Britský žralok obrovský se přesouvá na sever

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Změny ekosystému, Vydáno dne: 19.05.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005050009

Britská Společnost na ochranu moří (Marine Conservation Society, MCS) prezentovala nejnovější důkazy o nepříznivém vlivu globálního oteplování na životní prostředí v mořích u Velké Británie. Stejně jako mnohé jiné druhy ryb byl žralok obrovský pozorován v místech, kde se dříve obvykle nevyskytoval.

Žralok obrovský (Cetorhinus maximus) Až do nedávna byl žralok obrovský nejčastěji vídáván u jihozápadního pobřeží Anglie. Jenomže tam jeho výskyt za poslední čtyři roky poklesl o 66 procent. Naopak u západního pobřeží Skotska je jeho přítomnost o 65 procent vyšší. To podle odborníků znamená jediné: žralok se přesouvá na sever.

Ochránci životního prostředí se domnívají, že migrace žraloka souvisí s globálním oteplováním, respektive s vyšší teplotou vody a změnou koncentrace planktonu, který je pro tento druh základním zdrojem potravy.

MCS shromažďuje informace o výskytu žraloků od roku 1987. Od té doby do konce roku 2004 zaevidovala 6.511 hlášení od potápečů, rybářů, námořníků i pozorovatelů na pobřeží. "Po 17 letech spoluúčasti veřejnosti na sledování žraloka obrovského se nám nyní nabízejí vzrušující pohledy na migraci těchto velkolepých stvoření v dlouhodobém časovém i prostorovém rámci," prohlásil Dr. Jean-Luc Solandt z MCS. "Význam naší databáze spočívá v tom, že můžeme monitorovat změny rozšíření žraloků v průběhu času. I když naše analýzy ještě pokračují, dosavadní výsledky signalizují, že britští žraloci obrovští zřejmě reagují na klimatické změny. Už víme, že rostoucí teploty moře ovlivňují rozšíření planktonu v britských vodách a opravdu mohou dělat Skotské moře příznivějším pro žraloky."

Žralok obrovský (Cetorhinus maximus) dorůstá do délky 11 až 14 metrů. V dospělosti váží 4 až 7 tun. Je druhým největším druhem žraloka. I přes své úctyhodné rozměry není pro člověka nebezpečný. Živí se výhradně planktonem, medúzami a řasami. K potápěčům se chová neutrálně až přátelsky, nechává se obeplouvat i fotografovat. U Britských ostrovů byl kdysi velmi hojný, nyní je vzácný a hrozí mu vyhynutí. Byl zapsán na seznam ohrožených druhů zvířat.

Každoročně je ve světových oceánech usmrceno přes 100 milionů žraloků. výzkumný tým z Dalhousieho univerzity z kanadského Halifaxu v roce 2003 konstatoval, že za posledních 8 až 15 let poklesl počet žraloků všech 400 druhů, snad s výjimkou žraloka mako, o více než 50 procent.


Zdroje:
- MCS UK (17.06.2005, Britain's basking sharks - moving north as climates changes?)
- BBC Czech (17.06.2005, Britové sledují oteplování moří na žralocích)
- EkoList (16.09.2005, Žralok velký se přestěhoval z pobřeží Anglie ke Skotsku)
- BBC News (17.06.2005, Britain's sharks 'moving north')
- Life Style Extra (17.06. 2005, Sharks 'moving north due to climate change')
- Yacht (Dobrák s tváří lidožrouta)
- Žraloci.cz (Žralok veliký)