Kvůli masu v roce 2003 zemřelo přes 50 miliard zvířat

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Zneužívání zvířat, Vydáno dne: 21.07.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005070019

Kvůli masu určenému pro lidskou konzumaci bylo v roce 2003 na celém světě usmrceno více než 50 miliard různých zvířat. Odhad vychází z informací z přibližně 210 zemí a státních území. Statistiku zveřejnila Organizace OSN pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization, FAO). Údaje samozřejmě nejsou úplné, protože některé státy o počtu usmrcených zvířat neinformovaly a také zdaleka ne všechna zvířata zabitá pro tyto účely jsou úředně evidována. Kromě toho některé druhy nebyly do statistiky vůbec zahrnuty (například vodní organismy).

Kvůli masu bylo v roce 2003 usmrceno přes 50 miliard zvířat. FAO uvádí, že v roce 2003 bylo usmrceno 45,895 miliard kuřat, 2,262 miliard kachen, 1,244 miliard prasat, 857 milionů králíků, 691 milionů krocanů, 533 milionů hus, 515 milionů ovcí, 345 milionů koz, 292 milionů krav a telat (na hovězí a telecí maso), 65 milionů jiných hlodavců (vyjma králíků), 63 milionů holubů a jiných ptáků, 23 milionů buvolů, 4 miliony koní, 3 miliony oslů a mul, 2 miliony velbloudů.

Trvalému užitku, jaký člověk z hospodářských zvířat má, bohužel neodpovídá chování lidí. Jateční zvířata žijí často v nevyhovujících podmínkách a jejich smrti předchází velké utrpení. Každý konzument masných výrobků by se měl ve vlastním zájmu snažit tento neradostný stav zlepšit.


Zpracováno podle:
- OHZ (30.06.2005, Několik vět, několik čísel)


Další zdroje:
- FAO (Food and Agriculture Organization)
- EcoMonitor (03.08.2005, Ochrana zvířat stále aktuální)