Saze způsobují tání ledovců v Arktidě

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Znečištění ovzduší, Vydáno dne: 06.04.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005040009

Tání ledovců na celém světě je stále rychlejší. Velmi hmatatelný je tento proces v Arktidě, kde se ledovce za posledních 30 let ztenčily téměř o polovinu. Podle odhadu vědců nejpozději do roku 2070 kompletně roztají. Nejnovější vědecká studie amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (National Aeronautics and Space Administration, NASA) dokazuje, že na oteplování Arktidy mají výrazný vliv saze. Třetina sazí pochází z průmyslových států Evropy, Ameriky a bývalého Sovětského svazu. Další třetina se do ovzduší dostává při požárech vegetace na různých místech světa. Poslední třetina má svůj původ v zemích jižní Asie.

Pohled na Bengálský záliv, Bangladéš, Bhútán, Nepál a část Indie z oběžné dráhy dne 4. prosince 2001. Hustá smogová vrstva je na snímku jasně patrná. Průmysl jižní Asie produkuje nejvíce sazí na světě. Ještě více jich ale vytvářejí milióny ohňů v Indii, na kterých si chudí indové vaří jídlo. Saze z ohňů unášejí vzdušné proudy a přemisťují je na vzdálenost mnoha tisíc kilometrů. Do nejsevernějších partií planety se tak dostává pozoruhodně mnoho těchto drobných částic. Vědci s překvapením zjistili, že většina sazí, snášejících se na ledovcový příkrov v Grónsku, započala svou cestu v Indii. Saze mají dvojí efekt. Jednak oteplují vzduch a jednak zbarvují povrch ledovců, které tak absorbují více slunečního záření. Oba vlivy samozřejmě urychlují proces tání.

Indický technologický institut v Bombaji (Indian Institute of Technology Bombay, IITB) už před časem potvrdil, že více než 40 procent sazí v atmosféře pochází z ohňů zapalovaných za účelem vaření jídla. Dalších 13 procent je možné přičíst na vrub lesním požárům. Přitom kouř vznikající při spalování sušeného trusu a dřeva obsahuje směs jedovatých chemikálií, které každoročně způsobují smrt 2,2 milionů lidí, především žen a dětí. Podle statistik OSN se choroby vyvolané kouřem podílejí 5 procenty na celkovém počtu onemocnění na planetě Zemi. Tento údaj je šokující. Převyšuje dokonce i počet lidí infikovaných virem HIV.

Odborníci z indického technologického institutu uzavřeli svou zprávu konstatováním, že oteplující účinek sazí nad Indickým oceánem desetinásobně převyšuje působení skleníkových plynů.

Dvě miliardy lidí nemají po celý svůj život přístup k elektřině ani jiným formám energie běžné dostupné v moderní společnosti. Těžko bychom tyto lidi mohli obvinit za to, že pálením dřeva a sušeného trusu zhoršují průběh klimatických změn. Faktem nicméně zůstává, že tzv. Asijský hnědý mrak, jež se vznáší nad jižními částmi pevniny, je do značné míry produkován nejchudšími obyvateli indického subkontinentu. Hustá smogová clona o mocnosti přesahující 3 kilometry redukuje množství světla dopadajícího na zemský povrch přibližně o 15 procent a její vlivy se mohou podle nových poznatků NASA projevovat na celém světě.


Zdroje:
- EcoMonitor (05.04.2005, Independent: Kouř z indické kuchyně způsobuje tání ledovců)
- Independent (03.04.2005, Home fires in India help to melt Arctic icecap half a world away)
- NASA (23.03.2005, NASA Study Finds Soot May be Changing the Arctic Environment)
- IITB (Indian Institute of Technology Bombay)
- ABC (21.08.2002, Zemi ohrožuje obrovský oblak smogu nad jižní Asií)
- NASA (04.12.2001, Aerosol pollution over Northern India and Bangladesh)