Klimatické změny ohrožují existenci afrických druhů

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Vymírání a úbytek druhů, Vydáno dne: 13.05.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005050018

Globální oteplování a nedostatek volného prostoru k životu ohrožují existenci afrických slonů, tygrů, nosorožců a dalších druhů zvířat i rostlin. Pokud nebudou v nejbližších letech učiněna mimořádná opatření, jejich vyhynutí se už pravděpodobně nepodaří zabránit. Na semináři univerzity Stone Brook poblíž New Yorku to prohlásil hostující univerzitní profesor a bývalý ředitel organizace na ochranu volně žijících zvířat v Keňi (Kenya Wildlife Service, KWS) Richard Leakey.

Klimatické změny přímo ohrožují existenci mnoha afrických druhů včetně slonů. Leakey kritizoval mezinárodní organizace za neefektivní investice do ochrany nejznámějších afrických druhů zvířat před nelegálním lovem: "Můžeme vydávat peníze ve snaze zabránit pytláctví, ale jaký to má smysl, když nebude koho chránit? Pokud se soustředíme pouze na zvířata představující symboly volné přírody, budou pro ně klimatické změny znamenat větší utrpení, než jaké jim hrozí od pytláků nebo legálního lovu." Instituce, jakou je Světová banka nebo Program OSN na ochranu životního prostředí, by své peníze měly použít na podporu ochrany zvířat ne před pytláky ale před klimatickými změnami, protože to je mnohem zásadnější a nebezpečnější problém. Proto by měl vzniknout nový celosvětový fond na ochranu divoké zvěře.

Naléhavost Leakeyho vystoupení není samoúčelná. Všechny počítačové modely vývoje klimatu v Africe totiž shodně předpovídají, že v lokalitách, kde je dnes sucho a teplo, bude sucho a teplo v budoucnu ještě větší. V dobách před nástupem průmyslové civilizace se zvířecí druhy před vysokými teplotami chránily jednoduše tím, že se přesunuly do klimaticky přiznivějších oblastí. Jenomže lidé tento způsob chování znemožnili. "Chráněná území jsou dnes ostrovy," vysvětlil Leakey. "Skupiny volně žijících zvířat i rostlin jsou drženy ve vnitrozemí a odděleny od zbytku světa. Ne vodou oceánu, ale průmyslovou zástavbou. A pokud dojde k závažným klimatickým změnám, jak je předpovězeno, co se stane s těmito oblastmi? Podle paleontologie ostrovní fauna vyhyne." Zánik izolovaných národních parků je tak podle profesora Richarda Leakeyho nevyhnutelný. "Už dlouho mě zneklidňuje, že zatímco lidé mluví o klimatických změnách a hovoří o důsledcích pro budoucí společnost s ohledem na zdraví a zemědělství, jak velmi málo bylo uděláno konkrétně pro chráněná území na celém světě. Toto je opravdu krize, ale zdá se, že ji ještě nikdo nevěnuje pozornost."

Richard E. Leakey Richard E. Leakey je světově známý antropolog, paleontolog a zoolog. V 70. letech ho proslavily nálezy zkamenělin Homo erectus v okolí jezera Turkana. Do roku 1999 byl ředitelem Keňského národního muzea. Je autorem řady publikací, z nichž některé byly přeloženy i do češtiny (Války v divočině: můj boj za záchranu přírodního bohatství Afriky, Původ lidstva, Lidé od jezera: člověk, jeho počátky, jeho povaha a budoucnost).


Zdroje:
- EcoMonitor (12.05.2005, BBC: Klimatické změny mohou africkým slonům přinést smrt)
- BBC News (07.05.2005, Climate fear for African elephant, původní zdroj)
- Chicago Tribune (06.05.2005, Planet's health at center stage)
- KWS (Kenya Wildlife Service)
- Terra Daily (27.04.2005, Blue Planet: Richard Leakey On Climate)
- Stony Brook University