Ekologové protestují proti těžbě dřeva v Tatrách

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Kácení stromů, Vydáno dne: 28.06.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005060019

Téměř čtyřicet nevládních organizací z celé Evropy se připojilo k mezinárodnímu protestu proti devastaci Tatranského národního parku (TANAP). Světový fond na ochranu přírody (World Wide Fund, WWF) na svých stránkách umístil petici, která vyzývá slovenského premiéra Mikuláše Dzirundu k bezodkladnému zastavení těžby dřeva v nejcenějších lokalitách Tater.

Zdroj - Priatelia Zeme Těžba v přísně chráněných rezervacích Vysokých Tater začala v první polovině června. Slovenské státní lesy nasadily těžkou mechanizaci a začaly odklízet padlé a polámané stromy poškozené při loňské vichřicí. Podle ekologů a ochránců životního prostředí se tím odebírá důležitá součást ekosystému. Na mrtvém a tlejícím dřevě totiž závisí řada druhů zvířat, hub a rostlin, které zajišťují stabilitu lesa a představují důležitý zdroj živin. Pokud by bylo dřevo plošně odstraněno, na rozsáhlých plochách by došlo k odplavení půdy a ohrožení vzniku nového pralesa.

"Jádrová zóna je srdce každého národního parku, kde se příroda musí ponechat přirozenému vývoji a nepřipadají v úvahu žádné umělé zásahy. Premiér Dzurinda má pravomoc zastavit těžbu a musí ji ihned využít," míní Juraj Vysoký, slovenský lesnický expert dunajsko-karpatského programu WWF. Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy v Hnutí Duha, vyjádřil stejný názor: "Kde jinde než v nejpřísněji chráněné zóně národního parku by se les měl ponechat přírodnímu vývoji? Pomoci zastavit poškozování Tater těžbou dřeva může kdokoli. Stačí pár minut a několik úderů do klávesnice. Také bych doporučil každému, kdo v dobré víře přispěl na obnovu Tater a jehož pomoc šla do kapsy státních lesů, aby požadoval vrácení svého daru."

Občanské sdružení Tatry ve svém veřejném prohlášení ze dne 16. června 2005 varovalo, že pokud nebude těžba zastavena, vyzve k mezinárodnímu turistickému bojkotu Tater. Ve svém prohlášení uvádí, že poslední události na územích s nejvyšším stupněm ochrany jsou demonstrací síly a arogance, jasným důkazem přetrvávající a stupňující se krize parlamentní demokracie na Slovensku a prohlubující se krizí kultury a kulturnosti v podstatné části slovenské společnosti.

Předseda sdružení Rudolf Pado k tomu dodal: "Žádná z politických stran nedokázala zaujmout pozici obhájce skutečných hodnot a tak v geopolitickém prostoru evropského 'ekonomického tygra' se jedinou hodnotou stávají peníze a cesta k nim. Slovenský parlamentní systém na této cestě neváhá nejenom hrubým způsobem pošlapávat občanská práva, což exemplárně demaskoval spor okolo pozemků u Žiliny, ale denno-denně svým přístupem k životnímu prostředí a jeho jednotlivým složkám a pojmům dokazuje, že voda, vzduch, půda, národní park a trvale udržitelný život jsou jen prázdnými frázemi v projevech, koncepcích a projektech politiků. Podstatná část slovenské společnosti rezignovala na veřejný prostor a veřejný zájem a uprostřed starořímských her na 'chléb a hry' proměnila své každodenní bytí na reality šou. Slovenská republika nemůže sdílet pouze evropské peníze, ale musí respektovat i evropské hodnoty a ty jsou odlišné od těch, které se dlouhodobě prosazují na území Národního parku Vysoké Tatry."

TANAP - Tatranský národní park Na necitlivé zásahy v rezervacích a jádrové zóně národního parku v Tiché a Koprové dolině reagoval i český ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Svému slovenskému protějšku Lázslo Miklósovi napsal:

"Na základě zkušeností z Národního parku Šumava Vás mohu, vážený pane ministře, ujistit, že příroda si dovede ztracenou rovnováhu najít sama bez umělých zásahů většinou mnohem lépe než člověk. Proto Vás prosím, abyste podle svých možností zajistil pro TANAP ekologicky akceptovatelný a mezinárodně přijatelný vývoj. Běžným standardem v těchto přírodně mimořádně cenných územích je v maximální míře omezit lidské zásahy v jádrových částech. Je třeba, aby národní park měl velké a celistvé lokality, kde co možná nerušeně probíhají přírodní procesy."

Svou pomoc Tatrám odvolalo i vedení Národního parku Šumava. S postupem lesníků nesouhlasí dokonce ani Správa Tatranského parku. Státní lesy však argumentují, že čistí terén, zpřístupňují cesty a odklízejí větve.

Zástupci slovenského Lesoochranářského sdružení VLK požádali vzhledem k přezíravému postoji vlády o pomoc Evropskou unii.

Petice požadující zastavení těžby dřeva v srdci Tater byla do 27. června 2005 dostupná zde.


AKTUALIZACE (01.07.2005)

Ekologické organizace ukončily emailovou petici slovenskému premiérovi Dzurindovi, která požadovala zastavení těžby dřeva v nejpřísněji chráněných zónách Tatranského národního parku. Ministři po masivních protestech veřejnosti odvážení dřeva z unikátních území zastavili a jejich dohoda je opravdu dodržována. Podrobnosti zde.


Zpracováno podle:
- Econnect (24.06.2005, Těžbu v nejcennějších částech Tater se snaží zastavit i Češi)
- WWF Österreich (Petice: Zachraňte Tatranský národní park)
- Hnutí Duha (10.06.2005, E-petice žádá zastavit těžbu v srdci Tater)
- BBC Czech (17.06.2005, Šumavský NP nesouhlasí s těžbou dřeva v Tatrách)
- Econnect (16.06.2005, OZ Tatry vyzve na medzinárodný bojkot Tatier ako turistickej destinácie)
- Pratelia Zeme (06/2005, Medzinárodné fórum Divočina v Európe vo Vysokých Tatrách)
- EcoMonitor (01.07.2005, Veřejnost zastavila těžbu v srdci Tater)


Další zdroje:
- EkoList (24.06.2005, Mokoš: Tatry sa nedevastujú, v Tatrách sa likvidujú následky kalamity)
- Changenet (27.06.2005, Aj my sme šokovaní)
- Changenet (23.06.2005, Priatelia Zeme zorganizovali medzinárodný protest v Tatrách)
- Changenet (16.06.2005, Protestujú proti hanobeniu práce tatranských lesníkov)
- VLK (Lesoochranárske združenie VLK)