Drobné částice prachu rozsévají smrt i v ČR

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Znečištění ovzduší, Vydáno dne: 18.04.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005040008

Znečištění ovzduší drobnými částicemi prachu se v České republice stejně jako v celé Evropské unii zhoršuje. Podle údajů českého Ministerstva životního prostředí žije v místech s vysokými koncentracemi prachu více než 37 procent obyvatel. Nejhorší je situace v Praze, Ústí nad Labem, Karviné a Ostravě.

Znečištěné ovzduší zabije ročně 310 tisíc Evropanů. Podle nových norem EU o ochraně ovzduší by koncentrace mikroskopických částic prachu neměla překračovat povolený limit 50 mikrogramů na metr krychlový častěji než sedmkrát za rok. Zpřísnilo se tak dosavadní kritérium tolerující překročení stanovené hranice 35krát. Od začátku roku stačily uplynout pouhé 3 měsíce a bývalý limit byl překročen na čvrtině ze 120 stanic Českého hydrometeorologického ústavu. Podle odhadů meteorologů by do konce prosince mohl být limit například v Praze a na Ostravsku překonán až 170krát. Za nesplnění evropských norem hrozí ČR sankční řízení.

Hlavním zdrojem znečištění je automobilová doprava. Ta je na rozdíl od průmyslových zdrojů stále na vzestupu. Svůj podíl na situaci má i letecká doprava, elektrárny a kamenolomy. Specifickým případem je Ostravsko, kde se k dopravě přidávají i hutě a koksovny. Krajský úřad v Ostravě se snaží s Novou hutí - Mittal Steel Ostrava uzavřít dohodu o omezení prašnosti nad rámec zákona. Jak chce vyřešit stále komplikovanější dopravní situaci ve městě však neuvádí. Po zprovoznění dálnice D47 lze přitom očekávat skokový nárůst automobilového provozu. Zbavit ovzduší zdraví škodlivého polétavého prachu je dnes podle hygieniků prakticky nemožné. Nicméně důsledným zavedením některých opatření by bylo možné snížit množství prachových částic v ovzduší až o polovinu. V západoevropských zemích už začaly radnice přistupovat k nepopulárním zákazům a omezením individuální dopravy v městských centrech. Se zavedením mýtného pro vjezd do centra Prahy magistrát hlavního města počítá nejdříve za dva roky.

Dílčím prostředkem ke zlepšení je i rozšiřování zelených ploch. Dosavadní trend je ovšem ve většině českých a moravských měst opačný. V Praze například od roku 1995 trávníků stále ubývá. Stejný přístup zaujímají úřady i ke stromům, které jsou podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v 90 procentech káceny v rozporu se zákonem.

Drobné prachové částice o velikosti menší než 10 mikronů předčí ve škodlivosti částice větší. Pronikají totiž hluboko do dýchacího ústrojí a vážou na sebe další škodliviny včetně karcinogenů. Nebezpečné jsou zvláště spalovací motory, které "obohacují" prach o rakovinotvorné polyaromatické uhlovodíky. Podle studie vypracované na zakázku pražského magistrátu by vážnější chronické potíže mohly kvůli polétavému prachu postihnout více než 400 tisíc Pražanů. Podle údajů Evropské unie umírá ročně v důsledku znečištění ovzduší 310 tisíc obyvatel členských států. V průměru snižuje jemný prach věk každého Evropana o devět měsíců.


Zdroje:
- Lidové noviny (18.04.2005, Polétavý prach "zabíjí" desetitisíce lidí)
- iHNed.cz (12.04.2005, Města dusí "neviditelný" prach z automobilů)
- EcoMonitor (13.04.2005, Mittal by mohl snížit emise)
- Arnika (31.03.2004, Česká inspekce životního prostředí je zahlcena, kácení stromů přibývá)