Pytláci v Indii vybíjejí tygry ve velkém

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Vymírání a úbytek druhů, Vydáno dne: 07.04.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005040012

Světový fond na ochranu přírody (World Wildlife Fund, WWF) vyjádřil vážné obavy o osud tygra indického. V Indii žije podle odhadů odborníků přibližně polovina světové tygří populace. Ještě před sto lety se jejich počet pohyboval kolem hranice 40 tisíc. V roce 1989 však indické státní instituce nenapočítaly v celé zemi více než 4.334 tygrů. V roce 2001 se tento údaj dále snížil na číslo 3.642. "Podle posledních zpráv jich možná nyní se štěstím napočítáme 2000," prohlásila Belinda Wrightová, výkonná ředitelka Společnosti na ochranu divoké zvěře v Indii (Wildlife Protection Society in India, WPSI).

Tygří kůže jsou žádaným módním doplňkem. "Je to patrně největší ekologický skandál moderní doby. V některých parcích nejsou žádní tygři nebo je jich tam tak málo, že se nejedná o životaschopnou populaci," uvedla Wrightová. Aktuální situace ostře kontrastuje s hodnocením, které ochranáři publikovali v březnu 2004. Tehdy se předpokládalo, že na území celé Indie a Bangladéše žije kolem 4 tisícovek tygrů. Nyní se bohužel ukazuje, že pytláci začali znovu vybíjet tygry ve velkém. "Škody v rezervaci Sariska byly pravděpodobně spáchány mezi červencem a prosincem 2004," popisuje poslední vývoj zpráva WWF.

Členové WWF nenalezli za celý prosinec v hustém listnatém lese rezervace Sariska jediný otisk tygřích stop. Až do loňského roku zde přitom žilo minimálně 16 tygrů. Jejich osud je už s největší pravděpobností zpečetěn. A nejinak je tomu i v dalších přírodních rezervacích na území Indie. V proslulém parku Ranthambore se v minulém roce ztratilo nejméně 18 z 47 tygrů. Ztráty hlasí i z rezervace Bandhavgarh.

Hodnota tygra na černém trhu dosahuje až 50 tisíc dolarů. Ceněny jsou zejména tygří drápy a kosti, které jsou používány při léčebných procedurách tradiční čínské medicíny. Velká poptávka je i po tygřích kůžích oblíbených u výrobců módních doplňků. "Obchod s tygry je vysoká hra. A pro pár tisíc dolarů jsou někteří lidé ochotni tygra zabít," podotýká šéf WWF v Indii Ravi Singh.

Indický premíér Manmóhan Singh v reakci na znepokojivé informace a kritiku WWF nařídil zahájit policejní vyšetřování zmiňovaných případů a sestavil nový krizový štáb pověřený záchranou ohrožených druhů. Kromě toho zakázal využívat tygry jako dary pro zahraniční prominenty. Otázkou zůstává, zda-li jsou tyto kroky dostatečnou zárukou toho, že se tygr indický nestane další obětí neomezené lidské hlouposti a krátkozrakosti.

Tygr džunglový
(přibližný počet populace)
Tygr balijský vyhuben kolem r. 1940
Tygr turanský vyhuben kolem r. 1970
Tygr jávský vyhuben kolem r. 1980
Tygr čínský 30
Tygr ussurijský 200
Tygr sumatránský 600
Tygr indočínský 1700
Tygr indický 2000
CELKEM 4530


Zdroje:
- EkoList (29.03.2005, Tygři v Indii mizí po tisících)
- Reuters AlertNet (22.03.2005, Tiger future not burning bright in India)
- Terra Daily (19.07.2005, India's rare tigers and freshwater dolphins threatened by poaching)
- BBC Czech (12.04.2005, Kam mizejí indičtí tygři?)
- Indian Express (15.02.2005, No evidence of tigers in Sariska: WWF-India)
- WWF (10.02.2005, WWF helps catch poachers in India)
- WPSI (Wildlife Protection Society in India)
- 100+1 zahaniční zajímavost (23.11.2004, č. 23/2004, Tygři)