345 druhům rostlin v Británii hrozí vyhynutí

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Vymírání a úbytek druhů, Vydáno dne: 10.05.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005050023

Britští vědci publikovali výsledky nejrozsáhlejšího výzkumu rostlinných druhů za posledních 40 let. Závěr nevyznívá zrovna optimisticky vzhledem k faktu, že 345 druhům rostlin, což je 25 procent z celkového počtu, hrozí vyhynutí. Aktualizovaný seznam ohrožených rostlin (tzv. červenou knihu) zveřejnila britská vládní Komise na ochranu přírody (Joint Nature Conservation Committee, JNCC).

Na seznamu ohrožených druhů rostlin je i heřmánek pravý (Matricaria chamomilla). Tým botaniků věnoval dva roky času pečlivému studiu více než 1.700 volně rostoucích rostlin v Británii. Výsledky práce přinesly šokující poznání. Zatímco unikátní druhy se daří alespoň částečně chránit, do existenčního ohrožení se dostaly zdánlivě běžné a nenápadné druhy rostlin. Například heřmánku je v porovnání se stavem před 40 lety o 70 procent méně, blatouchu o 80 procent. Prudce pokleslo i množsví bodláku, chrpy, hořce a mnoha dalších lidmi většinou přehlížených rostlin. "Běžné rostliny jsou sice krásné, ale nenápadné a musíte se o ně mnohem víc starat a na zahradách mají jen omezené využití," prohlásil ředitel Botanické zahrady při univerzitě v Cambridge John Parker. "Jeden z problémů, který máte se zahradníky, je v tom, že oni chtějí jen velké, výrazné a jasné barvy."

Na současném nepříznivém trendu se podílejí rozmanité příčiny, stále více ubývá luk a mokřin, tráva je intenzivně spásána dobytkem, půda je kvůli zemědělské produkci nadměrně hnojena a chemicky ošetřována. V tomto bodě mnozí kritici poukazují na postoj Evropské unie, která nutí rolníky k nadprodukci. Mezi další negativní faktory patří všeobecné znečištění životního prostředí - ovzduší, vody i půdy. Stále více se projevují i klimatické změny, s čímž souvisí také šíření nových druhů hmyzu a hub.

Případné vymizení ohrožených druhů rostlin by se samozřejmě neobešlo bez následků. Podle odborníků by to byl obrovský zásah do biodiverzity s naprosto neodhadnutelnými dopady. "Díky rostlinám žijí zvířata, houby a v zásadě na nich stojí i celý ekosystém," varoval Parker. A nakonec připomenul: "Dosud ani nevíme, jaké druhy závisejí na existenci dané rostliny."


Zdroje:
- BBC Czech (09.05.2005, Pětině rostlinných druhů v Británii hrozí vyhynutí)
- BBC Czech (10.05.2005, Každé páté rostlině v britské přírodě hrozí vyhynutí)
- JNCC (05/2005, The Vascular Plant Red Data List for Great Britain)
- BSBI (Botanical Society of the British Isles)
- JNCC (05/2005, The Vascular Plant Red Data List for Great Britain, celá zpráva ve formátu pdf)