Vymírání druhů je tisíckrát rychlejší než před 100 lety

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Vymírání a úbytek druhů, Vydáno dne: 02.06.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005060022

19. května 2005 byla v kanadském Montrealu na McGillově univerzitě v rámci tzv. Miléniového hodnocení ekosystémů (Millenium Ecosystem Assessment) publikována mezinárodní studie, na níž se podílelo 1300 vědců z 95 států. Zpráva s názvem "Biologická rozmanitost a kvalitní život člověka" (Biodiversity and Human Well–being) popisuje dramatické vymírání rostlinných a živočišných druhů, k němuž v současné době na naší planetě dochází. Jen za posledních 100 let se úbytek druhů ztísícinásobil. Vymřením je dnes na celém světě bezprostředně ohroženo 12 % druhů ptáků, 23 % druhů savců, 32 % druhů obojživelníků, z rostlin pak např. 25 % druhů jehličnanů. Také světové zásoby ryb poklesly od počátku průmyslového rybolovu o neuvěřitelných 90 %.

Vymírání druhů je tisíckrát rychlejší než před 100 lety. Na stále se zrychlujícím tempu vymírání druhů se podílejí nejrůznější faktory přímo či nepřímo ovlivněné člověkem. Lidé znečišťují životní prostředí, neúměrně vyčerpávají přírodní zdroje, svým neuváženým jednáním narušují ekosystémy a nesou odpovědnost za klimatické změny. V důsledku změn podnebí se šíří invazivní druhy rostlin a živočichů.

Ještě nikdy v průběhu lidské historie nebyl akutní hrozbě vyhynutí vystaven tak vysoký počet zástupců flory i fauny. Tempo mizení je natolik rychlé, že začíná ohrožovat i existenci člověka. Úbytek druhů má za následek omezování klíčových a životně důležitých “ekosystémových služeb” (tedy toho, co příroda a ekosystémy poskytují lidem). Klesá produkce zdravotně nezávadných potravin a dostupnost pitné vody, což se nejvíce projevuje v nejchudších oblastech planety. Také tzv. vyspělý svět bude při stávajícím trendu stále více strádat těmito nedostatky.

V České republice roste více než 2700 druhů vyšších a 2400 nižších rostlin. Žije zde 50.000 druhů bezobratlých a cca 380 druhů obratlovců. "Toto přírodní dědictví je ovšem do značné míry ohroženo podobnými vlivy, na jaké poukazuje studie," konstatoval Jakub Kašpar z ministertsva životního prostředí. Podle oficiálních údajů je v Česku ohroženo už 34 % druhů savců, 52 % druhů u nás hnízdících ptáků, 50 % druhů plazů, 43 % druhů obojživelníků, 43 % druhů ryb, 60% druhů vyšších rostlin a 43 % druhů mechorostů.

Vláda minulý týden (25. května) schválila návrh strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR, který by měl pomoci stabilizovat druhové počty rostlin i živočichů. Naplnění tohoto cíle nebude jednoduché. "Pouze pokud se otázky ochrany přírody stanou součástí politiky všech resortů, tedy i těch, které nemají ochranu přírody jako prioritní cíl, můžeme dosáhnout jednoho celosvětového cíle - snížení úbytku rozmanitosti živé přírody do roku 2010," podotkla Jana Brožová, koordinátorka národní strategie. K přijetí této koncepce se ČR zavázala podpisem Úmluvy o ochraně biologické rozmanitosti při summitu OSN v brazilském Rio de Janero v roce 1992.


Zdroje:
- EkoList (02.06.2005, Živočišné a rostlinné druhy ubývají stále rychleji)
- Ministerstvo životního prostředí (01.06.2005, Bohatství živé přírody je třeba chránit – u nás...)
- Millennium Ecosystem Assessment (19.05.2005, Biodiversity and Human Well–being)