Klimatické poruchy v Tichomoří - přijde letos El Niňo?

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Klimatické anomálie, Vydáno dne: 07.08.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005080006

V Tichém oceánu dochází v poslední době k podivným abnormalitám, které vzbuzují údiv a překvapené reakce vědců. Na jedné straně jsou meteorologové přesvědčeni o tom, že v nejbližší době je pravděpodobnost vzniku klimatické anomálie El Niňo minimální. Na druhé straně jsou na některých místech pozorovány povětrnostní a oceánské poruchy pro působení jevu El Niňo typické.

Index jižní oscilace (SOI) - stav k červenci 2005. Australský Meteorologický úřad (Bureau of Meteorology, BOM) vydal 2. srpna 2005 zprávu, v níž konstatoval, že index jižní oscilace (Southern Oscillation Index, SOI) setrval v posledních dvou měsících v kladných číslech. SOI je základním ukazatelem, podle něhož se se odvíjí předpověď vzniku El Niňa. Nastupující El Niňo se ohlašuje zápornými hodnotami SOI. V zimě a na jaře příštího roku by měly podmínky zůstat neutrální. Je pravda, že dlouhodobé sucho a požáry, které přetrvávavjí na jihovýchodě Austrálie, patří mezi typické projevy El Niňa, ale tentokrát s nimi podle meteorologů tento jev nesouvisí.

Jenomže podivné abnormality jsou zaznamenávány také na druhé straně Pacifiku. Vědci na západě amerického kontinentu monitorují a opakovaně informují o nadprůměrně vysokých teplotách vody, úbytcích planktonu, klesajícím množství ryb, hromadných úhynech ptáků na pobřeží - a to vše jsou charakteristické symptomy El Niňa. K popisovaným projevům ovšem dochází v severnějších oblastech - od Kalifornie po Britskou Kolumbii, což pro El Niňo typické rozhodně není. Už v minulém roce se někteří pozorovatelé domnívali, že změny teploty vody v Tichém oceánu zvěstují příchod El Niňa. Jak se později ukázalo, jejich odhad nebyl správný. Letos jsou odborníci opatrnější a většinou jen bezradně krčí rameny.

Jane Lubchencová, profesorka zoologie, mořské biologie a expertka na klimatické změny z Oregonské státní univerzity, k tomu řekla: "Odehrávají se tam neobvyklé věci, ale my opravdu nevíme, jak všechny ty kousky do sebe zapadají. Těžko říct, zda konkrétní jednotlivá událost je pouze anomálií nebo reálnou předzvěstí nějakého důležitého dění."

Ať už je příčina podivných událostí jakákoli, klíčem k přežití je schopnost adaptace. A netýká se to jenom zvířat a rostlin, ale také lidí, v první řadě rybářů a farmářů, kteří jsou na počasí a oceánských proudech existenčně závislí.


Index jižní oscilace (Southern Oscillation Index, SOI)

Na obrázku výše je stav k červenci 2005. Vychází ze zákonitostí klimatického systému definovaných G.T. Walkerem a E.W. Blissem v 30. letech 20. století. SOI je daný rozdílem přízemního tlaku vzduchu mezi Tahiti ve Francouzské Polynésii a Darwinem v Austrálii. Záporné hodnoty zvyšují pravděpodobnost vzniku klimatického jevu El Niňo.Zpracováno podle:
- BBC Weather (06.08.2005, ’Unlikely’ El Nino offers hope for farmers. Or does it?)
- ABC News (05.08.2005, Forecast says El Nino unlikely)
- Department of the Environment (02.08.2005, Bureau Advises El Nino Event Unlikely to Develop...)
- Bureau of Meteorology (Southern Oscillation Index, SOI)
- BBC Czech (06.08.2004, Jev El Niňo 'může znovu udeřit letos')


Další zdroje:
- Wikipedia (El Niňo)
- Oregon State University (Dr. Jane Lubchenco)