Tání ledovců v Himalájích zvyšuje riziko záplav

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 21.08.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005080016

Tání ledovců v Himalájích je spojeno s řadou závažných rizik. Experti například opakovaně upozorňují na nabezpečí náhlého protržení některého z velkých ledovcových jezer. Následná povodňová vlna by smetla vesnice v okolních údolích a zabila tisíce lidí.

Jezero Tsho Rolpa V Nepálu. "V Himalájích jsou některé ledovce až 70 kilometrů dlouhé," vysvětlil Martin Beniston, profesor klimatologie z Freiburgské univerzity ve Švýcarsku. "V samotném Bhútánu patří minimálně 50 jezer do této kategorie a v Nepálu je jich podobný počet. Přilehlá města a osady mohou být zasaženy přívalovou vlnou jako tsunami."

Přirozené přehrady jsou tvořeny nánosy zmrzlých kamenů a písku. Vlivem oteplování klimatu postupně odtává led, který hráze stmeluje. Dříve nebo později se bariéry prolomí a do údolí pod nimi se vylejí mohutné proudy vod. Toto nebezpečí hrozí všem státům v podhůří světových velehor.

O problémech na čínské straně Himalájí informoval Yao Tandong, ředitel institutu pro výzkum Tibetské náhorní plošiny při čínské Akademii věd. Tandong přirovnává celkový roční úbytek himalájských ledovců k množství vody v nejdelší čínské řece Chuang-che (Žlutá řeka). Do poloviny století roztaje při současném tempu oteplování asi 64 procent ledovců na čínském území. Čína má v současnosti 1,3 miliard obyvatel. 23 procent neboli téměř 300 milionů lidí obývá suché západní oblasti, jež jsou existenčně závislé na vodě z ledovců.

Rozloha jezera Tsho Rolpa  v Nepálu se od poloviny minulého století zvětšila sedminásobně.
Rozloha jezera Tsho Rolpa V Nepálu se od 50. let minulého století do roku 1997 zvětšila sedminásobně z 0,23 na 1,65 km2. V posledních letech jsou prováděny regulační zásahy s cílem udržet hladinu na přijatelné úrovni. Případná povodňová vlna by podle odhadů urazila nejméně 108 km a ohrozila 10 tisíc lidských životů.


Zdroje:
- Terra Daily (13.02.2005, Threat Of Ice Dams Returns As Himalayas Melt)
- WWF (14.03.2005, An Overview of Glaciers, Glacier Retreat, and Subsequent Impacts in Nepal...)
- EcoMonitor (17.08.2005, NYT: Tající majestátnost hor - oteplování v rakouských Alpách)
- WWF (14.03.2005, An Overview of Glaciers, Glacier Retreat, and Subsequent Impacts in..., pdf)