Populace ropáků v Česku je stále na vzestupu

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Neekologická politika, Vydáno dne: 29.04.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005040016

V pátek 28. dubna 2006 byly vyhlášeny výsledky 14. ročníku ankety Ropák roku. Nejvyšším oceněním se může od nynějška honosit zmocněnec vlády pro severozápadní Čechy a poslanec ČSSD Vlastimil Aubrecht. Aubrecht byl vybrán pro své mimořádné zásluhy při zpochybňování ekologických limitů chránících před povrchovou těžbou uhlí zbytky podkrušnohorské přírody a obce Horní Jiřetín a Černice na Mostecku. K získání prvního místa příspěla i jeho podpora poslaneckému návrhu na změnu zákona, jehož cílem je omezit účast veřejnosti na rozhodování správních orgánů. Na dalších dvou místech se umístili ministří Paroubkovy vlády - Ing. Milan Urban, šéf resortu průmyslu a obchodu z ČSSD a ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek z KDU-ČSL. Vítězem 11. ročníku ankety "Zelená perla roku" za antiekologický výrok se stal potřetí v historii prezident České republiky Václav Klaus. V článku "Nešťastný debakl zeleného osamělce" publikovaném v denníku Právo 14. července 2005 prohlásil: "Občanská společnost je polemika se svobodnou společností! A je povinností každého demokrata ze všech svých sil, do konce svých věků proti ní bojovat!!!"

Populace ropáků v Česku stále roste. Druhé místo v anketě Zelená perla si vysloužil prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Míl, který řekl: "Česká republika udělala chybu, když investovala do životního prostředí, protože z toho v podstatě nic nemá." Na třetím místě stojí za pozornost vyjádření myslivce Vladimíra Jindry z Horní Plané. Pan Jindra reagoval na dotaz, co má člověk dělat, narazí-li v přírodě na rysa ostrovida: "Střílet, střílet, střílet. Nic jiného se s ním nedá dělat. Je to jako s kůrovcem, je třeba včas zasáhnout a zničit ho."

Na Ropáka bylo letos navrženo 37 a na Zelenou perlu 56 kandidátů. Vítěze vybrala porota tvořená více než stovkou osobností. Jsou mezi nimi např. ekolog Ivan Dejmal, sociolog Jan Keller, filozof Erazim Kohák, písničkář Pepa Nos nebo teatrolog Vladimír Just.

Zájemce o podrobnější informace ohledně ankety Ropák roku odkazuji na stránky ekologické organizace Děti Země. Následuje malé připomenutí některých výroků oceněných nebo nominovaných v anketě Zelená perla.


Zelené perly 2004


Václav Havlíček, vedoucí druhého bloku elektrárny Temelín (200 bodů)

"Ono takzvané vyhořelé palivo tedy můžeme bezpečně ukládat do země. Po třech stech tisících letech se jeho radioaktivita sníží na přípustnou úroveň a pak se s ním může nakládat jako s dnešním popílkem, komunálním odpadem a spoustou jiných produktů moderní civilizace." Publikováno v článku v Hospodářských novinách 2. března 2004.


Karel Kříž, ekonom (191 bodů)

"A nakonec, i kdyby opravdu stoupal objem kysličníku uhličitého v atmosféře, i kdyby stoupala teplota ovzduší, máme kvůli tomu plakat? Bujněji by rostla vegetace, celkově by přibylo srážek a bylo by o kapku příjemněji i v takových končinách, jakou je střední Evropa." Tento názor autor vyjádřil 14. října 2004 v článku MF Dnes Oteplování Země je přelud.


Jaroslav Foldyna, zástupce hejtmana Úteckého kraje (ČSSD) (166 bodů)

"Nebojím se tvrdit, že ekologové jsou přímo zodpovědní za všechno špatné, co se děje na našich silnicích." Zveřejněno v článku Jak pomoci lidem u silnice plné kamionů? v MF Dnes z 20. října 2004.


Martin Jahn Martin Jahn, místopředseda vlády pro ekonomiku (94 bodů)

"Ti, co dělali ten seznam, jsou zmanipulovaní ekologičtí aktivisté. Nevěřím v jejich nezávislost, dokladem toho je fakt, že 16 z 41 navržených chráněných oblastí leží v místech, kde jsou ložiska nerostných surovin. Chtějí nám totiž takto zabránit v další těžbě.", k diskusi tom, zda vyhlásit průmyslovou zónu u Dolní Lutyně na Bohumínsku na místě uvažované ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolzí, z článku Ministři se slavíka nezalekli, Respekt č. 46, 8.-14. 11. 2004


Michael Vít Michael Vít, hlavní hygienik ČR (105 bodů)

"Člověk součástí životního prostředí tedy není a informaci o jeho zdraví nelze požadovat ani na základě § 2 písm. a) bod 3. zákona č. 123/1998 Sb. (o právu na informace o životním prostředí) ve znění pozdějších předpisů.", ze zdůvodnění, proč byla žádost Ekologického právního servisu o poskytnutí kopií výsledků výzkumů s rozbory krve občanů obcí Neratovic, Libiše a Tišic na Mělníku v blízkosti Spolany, a. s. zamítnuta, z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví pod č.j.: HEM-325-22.12.03/709/04, 5. 1. 2004


Jiří Vlach, zástupce hejtmana Jihočeského kraje (US-DEU) (40 bodů)

"V důsledku přehnané ochrany by se kyvadlo překlopilo na druhou stranu a došlo by k poškození životního prostředí", z jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje k návrhu na vyhlášení ptačích území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji, 10. 2. 2004


Jaroslav Foldyna, zástupce hejtmana Ústeckého kraje a zastupitel Děčína (ČSSD) (92 bodů)

"Zákony se nám vymkly z ruky. Tyto zákony jsou zneužívány různými ekoteroristickými skupinami, protože to, že se věci řeší takovýmto způsobem, já nazývám ekoterorismem a jsou k tomu zneužívání poctiví a slušní ekologové.", vyjádření k výstavbě dvou jezů na dolním Labi, z pořadu ČT2 Nedej se, 18. 2. 2004


Jaroslav Kubera, senátor P ČR (ODS) (80 bodů)

"Občanská sdružení, a zejména bojůvky ekologických teroristů a jakoby ochránců, nejsou veřejnost.", z projevu na 13. schůzi Senátu při projednávání návrhu zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, senátní tisk č. 250, 22. 1. 2004


Antonín Terber, radní Ústeckého kraje (ODS) (28 bodů)

"Ale takové Děti Země jsou typická teroristická organizace, která se neštítí demagogie ani vydírání, maří rozvoj kraje a přírodě v zájmu sebezviditelnění spíše škodí.", z článku (placená inzerce) ODS Ústeckého kraje: Ekologie bez teroristů, zemědělci musí přežít!, Deník Litoměřicka, 6. 10. 2004


Mojmír Hampl, pracovník Katedry životního prostředí Národohospodářské fakulty VŠE Praha, analytik České spořitelny, a. s. a spolupracovník Liberálního institutu

"Noví samozvaní zachránci světa jsou nebezpeční tím, že ze všech, kteří nesouhlasí s ekologismem v jejich pojetí, dělají zákeřným způsobem ignoranty, jimž na životním prostředí nezáleží nebo kteří mu dokonce chtějí škodit." z článku Bída ekologismu, 20. 7. 2004


Richard Nouza, ředitel sekce koncepční Ministerstva průmyslu a obchodu

"... veřejnost má již nyní zabezpečena nadstandardní práva účastnit se na rozhodování ve věcech týkajících se udržitelného rozvoje. Jejich další posilování ohrožuje a paralyzuje politický systém zastupitelské demokracie, protože dále umocní možnosti různých nátlakových lobbistických a aktivistických skupin vydávat své partikulární zájmy za zájmy udržitelného rozvoje a efektivně je prosazovat proti zájmům celku." (kritika třetího cíle strategie s návrhem na jeho vypuštění) ze Stanoviska MPO k 3. verzi Návrhu Strategie udržitelného rozvoje ČR jako pracovní materiál Rrady vlády pro udržitelný rozvoj, 7. 6. 2004


Jiří Skalický, starosta obce Velemín na u Lovosic

"Přitom silnice oblast ekologicky vylepší, neboť se uzemí zrekultivuje." (o tom, proč je nutné rychle dobudovat dálnici D8 a nezdržovat se výstavbou dlouhého tunelu) z článku Dálnice se chystá. Co požadují lidé při E55? MF DNES-severní Čechy, 24. 11. 2004


Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje (ODS)

"Ptačí oblasti mohou sice přilákat specializované turisty, jak se děje i v západní Evropě. To však bude zanedbatelné procento návštěvníků. Pro nás může být přínosem jen masová turistika, která sem přivede celé rodiny za účelem rekreace i zábavy, nikoliv za účelem posvátného pozorování přírody." z jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje k návrhu na vyhlášení ptačích území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji, 10. 2. 2004


Zelené perly 2003


Václav Klaus Václav Klaus, prezident České republiky

"Věříme-li centrální pozici člověka, pak to znamená, že nemůžeme souhlasit s ekologickými hesly typu "Země na prvním místě" ani se zavádějícím konceptem udržitelného rozvoje. Tento koncept nedává do popředí ani přírodu, ani kvalitu životního prostředí, ale neskromné konstruktivistické ambice těch, kteří nad námi chtějí získat kontrolu." z článku Svoboda a její nepřátelé Lidové noviny dne 21. 11. 2003


Jaroslav Foldyna, zástupce hejtmana Ústeckého kraje a zastupitel Děčína (ČSSD)

"Ačkoli ekologičtí aktivisté mají lobbovat za ochranu přírody, naopak bojují proti pokroku a přírodě. Stávají se tak ekoteroristy." (k diskusi o dálnici D8 přes České středohoří) z článku Ekologům hrozí trestní oznámení Ústecký deník, 20. 6. 2003


František Beneš, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (KSČM)

"Pokud jde o ekologické aktivity, jsem přesvědčen o tom, že je potřeba chránit nejvíce ohrožený druh živočišný a tím je člověk. A tomu docela určitě tento zákon napomůže." (příspěvek k diskusi o návrhu zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic) ze sněmovního tisku č. 373 na Poslanecká sněmovna P ČR, 23. schůze, 3. 12. 2003


Petr Martiňák, starosta Horních Tošanovic a koordinátor Iniciativy R48

"Myslím, že neexistuje jen přirozená migrace, ale i umělá. Těch pár medvědů či vlků by se tedy dalo podle mého názoru čas od času přepravit do jiných oblastí." (návrh na řešení zamezení migrace zvěře přes rychlostní silnicí R48 na Ostravsku, pokud by se měly ušetřit peníze za nevybudování potřebných mostních přechodů pro zvěř nad silnicí, tzv. ekoduktů) z článku Přechody pro zvěř jsou potřebné, ale moc drahé Týdeník Frýdecko-Místecko, 9. 12. 2003


Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele NP Šumava (70 bodů)

"Hlavním rizikem pro Šumavu je kůrovec, pak ještě vítr, ale ten není tak infekční." Z přednášky na odborném semináři pro zastupitele Plzeňského kraje v Srní dne 6. 10. 2003


Jaroslav Doubrava, senátor a starosta obce Telnice (KSČM) (68 bodů)

"Když slyším povídání o ekologických iniciativách, mám divné pocity. Já je nepovažuji za ekologické aktivisty, ale za ekologické teroristy." (o nutnosti urychleně dostavit dálnici D8 přes České středohoří, třeba i schválením speciálního zákona) z článku Dostavba D8 je pro Ústecký kraj životně důležitá Haló noviny, 27. 1. 2003


Jan Böhm, ředitel Úřadu práce v Ústí nad Labem

"Já osobně vidím řešení nezaměstnanosti spíše v dostavbě dálnice D8 a celoročním splavnění řeky Labe. Jenže to by ekologičtí teroristé museli přestat otravovat se svými motýlky a kytičkami." z článku Jan Böhm: Stále se jen hovoří a nic se nedělá Ústecký deník, 18. 7. 2003


Zelené perly 2002


Ladislav Jakl, poradce předsedy Poslanecké sněmovny P ČR Václava Klause

"V době, kdy byla ODS ve vládě, se životní prostředí zlepšilo tak dramatickým způsobem, jak se v jiných zemích nepodařilo za celé generace. A proč? ... Posílením vlastnických vztahů se zvýšila motivace pečovat o zdroje. Zavedením konkurenčního prostředí se zvýšil zájem o demonstrativní šetrnost nebo recyklované materiály." z článku Ekologismus nepřinese čistotu iHNed.cz, 2. 4. 2002


Václav Klaus, předseda Poslanecké sněmovny P ČR a předseda ODS (90 bodů)

"Všude jinde čili všude tam, kde jsou soukromovlastnická práva vymezena a respektována a kde funguje cenový systém, je životní prostředí chráněno neviditelnou rukou trhu daleko lépe, než by to dokázala viditelná ruka jakéhokoli státu, zákona nebo mezinárodní úmluvy." z článku Přírodu ochrání trh Lidové noviny, 9. 2. 2002


Václav Klaus, předseda Poslanecké sněmovny P ČR a předseda ODS

"Módní tvrzení, že lidské konání postupuje "proti přírodě" a že ji postupně utlačuje a ničí, jsou účelová, zástupná a zjevně nesprávná. Nepotvrzují je žádná seriózně získávaná a interpretovaná fakta, jen a pouze burcující nářky profesionálních ekologistů." z článku Přírodu ochrání trh Lidové noviny, 9. 2. 2002


Václav Klaus, předseda Poslanecké sněmovny P ČR a předseda ODS

"Soukromé lesy nebývají překotně mýceny, ložiska surovin na soukromé půdě nebývají extenzivně těžena, vody v soukromém vlastnictví nejsou nadměrně znečišťovány a soukromé pozemky nejsou živelně zavalovány jedovatými odpady, protože to jejich majitelé nedovolí – svůj majetek a své přírodní zdroje si hlídají a pečují o ně. Dnes, stejně jako v dávné historii, jsou devastovány ty přírodní zdroje, které nepatří nikomu či jinak řečeno, které patří "všem"." z článku Přírodu ochrání trh Lidové noviny, 9. 2. 2002


Jiří Novák, náměstek ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury (141 bodů)

"Neznám žádný případ ani u nás doma ani v zahraničí, že by se krajina poškodila tím, že přes ni prochází dálnice." (obhajoba výstavby dálnic, zejména dálnice D3 Praha – České Budějovice) z filmového dokumentu Hra o krajinu Česká televize – ČT2, 16. 1. 2002


Miroslav Binder, zemědělský podnikatel z Jemnic a nájemce pozemků u Rajchéřova (187 bodů)

"Já mám jiný starosti, než se srát s nějakým záborníčkem křivým, nebo medovým, nebo co. A seru na ty jejich ptáky. Neznají hranici, kde je pták a kde je člověk." z článku Hranice mezi ptákem a člověkem Respekt č. 49, 2.-8. 12. 2002


Petr Laušman, ředitel výstavby Ředitelství silnic a dálnic ČR

"Každé údolí se začne fotit a dává se do kalendářů, až když tam někdo postaví pěkný most." (obhajoba dálnice D3 Praha – České Budějovice a výstavby jejího mostu přes dolní Posázaví) z filmového dokumentu Hra o krajinu Česká televize – ČT2, 16. 1. 2002


Zelené perly 2001


František Brožík František Brožík - poslanec za ČSSD a místopředseda Poslanecké sněmovny P ČR (301 bodů)

"Vztek si chodím vybíjet do lesa, kde střílím bažanty, srnce a muflony. Naučili mě to kamarádi a je to pro mě ta nejlepší relaxace - fantasticky si při tom vyčistím hlavu." z článku Pobavit se a zemřít (Respekt, 22. 1. 2001)


Zdeněk Blažek – člen Rady města Zlína pro dopravu (ODS)

"Je to ekologický terorismus. A s teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje." (reakce na několikaletý odpor proti rozšíření komunikace ze Zlína do Otrokovic Sdružením občanů pro ekologické a efektivní řešení dopravní situace Zlín-Malenovice, které navrhuje postavit novou silnici podél řeky Dřevnice) z článku Radní: S teroristy z Malenovic nelze vyjednávat, ale bojovat Zlínské noviny, 6. 12. 2001


Jaroslav Růžička – vedoucí odboru myslivosti Ministerstva zemědělství (143 bodů)

"Lov je přirozená součást života na vesnici a plní i zábavné funkce. Jak jinak se má dnes člověk na vesnici vyžít jako člověk?" - z článku Pobavit se a zemřít (Respekt, 22.1.2001)


Jiří Drda - poslanec za ODS (35 bodů)

"Mně vždycky hrozně mrzí, že ochránci přírody jsou stále strkáni, jak zákonem, tak i ministerstvem, na výsluní a mediálně jsou podporováni, zatímco ti, co skutečně pracují, ať už to jsou myslivci nebo rybáři apod., jsou zatracováni." - z článku Co lze očekávat ve Sněmovně, aneb několik dotazů poslancům (Myslivost č. 4/2001)


Václav Grűner - poslanec za ČSSD

"Troufnu si konstatovat, že myslivci z jediného mysliveckého sdružení udělají pro přírodu, zvěř a české přírodní bohatství mnohem více než celé hnutí Duha dohromady." z jednání při 1. čtení zákona o myslivosti v Poslanecké sněmovně P ČR sněmovní tisk č. 6788 na 4. 4. 2001


Zelené perly 2000


Rudolf Zeman - pracovník Kriminalistického úřadu Policejního prezídia ČR (163 bodů)

"Radikální ekologové jsou problémem vzhledem k tomu, že hesla, která propagují, jsou většinou pravdivá a mají podporu veřejnosti, ale i policistů." (sborník přednášek z mezinárodního sympozia "Role policie v boji proti rasismu a xenofobii", který v roce 2000 pro MV ČR vydalo nakladatelství Aleš Skřivan ml.)


Milada Emmerová - poslankyně Poslanecké sněmovny P ČR (52 bodů)

"Vyšším ekologickým rizikem pro člověka a okolní přírodu je nestavění dálnic, silnic a obchvatů, než jejich existence a působení na okolní ovzduší a všechny živé organismy." Z projevu na podporu schválení zákona o dálničním obchvatu Plzně (záznam projevu v Poslanecké sněmovně o návrhu zákona o dálničním obchvatu Plzně, sněmovní tisk č. 758 - první čtení, 1.12.2000)


Zelené perly 1999


Lukáš Mikulecký - bývalý přednosta OkÚ v Jindřichově Hradci (215 bodů)

"Zachovalá příroda je pro Jindřichohradecko, které dnes patří již mezi pět nejchudších okresů v republice, vlastně prokletím." z článku L. Mikulecký: Zachovalá příroda je prokletím (Jindřichohradecké listy, 23.2.1999)


Čestmír Hofhanzl - vedoucí útvaru ředitele Správy NP a CHKO Šumava

"Ochrana přírody ohrožuje národní park." z besedy "Ochrana přírody - proti komu?" (Železná Ruda, 25.6.1999)

Tomáš Hasil - náměstek primátora Liberce


"Životní prostředí je svým způsobem továrna na cestovní ruch.... Víc možností není: buď to dělat v trubkách nebo v cestovním ruchu. Cestovním ruchem vydělat peníze na to, aby se mohla opravit ta omítka... myslím tím ty stromy. V Jizerkách je několik věcí, které je potřeba chránit a ty ostatní místa je potřeba modelovat tak, aby mohly sloužit přírodě, sportovnímu ruchu, oddechu." z diskuse s libereckými ekologickými organizacemi o realizaci mistrovství světa v klasickém lyžování SKI 2005 (Liberec, 22.2.1999)


Zelené perly 1998


Martin Říman - bývalý ministr dopravy a spojů ČR, nyní stínový za ODS (134 bodů)

"Na prknech konstruktérů jsou návrhy automobilů, které vypouštějí téměř čistší vzduch, než nasávají." z článku Zvoní českým motoristům hrana? (Právo, 7.12.1998)


Libor Řehák - pracovník odboru státní správy lesů a myslivosti MZe ČR a bývalý prezident Asociace profesionálních myslivců (180 bodů)

"Nekontrolované šíření rysa je v rozporu se základní Listinou lidských práv a svobod." z konference "Celoplošné rozšiřování některých druhů živočichů na území ČR se zaměřením na rysa ostrovida" (Žďár nad Sázavou, 17.2.1998)


Libor Řehák - pracovník odboru státní správy lesů a myslivosti MZe ČR a bývalý prezident Asociace profesionálních myslivců (26 bodů)

"Počet jezevců vzrostl natolik, že to začíná ohrožovat člověka. V Německu a v Rakousku už na echinokokózu zemřelo několik lidí." z článku Přemnožení jezevci mohou na lidi přenést tasemnici (Mladá Fronta Dnes, 27.6.1998)


Jaroslava Pavlovská - právnička odboru státní správy lesů a myslivosti MZe (103 bodů)

"Chtít nadřazovat zákon o ochraně přírody zákonu o myslivosti je jako kdyby zákon o ochraně pulců měl být nadřazen zákonu na ochranu žab." z jednání o návrhu novely vyhlášky č.134/1992 Sb. k zákonu o myslivosti, který předložili Hnutí DUHA, ZO ČSOP Veronica a Ekologický právní servis pracovníkům ministerstva (Ministerstvo zemědělství ČR, 30.4.1998)


Jaroslav Poupě - pracovník odboru zemědělské výroby MZe ČR - 59 bodů

"Chování některých ochránců přírody je zeleným terorem.Aktivisté z organizací Hnutí DUHA nebo Děti Země se prosadili na ministerstvu životního prostředí a ve státní správě. Brání regulovat kormorány, vydry, rysy i další predátory, jejichž počty jsou v přírodě neúnosné." z článku Opeření rybáři (Týden, 14.4.1998)


Zelené perly 1997


Petr Nečas Petr Nečas - předseda výboru pro obranu a bezpečnost PS ČR (244 bodů)

"Je třeba redukovat zákon o ochraně přírody, protože brání v podnikání. Zatím žel tomu brání skupina fundamentalistů v parlamentu." porada starostů okresu Vsetín na okresním úřadě dne 11.7.1997)


Martin Říman - bývalý ministr dopravy a spojů ČR (106 bodů)

"Přitom zejména maximálně pružná a univerzální automobilová doprava odpovídá svým charakterem stále více individualisticky pojímanému stylu euroatlantické civilizace." Z článku Stát musí definovat svůj vztah k železnici (Mladá fronta Dnes, 4.2.1997)


Zelené perly 1996


Jefim Fištejn Jefim Fištejn - šéfredaktor Lidových novin (208 bodů)

"...za deset let poctivec Patočka třeba i uzná, že síla ozonové vrstvy kolísá, dejme tomu, v časových cyklech, že kácení dešťových pralesů tu je vyváženo novou výsadbou jinde, že snížení celkové výměry zemědělské půdy je z hlediska globální výživy ukazatel stejně relevantně znepokojivý jako klesající počet žebřiňáků." z článku Růst je pouze jiné slovo pro život, Lidové noviny, 6.9.1996


Vlasta Svobodová Vlasta Svobodová - senátorka ODS za Brno-venkov (129 bodů)

Nepřeji si, aby ekologie, která je odbornou disciplínou, byla znevažována pavědeckými aktivitami s ideologickým nábojem, v podstatě nepřátelským naší společnosti - a to vše za peníze daňových poplatníků." volební magazín ODS pro volební obvod č.55, listopad 1996


Zelené perly 1995


Václav Klaus, předseda české vlády (323 bodů)

"Ekologie není věda. S vědou nemá nic společného. Je to ideologie." Aula UP v Olomouci, 24.4.1995


Rostislav Gargulák, bývalý poradce ministra školství (215 bodů)

"Suroviny vděčí za svůj vznik člověku, ne opačně." Lidové noviny, 9.3.1995


Rostislav Gargulák, bývalý poradce ministra školství (94 bodů)

"Protože tvořivost a možnosti lidského intelektu jsou neomezené, nelze tedy ani přírodní zdroje nikdy vyčerpat." Rudé právo, 22.3.1995

Rostislav Gargulák, bývalý poradce ministra školství (38 bodů)

"Jak naznačuje současný trend, nelze snad vyčerpat ani jednotlivé konkrétní formy přírodních zdrojů, protože přes značný hospodářský rozvoj celého světa ceny v podstatě všech známých surovin neustále klesají." (Rudé právo, 22.3.1995)

Starosta Čakoviček
"Přemnožení lidstva nehrozí, naopak v naší obci lidí v produktivním věku ubývá."


Zpracováno podle:
- Děti Země (28.04.2005, Výsledky anket „Ropák 2005“ a „Zelená perla 2005“)
- Děti země (Zelená perla)
- EkoList (28.04.2006, Anticeny Ropák roku 2005 získal Aubrecht, Zelenou perlu Klaus)
- EkoList (29.04.2005, Ropáka roku získal náměstek ministra průmyslu Martin Pecina)


Další zdroje:
- Novinky (29.04.2005, Ropákem roku je náměstek průmyslu Martin Pecina)
- BBC Czech (29.05.2005, Náměstek Pecina získal "Ropáka" za rok 2004)
- ECONNECT (29.04.2005, Je znám nový Ropák roku, stal se jím ministerský náměstek Pecina)
- ECONNECT (30.12.2004, Na Slovensku vybrali Smraškoda a Zelenou haluz roku 2004)
- iDNES (29.04.2005, Ropákem roku se stal Urbanův náměstek)
- Lidové noviny (29.04.2005, Ropáka si letos vystaví náměstek Pecina)