Jižní Afrika se proměňuje v poušť

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Sucho a šíření pouští, Vydáno dne: 01.07.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005070007

Klimatické změny proměňují rozsáhlé části Afriky v poušť. Tvrdí to studie vědců z Oxfordské univerzity. V příštích desetiletích mohou obyvatelé jižního cípu černého kontinentu očekávat postupné zvyšování teploty a s tím související úbytek vláhy, což nakonec 2,5 miliónu kilometrů čtverečních úrodné půdy obrátí v pustinu. Tématicky zaměřený článek byl zveřejněn v časopise Nature.

Polopoušť Kalahari Lidé na jihu Afriky před sebou věru nemají dobrou perspektivu. Britští vědci jim předpovídají stále méně dešťových srážek, což společně s vyšší teplotou a změnou vzdušného proudění zničí vegetaci a podnítí erozi písečných dun. Zasažena bude nejenom současná polopoušť Kalahari ale také přilehlé pastviny. Historie něco takévého nepamatuje 14 až 16 tisíc let.

Písečné duny se rozprostírají od severu Jihoafrické republiky, přes Angolu, Botswanu, Namibii až na západ Zambie a Zimbabwe. Právě na dynamice Kalaharské pánve jsou založeny všechny počítačové simulace, které shodně ukazují, že poušť se do roku 2040 rozšíří v Botswaně a Namibii a do roku 2070 v Angole, Zimbabwe a Zambii.

Sociální důsledky těchto změn budou drastické. Ekosystém bude rozvrácen. Statisíce lidí ztratí možnost své obživy. "V Botswaně se například velmi rychle rozvíjí chov skotu, což stejně rychle vyčerpává pozemní zdroje vody a ovlivňuje vzhled botswanské krajiny. Jestliže se dají písky do pohybu, programy, jež nyní v Africe sponzorují západní státy, nebudou účinné," varoval profesor David Thomas, vedoucí výzkumného týmu. "Plošina Kalahari je rozlehlé území, na němž se díky chovu skotu živí početní afričtí zemědělci. Vědecký svět se věnuje ubývání ledovců a ledových ploch i změnám pobřežních oblastí, ale vývoj, který hrozí Africe, zůstává téměř nepovšimnut. Chceme upozornit na to, že jde o velmi dynamickou krajinu, která se může snadno změnit v pustinu, jež bude pro zemědělství bezcenná."

Britští odborníci kromě toho poukázali na fakt, že dosavadní prognózy oteplování Země byly podhodnocené, neboť pomíjely zcela zásadní význam fenoménu známého jako globální zatemňování. Jak se teprve nedávno podařilo prokázat, vliv průmyslových splodin od 60. let do poloviny 90. let minulého století snižoval o 10 až 20 procent intenzitu slunečního záření dopadajícího na zemský povrch. Aktualizované předpovědi klimatického vývoje už počítají s přinejmenším dvakrát tak rychlým průběhem globálního oteplování. Vědci si ve svých odhadech nemohou být úplně jisti, ale jak řekl jeden z expertů, nejistota znamená jen to, že situace může být ještě horší. Rozhodně je nezbytné okamžitě podniknout praktické kroky vedoucí k radikálnímu omezení emisí oxidu uhličitého.

Studie byla publikována jen týden před summitem zemí skupiny G8, jež by se měl uskutečnit 6. července 2005 ve skotské obci Gleneagles. Na pořadu jednání jsou především klimatické změny a chudoba na africkém kontinentu. Britský premiér Tony Blair už předem připustil, že nebude možné přesvědčit prezidenta Bushe, aby přistoupil na dohodu o redukci emisí skleníkových plynů. Americká administrativa důkazy o globálním oteplování zpochybňuje, takže dosažení praktického konsensu v tomto směru není reálné.

21 britských ekologických a charitativních organizací vydalo nedávno společné prohlášení, ve kterém oznámilo, že jakákoli snaha o řešení chudoby Afričanů se mine účinkem, pokud se nepodaří zastavit klimatické změny.

Mapa Jižní Afriky s vyznačenopu pouští Kalahari. Satelitní snímek Jižní Afriky z 31.10.2004.


Zdroje:
- Nature (29.06.2005, Desert dunes set to roam)
- BBC News (30.06.2005, African sands 'set for upheaval')
- BBC Czech (30.06.2005, Oteplování ohrožuje jižní Afriku)
- BBC Slovak (30.06.2005, Globálne otepľovanie ohrozuje Afriku)
- EkoList (30.06.2005, Oxfordští vědci varují před rozšířením pouště Kalahari)
- NASA (31.10.2004, South Africa)
- University of Oxford (Professor David S.G. Thomas)