Klimatické změny rozvracejí mořský ekosystém

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Změny ekosystému, Vydáno dne: 01.09.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005090009

Klimatické změny ohrožují životní prostředí na celé planetě. Nejinak je tomu v mořích u Velké Británie, kde stoupající teplota povrchových vod výrazně ovlivňuje reprodukční schopnosti ryb a nepříznivě zasahuje do potravního řetězce. O stávající situaci a výhledu do budoucna informovala nejnovější zpráva Světového fondu na ochranu přírody (World Wildlife Fund, WWF).

Treska - kdysi hojná ryba se na mnoha místech dostala na pokraj vyhynutí. Vědci se shodují, že oteplování povrchových vod v oceánech bude mít vážné důsledky pro mořský ekosystém. Velkým problémem je také postupné zvyšování kyselosti oceánů. Doposud se index pH v oceánech snížil o jednu desetinu bodu z 8,3 na 8,2. Do konce století je očekáván pokles až na 7,6. (Rovnováha pH nastává při hodnotě 7.) V horizontu posledních 300 milionů let je to zcela bezprecedentní situace. V přímém existenčním ohrožení se ocitají všechny korálové útesy, také rozmanité druhy korýšů, mořských ježků a hvězdic.

Znečištění moří, nadměrné vyčerpávání přírodních zdrojů, změny v kyselosti oceánů a globální oteplování představují jako celek obrovské nebezpečí pro široké spektrum životních forem. Názorným příkladem je treska, tato kdysi hojná ryba se na mnoha místech dostala na pokraj vyhynutí.

Zpráva WWF upozornila na dramatickou situaci v mořích u Velké Británie. Zvyšující se teplota vody snižuje množství planktonu, což je hlavní zdroj potravy pro mnoho druhů ryb. Plankton je základem celého mořského ekosytému. Zmenšuje se také životní prostor ptáků na pobřeží. Lze očekávat stále vyšší četnost bouří. Východ Anglie i samotný Londýn a jeho okolí budou strádat v důsledku mohutných povodní. Záplavy zintenzivní erozi pobřeží a přispějí ke zničení hnízdišť mořských ptáků.

"Tato zprává dokazuje, že klimatické změny jsou dostatečně intenzivní na to, aby prohloubily krizi a kompletně převrátily náš mořský svět vzhůru nohama, aby rozložily a změnily celý ekosystém," domnívá se Andrew Lee, ředitel kampaní britské WWF. Stejný názor vyjádřila i další zástupkyně WWF Emily Lewisová-Brownová: "Klimatické změny se v nastávajících letech stanou příčinou dramatického rozvratu v našich mořích."

Ekologové vyzvali britskou vládu, aby rázným způsobem prosazovala snižování emisí skleníkových plynů. Zvýšená pozornost by měla být rovněž věnována ochraně života v oceánech.


Zdroje:
- WWF (31.08.2005, Climate change to cause chaos in UK seas)
- WWF (31.08.2005, Climate change: Plunging our Seas into Deeper Crisis, pdf)