Firmy v Indonésii beztrestně zapalují ničivé požáry

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Požáry, Vydáno dne: 31.08.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005080018

V první polovině srpna vyhlásily úřady v Malajsii stav ohrožení. Přinutil je k tomu hustý dým, který zahalil západní část země. Z odpovědnosti za zamoření ovzduší byla obviněna vláda sousední Indonésie. Požáry opakovaně zapalují lidé na indonéském ostrově Sumatra a Borneo. Světový fond na ochranu přírody (World Wildlife Fund, WWF) poukázal na satelitní snímky, jež dokazují, že téměř polovinu, přesněji 2692 z 5420 ohnisek požárů zaznamenaných v provincii Riau mezi 18. červencem a 16. srpnem 2005 mají na svědomí soukromé firmy.

Mapa jihovýchodní Asie s vyznačeným rozsahem smogového zamoření způsobeném požáry v Indonésii. "Opakované případy požárů lesů a polí ukazují na totální ignoraci státní protipožární politiky schválené indonéskou vládou v roce 2001," řekl Fitrian Ardiansyah, koordinátor WWF v Indonésii. Politici podle něj jen tiše přihlížejí tomu, jak soukromé společnosti devastují přírodní bohatství jejich země. Pracovníci WWF zdokumentovali a ze zakládání ohňů obvinili sesterskou společnost koncernu Asia Pulp & Paper (APP), PT Arara Abadi, Astra Group's PT, Eakadura Indonesia, PT Jatim Jaya Perkasa, Sambu Group's a PT Agroraya Gematrans.

55 procent ohnisek požárů letos v lednu a únoru zasáhlo lokality s vysokým podílem rašelinné půdy. Rašelinná půda hoří snadněji, při spalování vzniká více kouře a emisí oxidu uhličitého ve srovnání s jinými typy půd. Téměř polovina provincie Riau je pokrytá rašeliništi, které jsou významným rezervoárem vody a CO2. V Riau navíc žije kriticky ohrožený tygr sumatránský (Panthera tigris sumatrae), jehož populace na celé planetě nečítá více než 600 jedinců.

"Znovu a znovu jsme svědky, jak je těžké uhasit oheň v rašeliništích. Proto vyzýváme indonéskou vládu, aby zastavila vydávání koncesí na správu území s rašelinnými půdami, a aby je začala chránit," prohlásil Mubarik Ahmad, výkonný ředitel WWF pro Indonésii.

Situaci by mohlo podle WWF zlepšit efektivní prosazování lesního zákona. Vláda by měla zajistit adekvátní zdroje a měla by posílit pravomoce místních komunit, aby samy nesly zodpovědnost za své území. Indonésie by také bezodkladně měla ratifikovat smlouvu zemí ASEANu o přeshraničním znečištění. Smlouva zavazuje státy ke spolupráci v boji proti znečištění ovzduší způsobeném požáry. K dohodě zatím přistoupily Brunej, Malajsie, Barma, Singapur, Thajsko a Vietnam.


Graficky upravený satelitní snímek z 10. srpna 2005 - koncentrace kouřové clony je barevně rozlišená.
Graficky upravený satelitní snímek z 10. srpna 2005.
Koncentrace kouřové clony je barevně rozlišená.


Zdroje:
- EkoList (31.08.2005, WWF: Indonéská vláda netrestá žháře)
- WWF (22.08.2005, Indonesian government should prosecute those involved in forest fires)
- NASA (10.08.2005, Air Quality Emergency in Malaysia)