Globální oteplování zvyšuje úmrtnost v Asii a Tichomoří

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Globální oteplování, Vydáno dne: 04.10.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005100007

V důsledku globálního oteplování a enviromentálních rizik zemře každoročně v Asii a Tichomoří téměř 1 milion lidí. Znečištěné životní prostředí, změna charakteru počasí, rostoucí počet přírodních katastrof a nemoci přenášené komáry jsou stále větší hrozbou pro obyvatele rozvojových států. Na regionální konferenci Světové zdravotnické organizace (World Health Organisation, WHO) v Nové Kaledonii to 22. září 2005 prohlásil poradce WHO pro otázky životního prostředí Hisaši Ogawa.

V důsledku globálního oteplování a enviromentálních rizik zemře každoročně v Asii a Tichomoří téměř 1 milion lidí. Statistické údaje z roku 2000 přiměly WHO k tvrzení, že změny povětrnostních podmínek už v současné době zásadním způsobem ovlivňují život obyvatel západního i východního Tichomoří a jihovýchodní Asie. Globální oteplování mění vzory počasí a způsobuje více živelných katastrof. Tropické cyklóny, záplavy a období sucha jsou četnější a mají horší průběh než v minulosti. Celkový počet bouří v západním Tichomoří od počátku 80. do konce 90. let 20. století vzrostl o 2 procenta. Ještě výrazněji se zvýšila četnost intenzivních bouří. Počet obětí přírodních katastrof stoupl v uvedeném období o 30 až 40 procent. Částečně je to možné přičíst na vrub větší hustotě zalidnění a vyššímu podílu starých lidí v populaci.

Klimatické změny si v Asii a Tichomoří každoročně vyžádají přes 10 tisíc lidských životů. Další tisíce lidí umírají na choroby způsobené spalováním tuhých paliv, pitím nezdravé vody a nedostatečným dodržováním hygienických zásad. WHO odhaduje počet takto způsobených úmrtí na 580 tisíc. 405 tisíc lidí zemře na následky znečištěného ovzduší ve městech, otravy olovem a zamoření chemickými látkami používanými v zemědělství.

V posledních 40 letech došlo v Asii a Tichomoří k prudkému ekonomickému rozvoji. Lidé opouštějí venkov a stěhují se do měst. Rychlá a k přírodě nešetrná industrializace nezůstává bez následků. Vlády by měly v zájmu budoucích generací co nejdříve přistoupit k nápravě. Žádoucí je nejenom snižovat emise skleníkových plynů ale také investovat do prevence před chorobami, které mají kvůli oteplování tendenci se šířit. "Samozřejmě potřebujeme snižovat emise. Ale mezitím, když víme, že se globální teploty zvyšují, se musíme sami přizpůsobit měnícímu se podnebí a povětrnostním vzorům," uzavřel doktor Ogawa.


Zpracováno podle:
- EkoList (22.09.2005, Klimatické změny zvyšují úmrtnost v Asii a Tichomoří)
- WHO/WPRO (22.09.2005, One million people die yearly from environmental risks in...)
- Climate Ark (22.09.2005, 'Global warming could kill 10,000 people per year')


Další zdroje:
- Markíza (22.09.2005, Globálne otepľovanie môže usmrtiť desaťtisíce ľudí)