.10.2005, Millions 'will flee degradation')
- UNU-EHS (12.10.2005, As Ranks of “Environmental Refugees” Swell Worldwide, pdf)
- UNU-EHS (United Nations University - Institute for Environment and Human Security)
- Britské listy (12.10.2005, OSN varuje: do konce desetiletí vznike 50 milionů ekologických uprchlíků)
- Guardian (12.10.2005, 50m environmental refugees by end of decade, UN warns)
- Changenet.sk (12.10.2005, Klimatické zmeny vytvárajú environmentálnych utečencov)