Novelizace zákona o GMO ekology pobouřila

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: GMO, Vydáno dne: 01.07.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005070012

29. června schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o modifikovaných organismech. 142 ze 162 přítomných poslanců odsouhlasilo znění, které občanským sdružením upírá právo účastnit se schvalovacího řízení o geneticky upravených potravinách. Ekologové ani ochránci spotřebitelů tak nebudou mít k příslušným informacím přístup.

Poslanecká sněmovna rozhodla ve prospěch biotechnologických firem. Norma upravuje podmínky povolování pěstování GM rostlin a prodeje GM výrobků. Právo být součástí schvalovacího řízení je ponecháno pouze krajským úřadům. Zemědělci budou povinni nejpozději do 60 dnů od zahájení pěstování GM plodin oznámit tuto skutečnost ministerstvu životního prostředí. Ministr Libor Ambrozek původně požadoval o polovinu kratší termín. Kromě toho bude napříště veřejnost informována pouze "na základě prokázání odůvodněného zájmu".

Ekologové namítají, že předpis je v rozporu s vládní koaliční smlouvou, která ručí za práva na ekologické informace, rovněž se směrnicí EU i Aarhuskou úmluvou o právu na informace o životním prostředí a o právu na účast ve správním řízení. Je naprosto nepřijatelné, aby občané museli úředníkům vysvětlovat, proč chtějí o polích s GM rostlinami vědět, nebo aby úředníci rozhodovali, zda občan svůj zájem dostatečně nebo správně zdůvodnil. "Nejde o žádné státní ani komerční tajemství. Zatajování experimentů na polích v sousedství je pouze dalším receptem na nedůvěru veřejnosti," uvedl mluvčí české pobočky Greenpeace Zbyněk Havránek. Evropská komise doporučuje pravý opak - zveřejňovat přesnou polohu polí s GM plodinami na internetu. Důvod je praktický. Ve vzdálenosti několika set metrů od pole s GM plodinami nesmějí být pěstovány stejné druhy v konvenčním nebo ekologickém zemědělství. Jinak není možné předejít nežádoucímu křížení. Snadná dostupnost informací je prostě nezbytná.

Greenpeace dále argumentuje, že občané a mezi nimi i zemědělci by měli mít stejná práva jako biotechnologické společnosti. Není možné, aby jedna strana v diskusi o uvolňování GMO do krajiny – biotechnologický koncern – měla možnost požádat o přezkoumání, zatímco druhá strana – občané – nikoli. Proto je návrh seškrtat občanská práva nepřijatelný.

Účast veřejnosti na povolovacích řízeních sněmovna zamítla už počátkem loňského roku. Výhrady proti účasti občanských sdružení nedávno tlumočil poslanec opoziční ODS Jaroslav Pešán. Občanská sdružení jsou podle něj "organizace založené k propagaci nebo lobbování pro určitou dílčí otázku, a nikoli zástupování veřejnosti". Pěstování GM rostlin by mohly hatit, domnívá se poslanec.

Novelu musí před definitivním přijetím posoudit ještě Senát a prezident. "Doufáme, že horní komora zákon neschválí," řekl Havránek. Bude-li zákon v této podobě přece jen schválen, stejně bude muset být dříve nebo později kvůli svým zřejmým nedostatkům novelizován.


AKTUALIZACE (30.07.2005)

Senát na své schůzi v pátek 29. července odsouhlasil vládní novelu zákona o geneticky modifikovaných organismech. Podpis prezidenta Václava Klause pod novelu je více než pravděpodobný. Občanská sdružení tak nebudou mít právo účastnit se schvalovacích řízení o GM potravinách. Novela je v rozporu s koaliční smlouvou vlády, se směrnicemi EU a Aarhuskou úmluvou, což ostatně přiznal i vícepremiér a senátor Milan Śimonovský z KDU-ČSL. Ministerstvo životního prostředí chce podle svého vyjádření tento problém výhledově řešit jiným způsobem a zákon proto podpořilo. Navrhovatelé úpravy zákona tvrdí, že ekologická a spotřebitelská občanská sdružení nezastupují veřejnost ale lobbistické organizace, které by pěstování GM rostlin mohly brzdit.


Zdroje:
- EkoList (29.07.2005, Občanská sdružení nemají rozhodovat o geneticky upraveném jídle)
- EkoList (29.06.2005, Občanská sdružení se nemohou účastnit správních řízení o GM plodinách)
- iHNed.cz (29.06.2005, O geneticky upravených potravinách budou i nadále rozhodovat kraje)
- Greenpeace (30.06.2005, Nepoučitelná sněmovna)