V EU platí nová vyhláška o recyklaci elektroodpadu

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Ekologická legislativa, Vydáno dne: 19.08.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005080003

Od 13. srpna 2005 začala v České republice platit novela zákona o odpadech. Prodejci elektrospotřebičů jsou nyní vázáni povinností zabezpečovat zpětný odběr starých výrobků z domácností. Stejná vyhláška platí v celé Evropské unii. Od 18. srpna vstoupila v platnost také na Slovensku. Realizace nařízení si v celé unii vyžádá 500 až 900 milionů eur ročně.

V EU platí nová vyhláška o recyklaci elektroodpadu. Cílem zákonných norem je snaha o kvalitativní změnu v recyklaci a způsobu likvidace elektroodpadu. Lidé jsou od nynějška oprávněni při nákupu nových elektrických nebo elektronických přístrojů požadovat po prodejci, aby převzal nebo zajistil odvoz vysloužilých zařízení. Cena za likvidaci tzv. historického odpadu je součástí ceny nového výrobku. Zákazníci kvůli tomu za nákup velkých i malých elektrospotřebičů zaplatí o desítky i stovky korun více. Na Slovensku se navýšení pohybuje u chladniček, mrazniček a klimatizací o 500 Sk, u praček a myček na nádobí o 150 Sk, u vysavačů o 40 Sk, u mixérů, fénů o 10 Sk. V Česku se u chladících zařízení zvýšila cena o 420 Kč, u televizorů o 200 Kč, další velké spotřebiče jsou dražší o 130 Kč, cena vysavačů stoupla o 35 Kč, u všech menších spotřebičů je rozdíl v řádu několika desetikorun, u mobilních telefonů jsou to 4 koruny.

Recyklační poplatek musí být uveden odděleně od ceny výrobku. Spotřebiteli, který nemá v úmyslu nové zboží kupovat, se nabízí možnost vyhledat některé ze sběrných míst a elektroodpad tam osobně odevzdat. Část obchodníků staré spotřebiče od zákazníků odebírá i bez podmínky nákupu nového zboží. Všechny elektrické přístroje musí být označeny znakem přeškrtnuté popelnice. Vyhození takového výrobku od kontejneru je zakázáno a trestáno pokutou.

Výrobci mohou staré spotřebiče likvidovat sami nebo tím pověřit specializovanou firmu. V loňském roce se v ČR prodalo zhruba 100 tisíc tun elektrovýrobků. Elektroodpadu se nashromáždilo výrazně méně - pouhých 13 tisíc tun. Podle nařízení EU by to mělo být alespoň 40 tisíc tun. Na jednoho občana ČR by tak ročně měly připadnout 4 kilogramy. V současné době je u nás evidováno asi 80 společností zabývajících se zpracováním elektrošrotu. Ministerstvo životního prostředí se obává, že lidé v dostatečném počtu nevyužijí nabízené možnosti a zpracovatelská kapacita firem zůstane nevyužita. Za nesplnění norem žádná sankce zatím nehrozí.

Už zákon o odpadech z roku 2001 zaváděl možnost zpětného odběru některého typu zboží - například chladniček, mrazniček nebo zářivek. Praktické uplatnění tohoto předpisu však nebylo dostatečné. Výrobci nyní ponesou za svoje výrobky plnou odpovědnost a to od okamžiku výroby až do skončení jejich životnosti.

V rámci naplňování směrnic EU o omezování nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních nebudou smět od 1. července 2006 nové výrobky obsahovat olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chróm, polybromované bifenyly (PBB) a polybromovaný difenylether (PBDE).


Zpracováno podle:
- ČT 24 (13.08.2005, V EU platí nová pravidla pro elektrošrot, Česku chybí vyhláška)
- eTREND (12.08.2005, Spotrebiteľ rozlíši v cene elektrospotrebiča výšku recyklačného poplatku)
- EkoList (11.08.2005, Rozbeh nového systému likvidácie elektroodpadu v ČR sa odsúva)
- EkoList (11.08.2005, Spotrebiteľ by mal vedieť v cene elektrospotrebiča rozlíšiť výšku recypoplatku)
- EkoList (18.08.2005, Prováděcí vyhláška k elektroodpadu není, povinnosti ano)
- iDNES (13.08.2005, Staré ledničky je lehčí vyhodit, nové ale zdraží)
- HNonline.sk (12.08.2005, Recyklácia elektroodpadu vyjde na miliardu eur)

Další zdroje:
- MŽP (Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
- HNonline.sk (11.08.2005, Súčasťou ceny elektrospotrebičov recyklačný poplatok)
- SME (14.08.2005, Zákazníkov možnosť vrátiť starý elektrospotrebič potešila)
- EnviWeb (12.08.2005, Výrobcům přibudou povinnosti)
- EkoList (17.08.2005, Slováci budú mať možnosť bezplatne odovzdať štyri kilogramy elektroodpadov)