Amazonské pralesy mizí zběsilým tempem

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Kácení stromů, Vydáno dne: 21.10.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005100009

Ničení deštného pralesa v povodí Amazonky probíhá mnohem rychlejším tempem a ve větším rozsahu, než tvrdí brazilská vláda. Podle nejnovějších poznatků vědců z Brazílie a USA jsou vykácené nebo vážně poškozené plochy ve srovnání s oficiálními údaji o 60 až 128 procent větší, což je rozdíl v řádu tisíců kilometrů čtverečních. Vyhodnocené údaje se vztahují k období od roku 1999 do roku 2002. Brazilské úřady reagovaly na výsledky studie zveřejněné v časopise Science podrážděně a odmítají je uznat jako fakta.

Amazonské pralesy jsou ničeny zběsilým tempem. Tým pod vedením Gregory Asnera z Carnegie institutu (Carnegie Institution) při univerzitě v kalifornském Stanfordu zkoumal detailní satelitní snímky, které nafotily družice Landsat 7, Terra a Earth Observing 1. Moderní snímací technologie s rozlišením 30 krát 30 metrů a analýza každého jednotlivého pixelu umožnily vyhodnotit důsledky tzv. selektivního kácení, kdy se těžba zaměřuje na jednotlivé stromy vysoké hodnoty (např. na mahagon). Mohlo by se zdát, že tento způsob těžby je vcelku šetrný. Ve skutečnosti však během kácení dochází k druhotné likvidaci dalších stromů, které dřevorubcům při jejich činnosti překážejí. Na jeden využitý pokácený strom připadá přibližně 30 stromů zničených nebo vážně poškozených. Selektivní těžbou je v Amazonii ročně narušena oblast o průměrné velikosti 15.500 kilometrů čtverečních.

"Očekávali jsme, že uvidíme velké oblasti zničené těžbou dřeva, ale skutečný rozsah těžby dalece překonává nejzažší meze a je mnohem dramatičtější než jsme předpokládali," konstatoval spoluautor studie a zaměstnanec americké Správy lesů (USDA Forest Service) Michael Keller. "Pro naše kolegy to bylo naprosto překvapující a alarmující, zvláště pro ty se zájmem o ochranu přírody, o klimatické změny a o způsobilost vlád, včetně té brazilské, prosadit ekologické zákony," doplnil ho profesor Asner.

Amazonský deštný prales ztratil v posledních desetiletích 20 až 30 procent svého listového pokryvu. Vlivem slunečního záření půda v narušených částech pralesa rychle vysychá a je náchylná ke vzniku lesních požárů. Na základě nově získaných údajů experti vypočítali, že do atmosféry uniká o 25 procent více oxidu uhličitého, než se dosud předpokládalo. Jinými slovy: kvůli odlesňování se v Brazílii do ovzduší dostává rok co rok 500 milionů tun CO2. Za připomenutí stojí i varování, že pokud ztráta listového pokryvu v Amazonském pralese přesáhne hranici 40-ti procent, odstartuje se nevratný proces přeměny pralesa v savanu.

Těžba dřeva v Brazílii ochuzuje planetu Zemi ročně nejméně o 16 milionů hektarů tropického pralesa. To je více než dvojnásobek rozlohy České republiky. Ve stejném časovém úseku lidé v tropech vyhubí kolem 50 tisíc druhů rostlin a živočichů.

Amazonský deštný les pokrývá plochu přes 5 milionů km2. 60 procent se nachází na území Brazílie. Prales je tvořen pestrým společenstvím stromů, keřů, palem, epifytů a bylin. Roste v něm přes 4 tisíce druhů stromů a keřů, 120 tisíc kvetoucích rostlin. Ptáci jsou zastoupeni 1.600 druhy. V řekách žije přes 3.500 druhů ryb.


Zpracováno podle:
- EkoList (20.10.2005, Ničenie dažďového pralesa v okolí Amazonky pokračuje)
- BBC Czech (21.10.2005, Amazonské lesy mizí rychleji, než se předpokládalo)
- BBC News (21.10.2005, Amazon 'stealth' logging revealed)
- Scientific American (21.10.2005, Selective Logging Fails to Sustain Rainforest)
- Times Online (21.10.2005, Amazon's illegal loggers know we can't see the lost wood for trees)
- Reuters (20.10.2005, Selective logging may have doubled Amazon damage)
- Edie News (21.10.2005, Amazon drought: deforestation and climate change to blame)


Další zdroje:
- CBC News (20.10.2005, Logging damage in Amazon underestimated, satellites show)
- Guardian (21.10.2005, Amazon rainforest vanishing at twice rate of previous estimates)
- Christian Science Monitor (21.10.2005, Satellite images reveal Amazon forest shrinking faster)
- Scotsman.com (21.10.2005, Rainforest disappears twice as fast)
- Stanford University (Department of Global Ecology Carnegie Institution)
- USDA Forest Service (21.10.2005, Rainforest disappears twice as fast)
- Science Magazine