OSN: Lidoopi vyhynou během jedné generace

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Vymírání a úbytek druhů, Vydáno dne: 02.09.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005090013

První zářijový den využila Organizace spojených národů k tomu, aby při příležitosti Mezinárodního dne lidoopů prezentovala nový světový atlas těchto zvířat. Zároveň veřejnost seznámila se studií, v níž se přední experti zabývali mírou ohrožení goril, šimpanzů, orangutanů a bonobů. Vědci při svém výzkumu využili počítačového modelu, jehož základní funkcí je simulovat důsledky nemocí, lovu a kácení lesů v zemích Afriky a jihovýchodní Asie, kde uvedené druhy primátů žijí. Na základě svých analýz dospěli autoři zprávy k závěru, že k vyhynutí lidoopů dojde během jedné generace.

Mezi lidoopi patří také šimpanz Šance na přežití kriticky ohrožených lidoopů je podle vědců mizivá. Mezi místa jejich přirozeného výskytu patří 23 vesměs velice chudých států Afriky a jihovýchodní Asie. V těchto zemích dochází k masivnímu ničení životního prostředí a kácení lesů, což ve spojitosti se smrtelnými nemocemi (ebola), obchodem s masem divokých zvířat a klimatickými změnami drasticky zhoršuje životní podmínky lidoopů. Při pohledu na současný vývojový trend se zdá být téměř jisté, že člověku nejbližší druhy primátů zůstanou zachovány pouze na fotografiích v atlasech zvířat, po případě budou živořit jen za mřížemi v zoologických zahradách.

"Všechny druhy lidoopů jsou vedeny buď jako ohrožené nebo kriticky ohrožené," poznamenala spoluautorka studie Lera Milesová ze Světového monitorovacího centra ochrany přírody (World Conservation Monitoring Centre, WCMC) se sídlem nedaleko Cambridge. "Kriticky ohrožený znamená, že se jejich počet snížil nebo sníží o 80 procent v rozmezí tří generací."

Vědci doložili smutný osud orangutana sumaterského (Pongo pygmaeus abelii), jehož populace na ostrově Sumatra poklesla na 7.300 kusů. Největší koncentrace orangutanů je v provincii Aceh strádající dlouhodobou občanskou válkou a postiženou ničivou vlnou tsunami. Během následujících pěti let přijdou orangutani při stávajícím tempu devastace o polovinu svých útočišť. V polovině století už na ostrově nebude žít více než 250 jedinců.

Světlé zítřky nečekají ani orangutana bornejského (Pongo pygmaeus pygmaeus). Početní stav tohoto druhu poklesl od roku 1950 desetinásobně a nyní se odhaduje na 45 tisíc jednotlivců. Jak konstatoval Mezinárodní fond na ochranu přírody (World Wildlife Fund, WWF), v průběhu 20. století lidé zahubili 91 procent orangutanů.

Kriticky ohroženým druhem je s počtem 700 kusů gorila horská (Gorilla gorilla beringei). Domovem gorily jsou lesy v Demokratické republice Kongo, několik skupin přežívá i ve Rwandě a Ugandě.

Podobně neradostné vyhlídky má před sebou gorila Cross River (Gorilla gorilla diehli). Posledních 250 zástupců druhu zápasí o přežití na území Nigeru a Kamerunu.

Ani šimpanzů učenlivých (Pan troglodytes) není mnoho. Na jednoho šimpanze připadá 20 tisíc lidí. Jeden z poddruhů šimpanze východního (Pan troglodytes vellerosus) nečítá více než 8 tisíc kusů. Odborníci očekávají jeho vymření do dvaceti let. Ostatní druhy přestanou existovat do roku 2050.

Experti vyzvali politické reprezentace ke koordinované mezinárodní akci zaměřené na záchránu lidoopů. Generální tajemník OSN Kofi Annan v předmluvě k Světovému atlasu lidoopů napsal: "Lidoopi jsou naši příbuzní. Stejně jako my mají vlastní kulturu, nástroje, léky i zájmy. Umí se dorozumívat posunky a komunikují jak mezi sebou, tak i s lidmi. Je smutné, že jsme s nimi doposud nezacházeli s úctou, kterou si zaslouží."


Zdroje:
- BBC News (01.09.2005, Apes 'extinct in a generation')
- BBC Czech (01.09.2005, Lidoopům podle vědců hrozí v přírodě vyhynutí)
- UNEP (01.09.2005, World Atlas of Great Apes and their Conservation)
- WCMC (World Conservation Monitoring Centre)
- International Primatological Society