Rok 2005 zatím druhý nejteplejší v novodobé historii

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Statistické údaje, Vydáno dne: 19.09.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005090007

Průměrné teploty na planetě Zemi mezi 1. červnem a 31. srpnem 2005 přesáhly o 0,6 stupně Celsia průměrnou hodnotu z let 1880 až 2004. Je to druhá nejvýraznější teplotní anomálie v tomto ročním období za posledních 125 let. Odchylka od normálu za leden až srpen 2005 činí 0,59 stupně Celsia. Z dosavadních údajů se zdá být vysoce pravděpodobné, že se rok 2005 zapíše do statistik jako jeden z nejteplejších od počátku měření.

Teplotní anomálie v období od června do srpna 2005. Z předběžné zprávy amerických meteorologů vyplývá, že na většině povrchu naší planety bylo v letních měsících tepleji než v minulém století. Teplotní anomálie byla výraznější nad pevninou než nad mořem. Nad pevninou přesáhla teplota průměr o 0,95 stupně Celsia, nad mořem o 0,45 stupně. Výraznější odchylka byla naměřena na severní polokouli (0,75 stupně Celsia) než na polokouli jižní (0,42 stupně Celsia).

9 z 10 nejteplejších roků se vyskytlo v posledních 10 letech. Na prvním místě v seznamu nejteplejších roků zůstává rok 1998, kdy se mezi červnem a srpnem celosvětové teploty vyhouply o 0,7 stupně nad průměr. Na dalších místech se umístily roky 2002, 2003 a 2004.


Zpracováno podle:
- NOAA (15.09.2005, Climate of 2005 - August in Historical Perspective)
- NOAA (15.09.2005, Much Warmer than Average June-August for Nation)