Tání ledovců na Everestu snižuje zásoby sladké vody

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Tání ledu a ledovců, Vydáno dne: 18.05.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005050016

Vědci z Čínské akademie věd se zabývali výzkumem projevů globálního oteplování v Tibetu a na Mount Everestu. Jejich zjištění je alarmující, neboť ledovce na nejvyšší hoře světa tají stále rychleji.

Mount Everest Na tibetské i nepálské straně Mount Everestu dochází i přes rostoucí úhrn srážek k poměrně masivnímu odtávání sněhu a ledu. Mohutná ledová stěna, která byla v nejvyšších úsecích k vidění ještě v roce 2002, zřejmě úplně zmizela. U jednoho z ledovců stoupl bod tání za pouhé dva roky o 50 metrů, což je dvojnásobek průmerné rychlosti. Do ohrožení se tak dostal další z důležitých zdrojů vody.

V ledovcích, vesměs situovaných v horských oblastech, se nachází přibližně 75 procent světových zásob sladké vody. Se zvyšující se intenzitou tání se zásoby sladké vody zmenšují, což nenabízí příliš dobré vyhlídky do budoucnosti. Vzhledem k předpokládanému oteplení v příštích dekádách o několik stupňů Celsia lze očekávat, že se mnoho ledovců úplně rozpustí. V prostoru Himalájí to způsobí nejdříve protržení ledovcových jezer a zaplavení přilehlých obydlených údolí (zejména v Nepálu a Bhútánu). Později budou všechny státy v sousedství pohoří sužovány katastrofálním suchem.

Tibetská plošina o rozloze přes 360 tisíc kilometrů čverečních je prameništěm trojice klíčových čínských veletoků - Jang 'c Tiangu, Žluté řeky a Lancangu (Mekongu). Uvedené vodní zdroje zmizení ledovců postihne velmi výrazně. Kromě toho životní prostředí v Tibetu značně poškozují lidé svými neuváženými aktivitami. Například nadměrné pastevectví má za následek erozi půdy a snižuje její úrodnost.


Zdroje:
- EkoList (18.05.2005, Čína varuje před hrozbou tání ledovců na Everestu)
- CNN (17.05.2005, China: Danger of melting Everest glaciers)
- Sify News (11.05.2005, Global warming threatening 'roof of the world')