Změny biodiverzity v tundře urychlují oteplování

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Změny ekosystému, Vydáno dne: 13.09.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005090008

Oteplování v Arktidě způsobuje změny v biodiverzitě tundry. Vyšší teploty stimulují růst vegetace. Keřovitý porost houstne a rozšiřuje se. Plocha se stává tmavším a absorbuje více slunečního záření. Oteplování regionu se tím ještě více zrychluje. Zintenzivňuje se tak i šíření a velikost keřů. Je to začarovaný kruh. K takovému závěru dospěl vědecký tým pod vedením geofyzika Mathewa Sturma. Badatelé sledovali změny, k nimž došlo na západě Aljašky v zimě od roku 2000 do roku 2002. Informace o výzkumu byly zveřejněny v odborném časopise Journal of Geophysical Research - Biogeosciences vydávaném Americkou geofyzikální unií (American Geophysical Union, AGU).

Aljašská tundra v létě. Předcházející studie opakovaně prokázaly, že teplejší léta podněcují růst keřů. Nyní se podařilo doložit, že ke zrychlení růstu dochází také v zimě. Výzkum je prvním jasným důkazem, že křoviny mohou významným způsobem změnit energetickou bilanci Arktidy a subarktické tundry v zimním období. Zimní teploty by se podle vědců mohly zvýšit o 70 procent. "V podstatě pokud bude tundra přeměněna v křovinatý porost, bude v zimě absorbováno více sluneční energie než předtím," konstatoval Sturm.

V oblastech, kde zůstaly keře celou zimu odkryté a nezapadané sněhem, začalo jarní tání o několik týdnů dříve než v zasněženém terénu. Sníh ovšem roztál ve všech sledovaných lokalitách přibližně ve stejné době, protože větve keřů vrhaly stín, který rychlost tání zpomaloval.

Aljašská tundra se rozprostírá na ploše o velikosti 4 miliony kilometrů čtverečních. Je to oblast porostlá většinou jen mechorosty a lišejníky. Změna biotických podmínek způsobená globálním oteplováním umožňuje rozšiřování bylin, menších keříků i větších keřů.


Zdroje:
- Live Science (06.09.2005, The Snowball Effect of Global Warming)
- Journal of Geophysical Research-Biogeosciences
- AGU (American Geophysical Union)
- Wikipedia (Tundra)