Zvěstuje ustupující ledovec v Andách konec světa?

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 20.07.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005070014

Ledovec Qolqepunku v peruánských Andách je uctíván jako posvátný. Při každoročním starobylém rituálu z něho věřící odlamují kusy ledu a vodu pak řadu měsíců používají pro léčbu nemocí. Jenomže rozloha Qolqepunku se vlivem globálního oteplování rychle zmenšuje a tato tradiční náboženská praxe byla oficiálně zakázána. Podle peruánského Národního úřadu pro klimatické změny všechny zdejší ledovce pod úrovní 5.500 metrů nad mořem v průběhu příštího desetiletí roztají. Pro domorodé indiány, kteří uctívají hory jako bohy, je to znepokojivé znamení a neklamná předzvěst apokalypsy. Pověst říká, že až zmizí sníh z vrcholků hor, nastane konec světa.

Ledovec Qolqepunku v peruánských Andách se ztrácí velkou rychlostí a zcela roztaje pravděpodobně v příštím desetiletí. Za poslední dvě desetiletí ledovec ustoupil o téměř 200 metrů. Dokonce i při srovnání s loňským rokem je ledová čepička výrazně menší. Klimatické změny způsobují v Peru velké výkyvy počasí. Teploty rychle kolísají a mění se i úhrn dešťových srážek.

Tři dny trvající Svátek sněhové hvězdy (El Senor de Qoyllur Rit'i) začíná posledním úplňkem před červnovým svátkem Božího těla. V té době se na cestu k posvátnému ledovci do nadmořské výšky přes 4.500 metrů vydává průvod zhruba 40 tisíc poutníků.

Katolická církev klade počátek tradice do roku 1780, kdy se měl na tomto místě indiánský chlapec Mariano Mayta setkat s Ježíšem Kristem v podobě mladého muže - míšence bělocha a indiána. Etnologové k tomu ovšem dodávají, že křesťanská tradice navázala na mnohem starší a původnější šamanské obřady. Nosné pohanské prvky zůstaly zachovány. Například sněhová hvězda v názvu slavnosti je pravděpodobně symbolem Plejád, které se právě v čase shromáždění vynořují nad obzor. Indiáni po dlouhá tisíciletí uctívali skály. I dnes je na jedné ze skal umístěn obraz Ježíše Krista. Před dalším kusem skály ztělesňujícím ducha Panny Marie z Fatimy poklekávají ženy a prosí o vyslyšení svých přání. Poutníci se modlí za své zdraví, za plodnost svého dobytka, za dobrou úrodu, za úspěch v povolání nebo výborný prospěch na univerzitě. Tisíce lidí se účastní rituálních tanců a upadají do změněného stavu vědomí. Pánem slavnosti je medvědí tanečník s vlněnou maskou - Ukuku, symbolická hraniční bytost vzešlá ze svazku medvěda a ženy.


Náboženských obřadů v rámci Svátku sněhové hvězdy se pod ledovcem Qolqepunku účastní mnoho tísíc lidí. Rychlé ubývání sněhu na vrcholcích hor považují indiáni za neklamné znamení konce světa. Velmi výmluvné je fotografické srovnání peruánského ledovce Qori Kalis v roce 1978 a 2000. Pod rychle ustupujícím ledovcem vytvořil odtávající led jezero o rozloze 40 kilometrů čverečních.


Zdroje:
- Mongabay.com (06.07.2005, Global warming shrinks sacred glacier in the Andes)
- Wall Street Journal (17.06.2005, The Ukukus Wonder Why a Sacred Glacier Melts in Peru's Andes)
- Omega (17.06.2005, The Ukukus Wonder Why a Sacred Glacier Melts in Peru's Andes, kopie článku)
- Geografický Magazín KOKTEJL (01/1998, Pouť ke sněhové hvězdě)
- Ohio State University (Lonnie Thompson's images showing glacial retreat in the Andes)