Nový lesní zákon - katastrofa pro slovenské lesy

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Kácení stromů, Vydáno dne: 28.06.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005060018

Slovenský parlament ve čvrtek 23. června opětovně schválil nový zákon o lesích, který podle pozorovatelů povede k výraznému zvýšení těžby dřeva a současně značně omezí vstup občanů do lesních porostů. Poslanci se tak rozhodli i přes nesouhlas prezidenta Gašparoviče a masivní protesty ekologů, ochránců životního prostředí, vlastníků lesů i některých lesníků.

Původní zdroj - Priatelia Zeme Nový zákon o lesích předložilo ministerstvo zemědělství. Je prý rozumným kompromisem mezi protichůdnými zájmy jednotlivých zájmových skupin a zohledňuje celospolečenský prospěch. Cílem schválené předlohy je vymezit lesní pozemky a jejich ochranu, definovat vlastnictví lesních pozemků a využití lesů, zpřesnit odborné hospodaření v lesích a konkretizovat působnost orgánů státní správy a státního dozoru. Text nahrazuje dosavadní znění z roku 1977.

Poprvé parlament zákon schválil už 24. května, ale prezident Ivan Gašparovič ho odmítl podepsat. Svůj postoj zdůvodnil podezřením, že norma porušuje ústavu, neboť omezuje vlastnická práva majitelů pozemků. Kromě toho umožňuje nekontrolovatelně překračovat objem těžby dřeva schválený v hospodářském plánu a obsahuje i řadu nepřesností a protikladných ustanovení.

Názor, že zákon je v rozporu s ústavou, vyjádřil i poslanec Miroslav Maxon (HZDS). "Nerespektování vlastnického práva se projevuje tím, že dává právo obhospodařovateli nakládat s lesem bez vědomí vlastníka." Vlastník je vyloučený z rozhodování o nakládání s majetkem. Obhospodařovatel naopak může i bez souhlasu vlastníka vykonávat v lese zakázané činnosti, a tím jej úplně zničit.

Ochránci životního prostředí poukázali na fakt, že neproběhla dostatečně široká a otevřená diskuse. "Ministr a jeho podřízení úředníci postupovali, jakoby tvorba nového zákona o lesích podléhala režimu ve stavu ohrožení. Demokratické principy zůstaly stranou a prosadil se tvrdý autoritativní přístup," prohlásil Róbert Oružinský, zástupce jedenácti mimovládních organizací, které požadovaly komplexní přepracování zákona. Oružinský upozornil, že norma kromě jiného otevírá možnost pro převod státních lesů na organizace blízké politickým stranám a radikální zvýšení těžby na celém území SR.

Zákaz vstupu do lesů na Slovensku - zdroj: Lesoochranářské sdružení VLK Poslanci některé připomínky kritiků akceptovali, zásadní námitky ale v potaz nevzali. Odmítli prezidentův návrh na specifikaci zákazu vstupu do lesů a přesné vyznačení místa a času zákazu. Od 1. září 2005, kdy norma vstoupí v platnost, nebudou lidé moci vstupovat do lesů, kde se vykonává technologická příprava pracoviště, kde dochází ke kácení stromů nebo kde se soustřeďuje dřevo na odvozné místo. Tím se ovšem občanům znemožní vstup do prakticky všech lesů na Slovensku. Ekologové jsou přesvědčeni tom, že přišli o jedinou možnost, jak kontrolovat a upozorňovat na neúměrnou těžbu. "Tento paragraf je především zaměřený na to, aby se zamezilo občanské kontrole, než aby se zamezilo ztrátám na životech. Za posledních 30 let jsou všichni mrtví dělníci, ne turisté," argumentoval Oružinský.

Zcela zakázat vstup do lesa může na žádost vlastníka, správce nebo obhospodařovatele orgán státní správy lesního hospodářství. Těžbu nad rámec hospodářského plánu bude možné napříště vykonávat v lesích poškozených lidskou činností, hmyzem, zvěří nebo přírodními živly.

Pro zákon hlasovalo 81 poslanců, proti jich bylo 20, 22 se zdrželo hlasování. Ekology rozhodnutí parlamentu zklamalo. Jejich poslední nadějí zůstává Ústavní soud, kam se obrátili se stížností.


Zpracováno podle:
- EkoList (23.06.2005, SR: Parlament opätovne schválil zákon o lesoch)
- VLK (06/2005, Nový lesný zákon - katastrofa pre naše lesy)
- VLK (06/2005, Nový zákon o lesoch - rafinovaný zákaz vstupu do lesa, OBRÁZEK)
- Changenet (16.06.2005, Prezident vrátil zákon o lesoch späť do parlamentu)
- Changenet (17.06.2005, Slovenské lesy držia dnes v rukách poslanci)
- EkoList (22.06.2005, Poslanci, ktorí podporili zákon o lesoch, dostali 88 reťazí z motorových píl)


Další zdroje:
- HNonline.sk (24.06.2005, V roku 2004 sa v SR predalo o 941 000 m3 viac dreva ako v roku 2003)
- NRSR (16.06.2005, Parlamentná tlač 1213: Zákon z 24. mája 2005 o lesoch)
- NRSR (23.06.2005, Zákon z 24. mája 2005 o lesoch, výsledky hlasovania)
- MPSR (Ministerstvo pôdohospodárstva Slovesnkej republiky)
- Prezident Slovenskej republiky (16.06.2005, Prezident SR vrátil zákon o lesoch)
- EkoList (06.07.2005, Gašparovič dnes podpísal zákon o lesoch)