Mobilní telefony zvyšují riziko rakoviny mozku

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Odpady, zamoření, Vydáno dne: 20.05.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005050017

Švédští lékaři pod vedením profesora Lennarta Hardella z univerzitní nemocnice v Orebro se dotazovali bezmála 3 tisíc zdravých lidí a pacientů s diagnózou nádoru mozku. Snažili se zjistit, zda existuje spojitost mezi používáním mobilních telefonů a zdravotními problémy jejich uživatelů. Výsledky výzkumu naznačují, že dlouhodobé a časté používání mobilů zvyšuje riziko vzniku novotvaru mozku, přičemž lidé žijící na venkově, kde je horší pokrytí signálem, jsou vystaveni většímu nebezpečí než obyvatelé měst.

Lennart Hardell. Podle švédských lékařů zvyšuje používání mobilního telefonu zvláště na venkově riziko rakoviny mozku. Zájem odborníků se soustředil na 1429 pacientů se zhoubným nebo nezhoubným tumorem mozku ve věku mezi 20 a 80 lety, kteří onemocněli mezi lety 1997 a 2000. Dotazována byla i skupina 1470 zdravých lidí. Lékaři zaznamenávali odpovědi na otázky, jak často a jak dlouho mobilem telefonují a zda žijí ve městě nebo na venkově. Prověřovali i možné další faktory zvyšující pravděpodobnost onemocnění, především možné souvilosti s životním prostředím. V analýze výzkumu autoři zprávy konstatovali, že venkované, kteří mobilní telefon používali déle než tři roky, měli trojnásobně větší riziko vzniku nádorového bujení v mozkové tkáni než lidé z města. Po pěti letech používání mobilu se riziko zvýšilo až na čtyřnásobek. Na venkově jsou totiž vysílače mobilní sítě od sebe mnohem vzdálenější a mobily to vyvažují silnějším signálem. "Čím je silnější signál, tím je riziko větší," prohlásil profesor Hardell (na snímku vlevo). "Ještě nemůžeme vyloučit, že na venkově existuje další nezjištěné riziko, ale snažili jsme se upřesnit výsledky co nejlépe."

Profesor Hardell a jeho kolegové doporučili lidem používání GSM přístrojů omezit nebo volat prostřednictvím hands free. Děti by k mobilním telefonům měli mít přístup pouze v naprosto nezbytných případech.


Zpracováno podle:
- EcoMonitor (19.05.2005, Reuters: Mobily více ohrožují venkovany)
- Živé.sk (18.05.2005, Podľa prieskumu môže slabý signál zvýšiť zdravotné riziko používania mobilu)
- Planet Ark (17.05.2005, Cellphone Risk May be Higher in Countryside - Study)
- Xagena Medicine (17.05.2005, Use of cellular telephones and brain tumour risk)
- WebProNews (17.05.2005, Country Cell Phones Increase Cancer Chance)


Další zdroje:
- Washington Times (17.05.2005, Cell phone brain risk higher outside city)
- ConsumerAffairs.Com (17.05.2005, Swedish Study Finds Cell Phone-Brain Tumor)
- Earth Times (17.05.2005, Rural mobile users faced increased risk of tumor: study)
- Örebro läns landsting