Evropané neúměrně spotřebovávají přírodní zdroje

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Ekologická devastace, Vydáno dne: 16.06.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005060016

Světový fond na ochranu přírody (World Wildlife Fund, WWF) vyzval Evropskou unii k úsporným opatřením. V 25 zemích EU žije 7 procent světové populace, ta ovšem spotřebovává 17 procent přírodních zdrojů planety. Od roku 1961 se tento poměr zvýšil o 70 procent. Lidé na Západě žijí na úkor obyvatel v jiných částech světa a ekosystémy jsou kvůli nim neúměrně přetěžovány.

Světový fond na ochranu přírody (WWF) Zpráva WWF byla prezentována 14. června. Ekologové v ní navrhují snížení závislosti na fosilních palivech a větší využití grantů EU na projekty využívající obnovitelné zdroje energie.

Neúměrně vysoká je například spotřeba dřeva, kovů nebo ryb. Nejhorší jsou podle statistiky Švédové, Finové, Estonci, Dánové, Irové a Francouzi, kteří troj až čtyřnásobně přesahují celosvětový průměr. Na opačném konci se umístili Maďaři, Slováci a Poláci, přesto i oni spotřebovávají dvakrát více než průměrný obyvatel Země.

"Ekonomický růst za cenu vyčerpání přírodních zdrojů a degradace životního prostředí jednoduše odsouvá problém do dalších částí světa," prohlásil Tony Long z WWF. Čím déle budou Evropané tento problém ignorovat, tím nákladnější bude náprava a tím větší bude ohrožení zneužívaných ekosystémů. "Snížení tlaku Evropanů na přírodu je tudíž zásadní pro prosperitu Evropy a její důvěryhodnost jakožto mezinárodního lídra trvale udržitelného rozvoje," uzavřel Long.

Podle zprávy WWF z loňského října spotřebovává svět jako celek o 20 procent přírodních zdrojů ročně více, než je planeta schopná vyprodukovat. Nejdestruktivnější vliv mají jednoznačně Severoameričané. Jejich ekologická spotřeba je dvakrát větší než spotřeba u Evropanů a sedmkrát větší než u obyvatel Asie a Afriky.


Zpracováno podle:
- BBC Czech (14.06.2005, WWF upozorňuje na nadměrnou spotřebu EU)
- WWF (14.06.2005, Europe’s environmental deficit jeopardizes prosperity)


Další zdroje:
- WWF (14.06.2005, Europe 2005 - The Ecological Footprint, pdf)