Vysychání jezer je tragédií pro milióny ptáků v Keni

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Neekologická politika, Vydáno dne: 21.04.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005040015

Zástupci organizace na ochranu volně žijících zvířat (Kenya Wildlife Service, KWS) upozornili na kritickou situaci, do které se dostaly milióny vodních ptáků v africké Keni. Kvůli neuvážené zemědělské aktivitě a rychlému odlesňování vysychají jezera ve Velké příkopové propadlině (Great Rift Valley). A tamní vláda zatím neudělala nic proto, aby katastrofě zabránila.

Jezera ve Velké příkopové propadlině jsou domovem mnoha druhů vodních ptáků. Nejrychlejší pokles hladiny byl zaznamenán v jezerech Nakuru, Naivasha a Clementaila. O mnoho lépe na tom nejsou ani Bogoria a Baringa. Nekteré z těchto jezer jsou známé svou zásaditou vodou, kde se daří rybám, řasám, korýšům a díky tomu i velkému množství vodních ptáků.

Rolníci budují na vodních tocích hráze, což způsobuje, že hladina jezera Elementaila vytrvale klesá. Odlesňování, k němuž dochází ve sběrných oblastech řek, zase ovlivňuje hladinu vody v jezerech Nakuru a Naivasha. Další škody je možné přičíst na vrub rozšiřování květinových farem kolem jezera Naivasha. Množství vody odpařující se z výše uvedených jezer je nyní vyšší, než objem vody v přítocích. Jezera Nakuru a Bogoria jsou přitom domovem největšího počtu plameňáků na světě. V roce 1960 byla v této lokalitě vyhlášena první africká ptačí rezervace, jež se o 8 let později změnila v národní park.

Ochranář a vědecký pracovník Bernard Kuloba z KWS varoval, že pokud nebudou okamžitě podniknuta účinná opatření, zemře přibližně 1,5 miliónu plameňáků, což je asi 10 procent světové populace. Ke smrti je nyní odosuzeno i přinejmenším 50 tisíc bílých pelikánů a celkem je podle ornitologů ohroženo téměř 500 druhů ptáků. Odlesňování způsobilo také změny mikroklimatu. Zmenšující se objem vody navíc zvýšil koncentrace jedovatých kovů, především zinku, rtuti a mědi. Následkem znečištění životního prostředí těžkými kovy a chemickými látkami z nedaleké průmyslové zóny už uhynulo v posledních dvou letech několik tisíc plameňáků.

Plnou zodpovědnost za současný stav nese keňská vláda. Ochranáři ji obvinili ze selhání a vyzvali k bezodkladnému řešení celého problému.


Zpracováno podle:
- Terra Daily (18.04.2005, Millions of birds face death as Kenya's Rift Valley lakes dry up)


Další zdroje:
- KWS (Kenya Wildlife Service)
- Sopka.cz (Keňa)
- Jan Provazník (Národní park Lake Nakuru)