MPI-Met: Prognóza klimatických změn v Evropě

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Prognózy vývoje, Vydáno dne: 03.10.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005100005

Podnebí na planetě Zemi se otepluje bezprecedentním tempem. Podle studie vědců z Meteorologického institutu Maxe Plancka (Max-Planck-Institut für Meteorologie, MPI-Met) v Hamburku stoupne globální teplota do konce století o 4 stupně Celsia a všechen led v Arktidě roztaje. Hladina oceánů se zvedne o 30 centimetrů. Počasí ve střední Evropě bude stále teplejší. Horká a suchá léta se stanou normálními, budou však přerušována prudkými přívalovými dešti, po nichž budou následovat rozsáhlé záplavy. Riziko povodní poroste také v zimním období s vyšší průměrnou teplotou a vlhkostí vzduchu.

Povodně v Evropě jsou a budou stále častější. Katastrofální záplavy v srpnu 2002 ochromily velkou část České republiky. Intenzita klimatických změn je opravdu mimořádná. "Jde o nejprudší změnu podnebí, jaká na Zemi v globálním průměru za poslední milióny let nastala," upozornil meteorolog Hartmut Grassl. Jeho kolega a vedoucí vědeckého projektu Erich Roeckner je přesvědčený o tom, že alpské ledovce roztají a řeky z nich napájené vyschnou nebo značně zeslábnou. Týká se to například Rýnu. Obyvatelé na pobřeží Severního moře se budou muset vyrovnat se zvýšením mořské hladiny o 43 centimetrů. Extrémní záplavy ve střední Evropě se stanou běžnou součástí života. Odlišné podnebí povede ke změně druhové skladby lesů.

Studie, které se v posledních dvou letech zúčastnilo zhruba 50 vědců, byla vypracována pro potřeby Mezivládního panelu pro klimatické změny (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Poslední zpráva IPCC z roku 2001 se v některých tvrzeních ukázala být jako podhodnocená. Výpočty německých odborníků nepřinášejí žádné nové poznatky, zpřesňují však dosavadní kalkulace a berou v potaz širší škálu údajů. Další zpráva IPCC by měla být zveřejněna v roce 2007.


Zpracováno podle:
- iHNed (30.09.2005, Oteplování Země se podle klimatologů zrychluje)
- Max-Planck-Gesellschaft (29.09.2005, Klimaänderung so rasant wie noch nie)
- DW-WORLD (30.09.2005, Drastic Climate Change Affects Germany)


Další zdroje:
- Právo (01.10.2005, Země se otepluje nebývale rychle)
- IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)