Teplota oceánů stoupá - tropické cyklóny jsou silnější

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Bouře, tornáda, Vydáno dne: 18.09.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005090005

Počet silných tropických cyklón se za posledních 35 let téměř zdvojnásobil. K nejvýraznějšímu zvýšení četnosti bouří došlo v severní a jihozápadní části Tichého oceánu a v jižní a severní části Indického oceánu. Podobný ale méně výrazný trend byl zaznamenán také v Atlantském oceánu. Upozornili na to vědci z amerického Národního centra pro atmosférický výzkum (National Center for Atmospheric Research, NCAR). Stejné poznatky prezentoval letos v červenci Kerry Emmanul z Massachutsettského technologického institutu (Massachusetts Institute of Technology, MIT) - více zde.

Satelitní snímek hurikánu Katrina z 28. srpna 2005. Ze studie zveřejněné 16. září 2005 v časopise Science vyplývá, že od poloviny 70. let byl zaznamenán vzestup povrchových teplot oceánů na celém světě od 0,5 do 1 stupně Fahrenheita. Současně se zvýšila frekvence výskytu nejsilnějších tropických cyklón. "V 70. letech se ročně na celém světě objevilo v průměru asi 10 cyklón 4 a 5 kategorie. Od roku 1990 se počet cyklón 4 a 5 kategorie globálně téměř zdvojnásobil na 18 ročně," konstatoval vedoucí výzkumného týmu profesor Peter Webster z Technologického institutu v Georgii (Georgia Institute of Technology). V 70. letech tvořily bouře 4 a 5 kategorie zhruba 20 procent z celkového množství hurikánů, v posledním desetiletí to bylo už 35 procent.

Proudění vzduchu dosahuje u hurikánů 4 kategorie rychlosti 210–249 kilometrů za hodinu (59-69 m/s), u hurikánů 5 kategorie má vítr rychlost nejméně 250 km/hod (70 m/s). Na satelitním záběru z 28. srpna 2005 je zachycen hurikán Katrina, který zdevastoval jižní pobřeží Spojených států. Katrina s rychlostí větru až 282 km/hod způsobila obrovské škody (odhadované na 125 miliard dolarů) a stala se tak jedním z nejničivějších hurikánů v novodobé historii.

V prostoru Atlantského oceánu se počet hurikánů obou nejvyšších kategorií od poloviny 70. let zvýšil o 56 procent. Navýšení počtu, intenzity a doby trvání bouří je zřetelné především od roku 1995. V posledním desetiletí se v Atlantiku zvýšil rovněž celkový počet hurikánů a to z průměrných 6 až 7 na 8 až 9 ročně. Na jiných místech planety se oproti tomu četnost tropických cyklón snížila.

Autoři studie jsou obezřetní při definování příčin vzestupného trendu silných bouří. Na jednu stranu připouštějí, že vývoj odpovídá prognózám klimatických změn. Na druhou stranu není podle nich jednoduché stanovit přímou úměru mezi člověkem, globálním oteplováním, zvyšováním teplot mořské vody a intenzitou hurikánů. Souvislost je nicméně vysoce pravděpodobná. "Vzrůst počtu intenzívních hurikánů je zřejmým důsledkem vyšších teplot na povrchu oceánů, což je projevem globálního oteplování," prohlásil Peter Webster. Julian Heming z britského meteorologického ústavu Met Office k výsledkům studie poznamenal: "Údaje zcela jasně potvrzují přímou souvislost mezi globálním teplováním a počtem hurikánů, jež dosahují nejvyšší síly."

Odborníci z NCAR se nyní soustřeďují na počítačové experimenty simulující vznik a vývoj cyklón. Doposud například nebyla dostatečně objasněna role hurikánů v regulaci tepelné bilance atmosféry a oceánu. Profesor Webster vyjádřil přesvědčení, že bez lepšího porozumění fenoménu tropických bouří budou veškeré předpovědi jejich počtu a intenzity pouze statistickými extrapolacemi.


Počet tropických cyklón 4 a 5 kategorie podle oceánů
oceán 1970-1989 1990-2004
Tichý oceán (východ) 36 49
Tichý oceán (západ) 85 116
Tichý oceán (jihozápad) 10 22
Atlantský oceán (sever) 16 25
Indický oceán (sever)   1 7
Indický oceán (jih) 23 50
CELKEM 171 269


Počet tropických cyklón mezi lety 1970 a 2004


Zdroje:
- Georgia Institute of Technology (15.09.2005, Hurricanes Are Getting Stronger, Study Says)
- UCAR (15.09.2005, Hurricanes Are Getting Stronger, Study Says)
- Climate Ark (17.09.2005, As the world warms the tempests rage harder)
- Science (16.09.2005, Changes in Tropical Cyclone Number, Duration, and Intensity in...)
- BBC News (15.09.2005, 'Warming link' to big hurricanes)
- CNN (15.09.2005, NOAA: Katrina most destructive U.S. storm)
- Právo (20.09.2005, Na Karibik se valí další dva hurikány)
- Lidové noviny (20.09.2005, Škody po hurikánech porostou)
- Atlanta Journal-Constitution (16.09.2005, Major storms become more frequent)
- SciDev.Net (16.09.2005, Global warming 'could create stronger hurricanes')
- Washington Post (15.09.2005, Study: More Hurricanes in Strongest Classes)
- National Geographic (15.09.2005, Hurricanes Are Getting Stronger, Study Says)
- EcoMonitor (BBC: Větrné bouře jsou ničivější kvůli klimatickým změnám)
- NCAR (National Center for Atmospheric Research)
- Georgia Institute of Technology (Hurricane Research)
- Massachusetts Institute of Technology (31.07.2005, Hurricanes growing fiercer with global warming)
- Wikipedia (Tropická cyklóna)
- Wikipedia (Saffir-Simpson Hurricane Scale)