Sucho na JV Anglie narušuje ekosystém a vodní zdroje

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Sucho a šíření pouští, Vydáno dne: 02.08.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005080005

Sucho na jihovýchodě Anglie je stále extrémnější. Už teď je označováno za nejhorší za posledních 30 let. Uplynulá zima byla druhou nejsušší od roku 1904. Osm měsíců za sebou bylo zaznamenáno výrazně podprůměrné množství dešťových srážek a vodní zdroje rychle vysychají. Nedostatek vláhy ohrožuje mimo jiné i populace brodivých ptáků.

Objem vody v nádrži Weirwood poklesl koncem července na 39 procent celkové kapacity.
Objem vody v nádrži Weirwood poklesl koncem července na 39 procent celkové kapacity.
30. července zpřísnily vodárenské společnosti regulaci spotřeby vody v nejvíce postižených hrabstvích Kent a Sussex. K úsporným opatřením je kromě sucha přinutila také nedisciplinovanost obyvatel, kteří vodou nadměrně plýtvají. Omezení se týká zejména zavlažování. Mnozí lidé totiž nerespektovali výzvy vodohospodářů a zalévali své zahrady pitnou vodou.

Voda v důležitých vodních nádržích klesala neúnosným tempem. V současné době jsou nádrže zaplněny z 30 až 40 procent celkové kapacity. Za normálních okolností by měla být tato hodnota v tomto ročním období dvojnásobná.

Sucho decimuje populaci ptáků

Ve své zprávě z 19. července britská Královská společnost na ochranu ptactva (Royal Society for the Protection of Birds, RSPB) oznámila, že se v důsledku sucha snížila populace brodivých ptáků v pěti rezervacích v hrabstvích Kent a Sussex o 80 procent. Týká se to především čejky chocholaté (vanellus vanellus), vodouše rudonohého (tringa linnaeus) a bekasiny otavní (gallinago gallinago). "Ptáci v místech, kde je nedostatek vody největší, už pouze přežívají," prohlásil Phil Burston, hlavní konzultant pro vodní politiku RSPB. "Jihovýchod nepochybně vysychá. Abychom zachránili mokřady a divokou zvěř, která je na nich závislá, musíme přestat plýtvat vodou v našich domovech a na našich zahradách."

Brodiví ptáci pro svůj život nezbytně potřebují bažinatý travnatý terén nebo vlhké podmáčené louky. Jenomže klimatické změny v posledních 25 letech doprovázené úbytkem dešťových srážek změnily charakter krajiny do takové míry, že se původní ptačí druhy ocitly v nebezpečí. "Pokud nebude v zimě dostatečně pršet, praskliny se nezacelí a voda se pouze vsákne místo toho, aby zůstala na povrchu a vytvořila bažiny, které brodiví ptáci potřebují k životu," varoval Alan Johnson, správce rezervace RSPB v severním Kentu.

Studie ornitologů v roce 2002 konstatovala, že populace bekasiny otavní poklesla o neuvěřitelných 96 procent a čítá posledních 10 párů. Početní stav čejky chocholaté se snížil o 61 procent a vodouše rudonohého o 42 procent.
Sucho na jihovýchodě Anglie ohrožuje populace několika ptačích druhů včetně přísně chráněné bekasiny otavní (gallinago gallinago).
Sucho na jihových. Anglie ohrožuje populace několika ptačích druhů včetně přísně chráněné bekasiny otavní (gallinago gallinago).

V reakci na zoufalou situaci začali pracovníci RSPB uskutečňovat rozsáhlý záchranný program, avšak i přes všechna preventivní opatření se letošní sucho projevuje velmi negativně. Ochranáři se navíc obávají plánované výstavby tisíců nových domů v nejsušších lokalitách Anglie. Poptávka po vodě tak zřejmě ještě více vzroste, což dále zkomplikuje úsilí o záchranu ptáků. Zástupci RSPB naléhavě žádají veřejnost, aby šetřila vodou a vyzývají k zavádění moderních zařízení na úsporu vody v domácnostech.


Zdroje:
- BBC News (25.07.2005, Downpours 'will not ease drought')
- BBC News (30.07.2005, Drought tightening grip on South)
- BBC News (19.07.2005, Wetland birds hit hard by drought)
- EcoMonitor (26.07.2005, Populaci ptáků žijících v mokřadech na jihovýchodě Anglie ohrožuje sucho)
- RSPB (19.07.2005, Drought scuppers hopes for wetland birds)
- Climate Ark (20.07.2005, United Kingdom: Drought scuppers hopes for wetland birds)