Psi jsou čipováni povinně, kdy přijdou na řadu lidé?

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Krize společnosti, Vydáno dne: 20.08.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005080019

Od 1. září se v Plzni na základě vyhlášky č. 24/2004 začne s povinným označováním psů mikročipy. Chovatelé ve městě nemají jinou volbu. Podobné vyhlášky začaly platit také v dalších obcích České republiky, majitelé však většinou mohou využít i alternativního způsobu značení tetováním.

Majitelé psů v Plzni jsou povinni nechat své psi očipovat. Plzeňští radní hájí povinné čipování argumentem, že se tím usnadní identifikace zvířat a sníží se náklady na odchyt a karanténu zaběhnutých psů. Do konce tohoto roku musejí všichni majitelé 12 tisíc psů v Plzni navštívit některého z 14 veterinářů vybraných pro tento účel magistrátem. Tam bude do jejich čtyřnohého miláčka pod kůži na levou stranu krku nebo hýždě vpravena injekce s čipem o velikosti 2,15 x 11,5 milimetru. Kapsle obsahuje nezaměnitelné desetimístné číslo a informace o majiteli psa. Čipování je hrazeno městem z poplatků za psy. Bude stát 6 milionů korun. Od ledna začne Městská policie přítomnost čipů u psů kontrolovat pomocí speciálních čteček. Za neoznačení zvířete hrozí vysoké pokuty (do 30 tisíc Kč).

V celé EU platí nařízení o podmínkách pohybu zvířat, jež stanovuje, že cestování v uzavřeném prostoru členských států unie je možné pouze se psem, který je řádně očipovaný. (Tato norma se vztahuje také na kočky a fretky.) Za průkaznou identifikaci je po přechodnou dobu osmi let uznáváno i zřetelné tetování, poté to bude pouze mikročip. Tato přechodná vyjímka neplatí v Británii, Irsku a Švédsku, kde už je zaveden čipový identifikační systém bez možnosti alternativy. Sankce za nedodržení předpisu jsou tvrdé. Příslušné orgány mohou na jeho základě vrátit zvíře do země jeho původu, izolovat je do doby, než budou na náklady majitele předloženy dokumenty prokazující splnění veterinárních požadavků, nebo mohou zvíře jednoduše utratit a to bez finanční náhrady.

Informace o majitelích očipovaných zvířat v ČR shromažďuje tzv. Centrální evidence zvířat a věcí. Vyhledávání v této databázi je volně přístupné na internetu. Tímto způsobem je možné zjistit konkrétního majitele zvířete nebo věci.


Nejdříve zvířata, pak lidé

Česká vláda na svém nočním jednání 16. června 2005 schválila návrh ministerstva vnitra na zavedení nových bezpečnostních prvků v pasech. Nařízení Evropské komise požaduje, aby pasové doklady v členských státech EU obsahovaly mikročip, digitální fotografii a otisky prstů. Se zaváděním biometrických údajů do pasů se v ČR začne od srpna 2006.

Politici samozřejmě tvrdí, že nástup moderních mikročipových technologií je nezbytný pro naši bezpečnost a ochranu před terorismem. Vývojový trend má rychlý spád a jistě nebude dlouho trvat, než začnou být čipy hromadně implantovány lidem. Nakonec se pravděpodobně dočkáme i zavedení všeobecné povinnosti nosit čipy pod kůží na pravé ruce, jak to popisuje autor biblické Apokalypsy.


Zpracováno podle:
- EkoList (19.08.2005, V Plzni v září začne povinné označování psů čipy)
- Město Plzeň (09.12.2004, Vyhláška statutárního města Plzně č. 24/2004 o některých...)
- Ministerstvo vnitra ČR (Čipování psů)
- Mopsí webík (12.06.2004, Vydávání "psích pasů" začne už za pár týdnů)
- EurActiv (16.06.2005, V nových českých pasech budou biometrické údaje)


Další zdroje:
- Město Plzeň (15.08.2005, Čipování psů v Plzni)
- Národní registr (Jak mohou obce využít systém RFID)
- Identifikace (Centrální evidence zvířat a věcí)
- Mikročipy.cz (Systém radiofrekvenční identifikace zvířat)
- SOLK (K problematice volného pohybu psů v obci)
- ADSX (Applied Digital Solution)