Evropský úhoř je na pokraji vyhubení

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Vymírání a úbytek druhů, Vydáno dne: 19.04.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005040022

Počet úhořů v Evropě dramaticky klesá. Pokud nebudou okamžitě podniknuta rozhodná opatření a kroky k jejich záchráně, je pravděpodobné, že z evropských řek definitivně zmizí. Evropská unie sice už několik let zvažuje vyhlášení zákazu jejich lovu, zatím však žádné rozhodnutí nepadlo. Za úbytek úhořů jsou největší měrou odpovědní profesionální rybáři a pytláci, jejichž posedlost okamžitým ziskem je neomluvitelná. V menší míře se na situaci podílejí ještě další faktory, jejichž společným jmenovatelem je člověk - zhoršující se kvalita vody, časté zásahy do přirozených vodních toků a v neposlední řadě i oslabování Golfského proudu.

Budoucnost evropského úhoře je nejistá. Nedostatek úhořů zvýšil jejich tržní cenu na zhruba 700 eur (21 tisíc korun). Poptávka po nich však nepoklesla. Alespoň ne v Asii, kam se evropští úhoři exportují. V restaturantech po celé Asii, zejména pak v Japonsku a Číně, jsou považováni za oblíbenou specialitu s afrodiziakálními účinky. Ve Francii je už úhoří potěr dražší a vzácnější než kaviár. Úhoří mláďata, známá pod názvem "sklenění úhoři", protože v prvních letech života jsou prakticky průhledná, bývala ve Francii delikatesou, v současné době jsou ale natolik drahá, že se jim říká "bílé zlato".

Francouz Michel Lajonce je rybář amatér, který se na celý problém snaží pohlížet v širších souvislostech. V rozhovoru pro BBC News popsal příčiny problému výstižně: "Musíme naprosto zakázat prodej úhořů, abychom tento druh ochránili. Musíme to udělat hned, protože brzy bude pozdě. Profesionální rybáři plundrují zásoby. A problémem ve Francii - stejně jako ve většině západního světa - je to, že jsme všichni posedlí okamžitým ziskem. A ani trochu přitom nemyslíme na budoucí generace."

Jeho názor bohužel nesdílejí všichni lidé. Například Eric Feunteun z univerzity v La Rochelle se domnívá, že zákaz lovu úhořů by nebyl moudrým rozhodnutím. Svůj názor hájí vskutku velmi svérázně: "Rybáři jsou nanejvýš důležití pro říční systémy, protože jsou to jediní lidé, kteří tam trvale žijí a kteří mohou poskytnout informace o stavu řeky a o zásobách ryb. Odejdou-li, a to udělají, pokud zakážeme rybolov, nebudeme mít k dispozici vůbec žádné informace. Oni opravdu hrají klíčovou společenskou úlohu." K výkladu pana Feunteuna možno dodat snad jen to, že v evropských zemích je na lovu úhořů existenčně závislých 25 tisíc rybářů.

Prudký pokles úhoří populace ovšem není jen evropským specifikem. Stejně rychle klesá počet úhořů také v Asii a Americe. Počty mladých úhoříků putujících s Golfským proudem ze svého rodiště v Sargasovém moře k evropským břehům klesl od roku 1980 o plných 99 procent. Populace asijských úhořů se snížily na desetinu stavů z roku 1980.

Vzhledem k faktu, že evropští úhoři (Anguilla anguilla) jsou existenčně závislí na Golfském proudu, nelze na jejich budoucnost pohlížet s optimismem. Golfský proud prokazatelně slábne a podle vědců je možné, že se v relativně brzké době odkloní nebo úplně zastaví. Co by se pak stalo s úhoři, je otázkou. Faktem je, že když v severním Atlantiku zavanou větry nevhodným směrem, mnoho mladých úhoříků mine evropské břehy a svůj krátký život ukončí v mrazivých vodách Arktidy. Je jasné, že k takovým povětrnostním podmínkám čas od času dochází. A na velice podobné nesnáze narážejí také úhoři v Asii.


Zdroje:
- EkoList (18.04.2005, BBC News: Mlsné jazyky Asiatů ohrožují francouzské úhoře)
- BBC News (11.04.2004, Asia demand threatens French eels)
- OSEL.cz (27.11.2003, Vyhynou úhoři?)
- EU (02.10.2003, Commission proposes EU action to protect European eels)