Rekordní znečištění oxidem dusičitým v Číně

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Znečištění ovzduší, Vydáno dne: 02.09.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005090010

Evropská vesmírná agentura (European Space Agency, ESA) ve spolupráci s odborníky z Evropské unie a Číny poukázala na rostoucí koncentraci oxidu dusičitého (NO2) v průmyslových oblastech Číny. Znečištění je důsledkem dynamického rozvoje čínské ekonomiky v posledních deseti letech.

Smog nad Čínou pohledem satelitu Envisat dne 4. října 2004. Satelitní měření provedená prostřednictvím družice Envisat dokumentují znečištění ovzduší oxidem dusičitým na celém světě. Z údajů vyplývá, že největší koncentrace NO2 byla zaznamenána nad Pekingem a severovýchodem Číny. "Zatímco sloupce oxidu dusičitého nad západní a východní Evropou a nad východním pobřežím Spojených států jsou stabilní nebo se mírně zmenšují, nad Čínou lze konstatovat jejich výrazný nárůst," potvrdil John Burrows z Ústavu fyziky ovzduší v Brémách (Institut für Umweltphysik Bremen, IUP).

Od roku 1996 došlo v atmosféře nad Čínou k extrémním změnám. Do ovzduší se ve stále větší míře dostává oxid dusičitý z uhelných elektráren, těžkého průmyslu a silniční dopravy. Od roku 1996 se v hustě zalidněných lokalitách koncentrace NO2 zvýšila o 50 procent a vzestupný trend stále pokračuje. Na celém světě se od počátku průmyslové revoluce zvýšil obsah NO2 v ovzduší v průměru šestinásobně, mezi jednotlivými částmi planety však existují obrovské rozdíly.

NO2 je důležitou součástí chemických procesů. Jeho působením vzniká v troposféře ozón. Troposféra je nejnižší vrstvou zemské atmosféry. Dosahuje do výšky 8 kilometrů nad póly a 16 kilometrů nad rovníkem. Nadměrná koncentrace troposférického (přízemního) ozónu je na rozdíl od stratosférického ozónu škodlivá, způsobuje dýchací problémy a poškozuje plíce.

Kromě oxidu dusičitého je ovzduší v Číně zamořeno i oxidem siřičitým (SO2). Jeho hlavním zdrojem jsou kromě uhelných elektráren také desítky hořících ložisek uhlí. Podle expertů uvolňují doutnající uhelné sloje stejné množství skleníkových plynů jako veškerá automobilová doprava v USA.

Družice Envisat o hmotnosti 8.200 kilogramů byla na oběžnou dráhu vypuštěna v březnu 2002. Je vybavena 10 přístroji určenými k monitoringu životního prostředí a klimatických změn. Přístrojem zaznamenávajícím stopy plynů (včetně NO2 a SO2), ozónu a prachových částic je tzv. SCIAMACHY - skenovací a obrazový absorpční spektrometr pro atmosférickou kartografii. Jeho prostřednictvím je možné určit celkový obsah plynů v různých výškách. Naměřené hodnoty vědci analyzují a definují poměry mezi jednotlivými zdroji znečištění ovzduší, což jsou především průmyslové exhalace, lesní požáry, sopečné erupce a prachové bouře.


Kocentrace oxidu dusičitého nad Čínou

Kocentrace oxidu dusičitého nad Čínou.


Kocentrace oxidu dusičitého nad Evropou

Kocentrace oxidu dusičitého nad Evropou.


Kocentrace oxidu dusičitého nad USA

Kocentrace oxidu dusičitého nad USA.


Kocentrace oxidu dusičitého v globálu

Kocentrace oxidu dusičitého - globální pohled.


Zdroje:
- ESA (01.09.2005, Breath of the dragon: ERS-2 and Envisat reveal impact of economic growth...)
- EkoList (02.09.2005, Na severovýchodě Číny rekordní znečištění oxidem dusičitým)
- iDNES (02.09.2005, Peking dusí oxid dusičitý, odhalila družice)
- IUP (Institut für Umweltphysik IUP Bremen)
- MEK (Družice Envisat - články z tisku)