WHO označila GM potraviny za bezpečné

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: GMO, Vydáno dne: 25.06.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005060011

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO) označila geneticky modifikované potraviny za stejně bezpečné jako přirozené plodiny. Neexistují prý žádné důkazy o tom, že by některé z dosavadních genově obohacených produktů zvyšovaly zdravotní riziko. Postoj WHO je tak v ostrém protikladu s názory evropských vědců, kteří se na základě informací z utajované studie americké agrochemické firmy Monsanto vyslovili pro zákaz prodeje a pěstování GM kukuřice v zemích EU. Experti z WHO dokonce zpochynili i evropské odborné studie, které dokazují negativní vliv GMO na životní prostředí.

GM kukuřice WHO považuje zdravotní obavy z GM potravin za nepodložené. "Nemáme žádné údaje, které by naznačovaly, že GM potraviny na trhu nejsou bezpečné," prohlásil Jorgen Schlundt, ředitel odboru potravinové bezpečnosti WHO. Odmítl se však zaručit, že tyto produkty nezpůsobí problémy v budoucnu. Nebezpečné látky lze podle Schlundta objevit ve všech potravinách. Jen v USA například zemře každoročně zhruba 5 tisíc lidí na mikrobiologické infekce včetně salmonelózy.

Zástupci zdravotní agentury OSN se svým prohlášením distancovali od Evropské unie, která je v této věci v dlouhodobém sporu s USA, Kanadou a Argentinou. Uvedené státy si v roce 2003 u Světové obchodní organizace (World Trade Organization, WTO) stěžovaly na evropskými institucemi vyhlášené moratorium dovozu GM potravin. Omezení je údajně vědecky nepodložené a odporuje světovým obchodním pravidlům. Verdikt WTO by měl být vynesen začátkem října. Očekává se, že spor skončí porážkou EU, zrušením omezení a zaplacením pokuty ve výši mnoha stovek milionů dolarů jakožto odškodnění ušlého zisku zámořským farmářům.

Zůstane Evropa uchráněna před přílivem GMO? EU už sice moratorium formálně zrušila, ale jednotlivé GM plodiny uvolňuje na trh velice pomalu a s velkou nechutí. Některé členské státy i nadále veškeré GMO blokují.

WHO připouští, že část používaných genů nebyla dosud nikdy zapojena do potravinového řetězce a není tedy známo, jak se na zdravotním stavu obyvatel v dlouhodobém časovém horizontu projeví. "Současné GM potraviny mohou přinést užitek, prověřování z hlediska bezpečnosti však musí pokračovat. To je jeden z hlavních závěrů zprávy," řekl jeden ze zástupců WHO. GM potraviny jsou prý nadějí do budoucna, kdy se stanou zdrojem dostupnějšího jídla bohatého na vitamíny a minerální látky. Zemědělská produkce je v jejich případě méně náročná, protože není třeba používat více druhů pesticidů.

Jorgen Schlundt se zmínil i o potravinové krizi v Africe v roce 2002. Hladomorem postižené státy tehdy odmítly nabízenou pomoc z USA, protože se obávaly, že by obilí s genetickou přímesí poškodilo pozdější eventuální export do EU. Tento faktor je třeba vzít v úvahu, prohlásil doktor Schlundt. Nepřímo tak obvinil EU z nezodpovědnosti. Zpráva WHO zdůraznila, že na světě žije 800 milionů podvyživených lidí, přestože ceny potravin za posledních dvacet let poklesly o 50 procent.

Prezident USA George Bush GMO hájí. V roce 2004 pěstovalo geneticky modifikované plodiny přibližně 7 milionů farmářů v 18 zemích světa na 4 procentech z celkové rozlohy orné půdy na Zemi. Nejdále jsou v tomto směru v USA, kde jsou GM rostliny pěstovány na 60 procentech zemědělské plochy. 20 procent je využíváno v Argentině, na dalších místech jsou pak Kanada, Brazílie, Čína, Paraguai a Jihoafrická republika. Nejčastěji se pěstuje pozměněná kukuřice, sója, řepka olejná a bavlna. Manipulované brambory, rýže, cukrová řepa a rajčata jsou využívány v menší míře.

Američané odmítavý postoj ke GMO v Evropě nechápou a označují ho za hloupý.


Zdroje:
- Tiscali (24.06.2005, WHO podpořila genově modifikované potraviny)
- Pravda.sk (24.06.2005, WHO: Genetické potraviny sú bezpečné)
- WHO (23.06.2005, Current GM foods can bring benefits but safety assessments must continue)
- Reuters (23.06.2005, GMO foods can bring benefits, vigilance needed-WHO)
- Food Navigator (24.06.2005, Health effects of GM foods need further study, WHO says)
- All Headline News (25.06.2005, WHO: Genetically Modified Foods Need Safety Assessments)
- WTO (World Trade Organization)