NASA: Globální oteplování je realita

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Globální oteplování, Vydáno dne: 04.05.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005050005

Vědci z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (National Aeronautics and Space Administration, NASA) publikovali výsledky svého výzkumu, který prokázal, že se tepelná energie na Zemi stále více kumuluje a dochází tak ke globálnímu oteplování.

Teplotní mapa zemského povrchu. Výzkum se opírá o údaje ze satelitů i pozemských měřících přístrojů. Výsledným zjištěním je fakt, že teplotní nerovnováha planety odpovídá přebytku 0,85 wattu na metr čtvereční. V důsledku skleníkového efektu je zpět do vesmíru vyzařováno stále méně tepla a sluneční energie se tak kumuluje v atmosféře. Fenomén globálního oteplování je tedy naprosto reálný a nezpochybnitelný.

Od roku 1993 se hladina světových oceánů zvýšila o 3,2 centimetru. To je dvojnásobek změny hladiny moří za posledních sto let. I kdyby byly okamžitě zastaveny veškeré emise skleníkových plynů, průměrná teplota na planetě by se zvýšila nejméně o 0,6 stupně Celsia. Některé prognózy přitom počítají se zvýšením teploty o 5 až 7 ale možná i o 11,5 stupně Celsia.

Argumenty skeptiků o přirozených příčinách klimatických změn jsou zavádějící, neboť oteplování už nyní probíhá dvojnásobně rychlejším tempem, než jak by tomu bylo v případě přirozeného vývoje. "Ukazuje se, že naše odhady antropogenních a přirozených faktorů a jejich vlivu na globální oteplování byly správné," konstatoval James Hansen, ředitel Goddardova institutu pro výzkum vesmíru (Goddard Institute for Space Studies, GISS). "Tato energetická nerovnováha je hlaveň zbraně, do které se díváme."

Následky globálního oteplování pociťují nebo v brzké době pocítí všichni obyvatelé Země. Neustále se zvyšuje četnost výskytu i intenzita extrémních povětrnostních jevů. Jsou zaznamenávány mimořádně teplá léta i velmi studené zimy. Některé části planety se podle vědců stanou pro život doslova nevhodnými. Pobřežní oblasti budou zaplavovány, jinde se budou šířit pouště, tání ledovců s sebou nese kromě jiného i riziko zvýšené eroze a mohutných sesuvů půdy. Nedostatek vody, potravy i místa pro život donutí stamilióny lidí k migraci. Války, epidemie smrtelných chorob, dramatické výkyvy počasí. To všechno jsou výjevy z budoucnosti, jaká nás pravděpodobně čeká.

Emise dioxidů uhlíku v roce 1996.

Ani takové vyhlídky však nepřinutily vlády světových velmocí k zásadním rozhodnutím a systematickým změnám. Bushova administrativa stále odmítá přijmout globální oteplování jako realitu a opakovaně argumentuje tím, že názory na tento problém se liší. V pozadí podobných výroků není nic jiného než vlastní hloupost, arogance a neuvěřitelná krátkozrakost.

Růst koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře překonává všechna očekávání a vědci se obávají, že Země ztrácí schopnost tento plyn pohlcovat. Za této situace země jako Čína a Indie vstupují do fáze prudké industrializace (podle odborníků srovnatelné s evropskou a americkou průmyslovou revolucí), takže celková produkce škodlivých plynů pokračuje ve vzestupném trendu.


Zpracováno podle:
- NASA (28.04.2005, Scientists Confirm Earth's Energy Is Out of Balance)
- NASA GISS (28.04.2005, Earth's Energy Out of Balance)
- EcoMonitor (03.05.2005, Guardian: Vědci vypočítali hodnotu oteplování Země)
- IAN (02.05.2005, Potvrzeno: Země se otepluje)


Další zdroje:
- Novinky (02.05.2005, Potvrzeno: Země se otepluje)
- Guardian (29.04.2005, Global warming rate discovered)
- Yahoo (28.04.2005, Experts: New Data Show Global Warming)
- Zprávy 24 (07.04.2005, Země ztrácí schopnost pohlcovat oxid uhličitý)