Riziko exploze supervulkánu Toba se zvýšilo

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Sopečné erupce, Vydáno dne: 02.04.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005040019

Nebývale silná seizmická aktivita v oblasti tektonického zlomu u pobřeží Sumatry je dokladem velkého napětí mezi Indickou zemskou deskou a Barmskou mikrodeskou. Podle expertů se tak zvyšuje riziko exploze Toby, jednoho z největších a nejnebezpečnějších supervulkánů této planety. Toba se totiž nachází přímo v subdukční zóně nad aktivní zlomovou linií. Seizmologové předpokládají, že k dalšímu, celkově už třetímu extrémně silnému zemětřesení v řadě, by mohlo dojít v blízkosti Toby. Podsouvání Indické desky pod desku Barmskou výrazně ovlivňuje vulkanickou aktivitu na Sumatře.

Supervulkán Toba se nachází přímo nad aktivní zlomovou linií. Na mapě jsou vyznačena epicentra zemětřesení z 26.12.2004 a 28.03.2005. Podle profesora Case z Monash University v australském Melbourne je třeba zahájit monitorování Toby, aby mohly být včas zaznamenány eventuální příznaky blížící se erupce. Jedině za tohoto předpokladu může být svět varován dny, týdny nebo i měsíce předem. Profesor Cas tvrdí, že průměrná dvoutisíciletá perioda mezi dvěma mohutnými erupcemi supervulkánů už uplynula.

Nikdo nepochybuje o tom, že budoucí exploze Toby bude mít pro lidstvo zničující následky. Širokou oblast kolem místa výbuchu zasype popel. Mračna prachu a plynu o objemu nejméně jednoho tisíce kubických kilometrů se rozptýlí v atmosféře. Průměrné teploty na povrchu Země prudce poklesnou. Zemědělství na celém světě bude rozvráceno a globální distribuce potravin se zhroutí. Všeobecný hladomor a zkáza pravděpodobně ukončí nebo alespoň přeruší rozvoj civilizace. Těžko odhadovat, kolik lidí katastrofu takových rozměrů dokáže přežít. Zatím poslední výbuch Toby před 74 tisíci lety přečkalo na celé planetě nanejvýš 10 tisíc lidských jedinců.

"Supervulkán určitě vybuchne, je to jen otázka času," řekl profesor Ray Cas, který se příští rok zúčastní mezinárodního projektu, jehož cílem bude výzkum supervulkánů v Jižní Americe. Získané informace by měly vědcům pomoci lépe pochopit problematiku supervulkánů a identifikovat projevy, které předcházejí jejich erupcím.

Důkazy o aktivitě supervulkánů v minulosti byly objeveny nedaleko Neapole v Itálii, na Novém Zálandu, v Indonésii, v Jižní Americe a ve Spojených státech amerických.


AKTUALIZACE (19.04.2005)

Vulkanologové věří, že nedaleko Toby se zformoval další supervulkán, který má stejně jako Toba dostatečný potenciál k erupci. Některé indicie dokonce svědčí o tom, že množství nahromaděného magmatu pod Sumatrou je větší než před poslední kataklyzmatickou událostí. Současný bouřlivý vulkanismus a seizmické dění v regionu jsou vážnými signály, které nelze podceňovat. Pravděpodobnost výbuchu Toby někteří vědci dokonce srovnávají s rizikem dalšího silného zemětřesení u Sumatry.

Vzhledem k okolnostem se nelze divit názoru deseti významných vědců, jimž novináři z britského deníku Guardian položili počátkem dubna otázku, co pokládají za největší hrozbu pro lidstvo. Výbuch supervulkánu byl označen dokonce za reálnější nebezpečí než klimatické změny. Společně s virovou pandemií a terorismem se umístil mezi rizika, která se s velmi vysokou pravděpodobností projeví ještě za života této generace.

Vědci z britského Hadleyho střediska pro předpovědi a výzkum klimatu (Hadley Centre for Climate Prediction and Research, HCCPR) provedli počítačovou simulaci klimatického vývoje po případném výbuchu Toby nebo jiného srovnatelného supervulkánu. Simulace naznačila, že průměrná teplota na severní polokouli by po erupci poklesla o 10 stupňů Celsia. Zkáza by se nevyhnula ani tropickým deštným pralesům. Podle jiných scénářů by se ochladilo o "pouhých" 3 až 5 stupňů, což je ovšem pořád dost na to, aby začala nová "doba ledová". K tomu ostatně došlo i po poslední erupci Toby před 73 až 75 tisíci lety. Důkazy o tom přinesl společný výzkum amerických a tchajwanských geologů a oceánografů. Experti se zaměřili na analýzu vzorků z vrtů uskutečněných v Indickém oceánu a Jihočínském moři. Z rozboru vyšlo najevo, že při první erupci Toby před 788 tisíci lety přikryla vrstva popela rozsáhlou plochu do vzdálenosti až 3200 kilometrů od místa výbuchu. Stejný rozsah měla i zatím poslední erupce, kdy zahynulo zhruba 75 procent všech živých bytostí na Zemi.


Podsouvání Indické desky pod Barmskou v prostoru u pobřeží Sumatry výrazně ovlivňuje vulkanickou aktivitu v této oblasti.
Podsouvání Indické desky pod desku Barmskou u pobřeží Sumatry ovlivňuje vulkanickou aktivitu v celé oblasti.

Ostrov Samosir uprostřed jezera Toba, které má rozlohu 1.000 km2, vděčí za svoji existenci supervulkánu. Hluboko pod jeho povrchem se už mnoho tisíc let formuje mohutná magmatická komora
Ostrov Samosir uprostřed jezera Toba, které má rozlohu 1.000 km2, vděčí za svoji existenci supervulkánu. Hluboko pod jeho povrchem se už mnoho tisíc let formuje mohutná magmatická komora.

Srovnání erupce supervulkánu Toba před 74 tisíci lety s ostatními erupcemi známých supervulkánů. Při poslední erupci Toby bylo do atmosféry uvolněno cca 2.700 km3 popílku a sutin.
Srovnání erupce supervulkánu Toba před 73 tisíci lety s ostatními erupcemi známých supervulkánů a sopek. Při poslední erupci Toby bylo do atmosféry uvolněno cca 2800 km3 popílku a sutin.

Zpracováno podle:
- Monash University (31.03.2005, Super-volcanoes greatest hazard on earth)
- The Australian (01.04.2005, Shaky faultline raises the threat of a super-volcano)
- Andaman Association (21.11.2004, Toba Volcano)
- Geological Society (03/2005, Super-eruptions: global effects and future threats)
- Plate Tectonics (28.01.2004, Link Between Last Ice Age And Volcanic Eruptions In Indonesia)
- The China Post (15.04.2005, Scientists warn of more eruptions, quakes in Indonesia)
- Aljazeera (18.04.2005, Mega volcano threatens Sumatra islands)
- iHNed.cz (18.04.2005, Příroda je bioterorista, říká britská expertka)

Další zdroje:
- Volcano World (Toba, Indonesia)
- LiveScience (08.03.2005, Super Volcano Will Challenge Civilization, Geologists Warn)
- Guardian (14.04.2005, What a way to go)
- India Daily (18.04.2005, Early signs of mega volcano in Sumatra very close to where the Tsunami...)
- Hadley Centre (Hadley Centre for Climate Prediction and Research)